På web-tv

På web-tv

Kig ind og kom i form

Kig ind og kom i form

.
.
.
.

AF: Per Brændgaard-Nielsen Mastruphøj 37 - 9530 Støvring formand for Støvring Borgerforening

.

Højskoleplaner kan stadig ændres

.

LÆSERBREV

E-mail Print
.
ADMINISTRATIONSFILIAL?: Et forslag til en fremtidig udnyttelse af højskoleområdet i Støvring er nu fremlagt i form af en skitsetegning udarbejdet af Rebildarkitekterne på vegne af Rebild Kommune.
Men en tegning er jo kun en skitse, ikke noget uforanderligt ! Jeg vil derfor opfordre arbejdsgruppen bag planerne om at indrette Højskolens bygninger og udenomsarealerne som ramme for en række forskellige spændende kulturaktiviteter til nu at tage del i hele forløbet omkring højskolen, ikke mindst hvordan vi kan påvirke den igangværende politiske beslutningsproces.
Det er vigtigt for byen og højskolen, for borgerne, kulturlivet, erhvervslivet, handelen, idrætten m.v.
Vedr. udflytning af rådhus er Borgerforeningens holdning jo velkendt.
Vi ønsker etablering af et domicilbyggeri øst for jernbanen, som udtrykt af de tilstedeværende erhvervsfolk på byzonemødet den 10. maj sidste år.
Det er ikke ukendt hverken af borgerforeningen, borgmesteren og kommunen men ønsket af borgerne og erhvervslivet.
Samtidig er en klar opfattelse blandt mange om, at højskolen og grunden slet ikke giver plads til administration !
År 2012 skal være året, hvor vi vil fejre 100 året for borgerforeningen og den samtidige skillepæl for den gamle højskole.
Men det skal også året, hvor nye institutioner gerne i samspil med Stubhuset vil se dagens lys.
Det er et oplagt synergi samarbejde, hvor viden og vilje giver vækst. Og så må det være sådan, at det er borgerne, der vil kunne bestemme over deres egen dagligdag.
Det er borgerne, der skaber kulturlivet og fremskridtet.
.
  .
  .
  .
  Denne artikel kan ikke kommenteres.
  .
  .
  .
  .
  .RelatedStories.cshtml
  mest læste - Nyheder
  .
  .
  .
  .

  Forsiden lige nu

  .
  .