Prøv NORDJYSKE Stiftstidende e-avis

Prøv NORDJYSKE Stiftstidende e-avis

På web-tv

På web-tv

.
.
.
.

AF: Birgit Eriksen birgit.eriksen@nordjyske.dk

.

Borgere frygter støjgener

.

Borgermøde om møller ved Manna var domineret af bekymrede borgere, der frygter støj og skyggegener.

E-mail Print
.
Planen om at rejse fire 150 meter høje vindmøller i Manna Kær en kilometer fra Manna kom i modvind, da der torsdag aften var kaldt til informationsmøde i rådhusets kantine i Brønderslev.
Modstanderne af projektet fortalte åbent om deres bekymringer og holdninger til mølleprojektet og havde en række kritiske spørgsmål, som de ønskede svar på. Tilhængere og tvivlere holdt derimod forholdsvis lav profil på mødet.
At mølleprojektet optager lokalsamfundets beboere stod imidlertid hurtig klart. Ekstra stole måtte hentes ind i stort tal, og kantinen blev hurtig alt for trang. Og folkene fra Manna-Thise var enige om, at det havde givet god mening at holde mødet lokalt - i multihallen.
Formand Mikael Klitgaard slog fast, at intet er afgjort i forhold til mølleprojektet. Der er tale om en fordebat:
- Vi skal diskutere, om vi skal have møllerne, og i så fald hvor mange, og hvor de kan stå. Det lægger vi ud til debat. Så kan vi i byrådet vende fingeren op eller ned, når vi får det belyst.
Fristen for at komme med kommentarer er 15. maj.
Støjland i Manna
Kritikernes bekymring går først og fremmest på støj fra møllerne - især den lavfrekvente støj. Og beregninger kunne ikke berolige dem. Heller ikke, at støjgrænserne er bindende og ultimative.
- Jeg er en af dem, der kommer til at bo tættest på møllerne. Min hustru blev for syv år siden opereret i hovedet, og hun er meget følsom over for lyd - og det vil faktisk sige, at vi ikke kan bo der, sagde Flemming Andersen.
Svaret var, at kommunen følger udmeldingerne fra Miljøstyrelsen.
- Det er grænseværdierne, der gælder. At nogen er mere sensibel end andre, tages der ikke hensyn til, sagde miljøsagsbehandler Erik Rydborg.
Erik Bærentzen advarede om, at hele Manna by bliver ramt af 32 db. Og Erik Gantzhorn forudser, at støjen vil dominere i hele lokalområdet.
- Når lyden rammer Thise bakker, bliver lyden sendt tilbage - og noget rammer ned i Thise By. Det bliver virkelig et: "Velkommen til støjland med Manna som hovedstad".
Flere borgere frygter, at deres huse bliver usælgelige på grund af støj- og skyggegener.
Bag projektet står Dansk Vindenergi, og herfra opfordrede Niels Mejlholm borgerne til at køre syd for Saltum, for at lægge øre til de to vindmøller, der er opsat her.
- Gør jeres egne erfaringer, lød opfordringen.
De bekymrede borgere mener dog ikke, at det vil give et retvisende billede af støjgener.
Niels Mejlhom opfordrede både kritikere og tilhængere til at komme med indspark i debatfasen.
Negativ spiral
Mogens Ingemannsen mindede om, at områdt af amtet og siden i kommunenplan er udpeget som: Uforstyrret landskab.
Og embedsmændene i Brønderslev Kommune har tidligere vurderet, at det ikke er muligt at opstille vindmøller på stedet.
- Den vurdering blev foretaget i juni sidste år. Har man fået en anden holdning i forvaltning, lød spørgsmålet til planlægger Tine Astrup Jakobsen fra Brønderslev Kommune.
- Vi havde en indstilling om, at der ikke skulle stilles vindmøller op i området. Men byrådet har bedt os om at kigge på det - så det gør vi, svarede hun.
- Baggrunden for, at vi indstillede, at der ikke skal stilles vindmøller op her var, at det er uforstyrret landskab, og vi indstillede, at man burde værne om det.
Det uforstyrrede landskab blev nævnt af flere - også af Knud Andersen.
- Der er masser af ledige grunde til salg i de små samfund, og hvis nogen - specielt børnefamilier - vil på landet, vælger de da ikke at bo, hvor der er problemer med vindmøller.
- Det kan være begyndelse til en nedadgående spiral, der på sigt kan påvirke både skole og foreningsliv.
.
  .
  .
  .
  Denne artikel kan ikke kommenteres.
  .
  .
  .
  .
  .RelatedStories.cshtml
  mest læste - Nyheder
  .
  .
  .
  .

  Forsiden lige nu

  .
  .