Prøv NORDJYSKE Stiftstidende e-avis

Prøv NORDJYSKE Stiftstidende e-avis

Søg gratis på nordjyskelejligheder.dk

Søg gratis på nordjyskelejligheder.dk

.
.
.
.

AF: Poul Christoffersen poul.christoffersen@nordjyske.dk

.

Pasningsforslag skaber stor vrede

.

BHE Bindslev protesterer mod kommunens helhedsplan for 0-2 årige, som flytter pasningen af de allermindste fra Bindslev til Tversted.

E-mail Print
.
Bindslevs små børn skal fortsat passes i Bindslev.
Det er klart krav fra byens samlende forening BHE (Borger, Handel, Erhverv, red.), der på det kraftigste går imod det forslag til ny struktur for dagtilbud for de 0-2 årige i Hjørring Kommune.
For Bindslev betyder forslaget, at dagplejen i området nedlægges, og 0-2 årige børn skal overflyttes til en ny vuggestueafdeling ved børnehaven i Tversted.
- I BHE arbejder vi intenst på en styrkelse af Bindslev som by med det formål at gøre den så attraktiv som muligt. En overflytning til en vuggestue i Tversted vil helt klart modarbejde den målsætning. Hvordan kan man tro, at børnefamilier vil bosætte sig et sted, hvor der ikke er lokal pasningsmulighed, spørger foreningens formand Evald E. Jensen.
Han giver selv svaret i et høringssvar, som den kombinerede borger, handels og erhvervsforening i Bindslev har givet til børne- og undervisningsudvalget. Nemlig en forventning om at der snarere sker fraflytning end tilflytning, hvis forslaget gennemføres.
Modsat kørsel til arbejdsplads
I Bindslev kan man heller ikke se det fornuftige i at sende småbørnsforældre til Tversted for at aflevere børn i vuggestue inden de skal tilbage gennem Bindslev for at tage på arbejde.
- At der ligger en halvtom børnehave i Tversted kan ikke retfærdiggøre at flytte Bindslevs børn hertil, skriver Evald E. Jensen i høringssvaret.
Heri udtrykker BHE også undren over, at kommunen de sidste to-tre år har afskediget dagplejere, så dagplejen i området lige er kommet under den grænse på syv dagplejere, som er angivet i strukturforslaget til at være en bæredygtig enhed for området.
Mangler pladser lige nu
- Os bekendt er der endda i øjeblikket børn, der ikke kan komme i dagpleje på grund af manglende plads, anfører BHE's formand.
Derimod foreslår foreningen at dagplejen i Bindslev og Tversted eventuelt lægges sammen. Det er også et samarbejde dagplejere i de to områder ønsker.
- Vil kommunen overgå fra dagpleje til vuggestuepladser må vi kraftigt anbefale, at det bliver i Bindslev. Enten i Børnehaven Solsikken eller på Bindslev Skole, hvor der givet vil være plads efter overflytningen af de ældste elever til Sindal Skole, slutter høringssvaret.
Også i en anden af kommunens store landsbyer Tornby har helhedsplanen for pasning af 0-2 årige kaldt protester frem.
Indsigelse fra Tornby mod plan
De fem dagplejere i Tornby finder det vil være en stor fejltagelse at lukke områdets velfungerende dagpleje ned.
- Os bekendt er stordrift ikke til fordel for andre end landmænd og hønseavlere, og når det gælder børn, kan det på længere sigt give en økonomisk lussing, når konsekvenser af kvalitetsforringelse viser sig, skriver de i et fælles høringssvar. Her opremser de også en række kvaliteter ved dagplejen.
Høringsfristen er sat til den 18. april, hvorefter politikerne behandler planen.
.
  .
  .
  .
  Denne artikel kan ikke kommenteres.
  .
  .
  .
  .
  .RelatedStories.cshtml
  mest læste - Nyheder
  .
  .
  .
  .

  Forsiden lige nu

  .
  .