.
.

.

Kommune afviser kritik i sygesag

.

Hjørring Kommune fastholder at det er i orden at benytte eksterne lægekonsulenter i sygedagpengesager

E-mail Print
.
Jobcenter Hjørring mener, at der er handlet helt efter bogen i brugen af en ekstern lægekonsulent i Trine Olesens sygedagpengesag. Trine Olesens advokat finder det meget kritisabelt, at det reelt var en ekstern lægekonsulent, der vurderede, at kassen skulle smækkes i for sygedagpenge selvom hun ikke var færdigbehandlet, og at det skete på baggrund af ældre lægejournaler, samt at lægekonsulenten ikke havde tilset Trine Olesen .Et notat fra kommunen viser imidlertid, at der er en aftale om bistand af lægekonsulenter fra Socialmedicinsk Enhed(SME) på Aalborg Sygehus, som betales 1,3 million kroner om året for at stille lægekonsulenter til rådighed. Lægekonsulenten kan ifølge aftalen bruges til at vurdere indhentede lægeakter til brug i sagsbehandlingen i blandt andet sygedagpengesager.Selvom der i Beskæftigelsesministeriet retningslinier står, at lægekonsulenten er en administrativ medarbejder ansat af kommunen, vurder kommunen, at aftalen med SME lever op til kravene: "Lægekonsulenterne tilsidesætter ikke andre lægers erklæringer eller stiller andre diagnoser. Lægekonsulenterne udtaler sig heller ikke om, hvorvidt en borger opfylder betingelserne for en offentlig ydelse, hedder det i en pressemeddelelse fra Arbejdsmarkedsområdet i Hjørring Kommune.Havnet i tomrumTrine Olesen er havnet i et tomrum, hvor hun hverken her ret til sygedagpenge, fleksjob eller pension efter et langt sygeforløb med kræft, blodprop og en smertefuld lidelse i armen. Hun kan kun arbejde nogle få timer i sin egen vikarvirksomhed, men der er ingen hjælp at hente. Hun er sammen med sin advokat på vej med et sagsanlæg mod kommunen.
.
.
  .
  .
  .
  Denne artikel kan ikke kommenteres.
  .
  .
  .
  .
  .RelatedStories.cshtml
  mest læste -
  .
  .
  .
  .
  .

  Forsiden lige nu

  .
  .