Kig ind og kom i form

Kig ind og kom i form

På web-tv

På web-tv

.
.
.
.

AF: Lars Løcke lars.loecke@nordjyske.dk

.

Sparekasse mister formue

.

Over 100 mio. kr. af sparekassens formue forsvandt op i den blå luft med sammen-lægningen med Den Jyske Sparekasse

E-mail Print
.
Sparekassen Farsø måtte vinke farvel til en formue på over 100 millioner kroner, da sparekassen valgte at lade sig opsluge af Den Jyske Sparekasse.
Ved udgangen af 2011 havde sparekassen over årene optjent reserver på i alt 127 millioner kroner.
Det fremgår af Sparekassen Farsøs offentliggjorte årsregnskab for 2011.
Men da sparekassens formue skulle gøres op i forbindelse med, at Den Jyske Sparekasse overtog Sparekassen Farsøs aktiver per 15. marts, var reserverne på 127 millioner kroner kun 25 millioner kroner værd.
Lokalfond fik 25 millioner
25 millioner kroner var nemlig, hvad Den Jyske Sparekasse ville give for Sparekassen Farsøs nettoformue og indbetale til den almennyttige fond til gavn for lokalområdet, som skulle oprettes.
- Der er altså forsvundet over 100 millioner kroner af Sparekassen Farsøs formue mellem årsregnskabets bogførte værdier og det beløb, der er blevet indbetalt til den almennyttige lokalfond som betaling for sparekassens nettoformue, konstaterer bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet.
Han vurderer, at sparekassens værdier er nedvurderet som en logisk følge af en helt skæv forhandlingssituation i forbindelse med sammenlægningen af de to sparekasser.
- Sparekassen Farsø stod svagt og skulle finde sig en partner, mens Den Jyske Sparekasse havde en interesse i at overtage aktiverne så billigt som muligt for at gardere sig mod fremtidige tab på de overtagne udlån, mener Lars Krull.
Er mere forsigtig
Administrerende direktør Claus E. Petersen fra Den Jyske Sparekasse afviser, at han har udnyttet Sparekassen Farsøs økonomiske svagheder og købt aktiverne for en slik.
Han forklarer nedvurderingen af Sparekassen Farsøs formue med forskelle i regnskabspraksis.
Forskellen gør sig især gældende, når det gælder vurderingen af sikkerhed for udlån.
- Her havde Sparekassen Farsø en generelt mere optimistisk holdning, end vi har, forklarer Claus E. Petersen.
Det er Den Jyske Sparekasses mere forsigtige regnskabspraksis, der er blevet anvendt, da sammenlægningen med Sparekassen Farsø blev forhandlet på plads.
- Derfor er værdierne i Sparekassen Farsø blevet nedskrevet i forhold til dens årsregnskab, da vi indgik vores aftale om sammenlægning, forklarer han.
Når Den Jyske Sparekasse til efteråret offentliggør sit første halvårsregnskab efter sammenlægningen med Sparekassen Farsø, er det derfor de nedskrevne værdier fra Sparekassen Farsø, som regnskabet er baseret på.
Står ved årsregnskab
Tidligere direktør i nu hedengangne Sparekassen Farsø, Mogens Jensen, bekræfter Claus Petersens forklaring på den forsvundne millionformue.
- Vi har haft en anden regnskabspraksis end Den Jyske Sparekasse på nogle punkter, men jeg står naturligvis inde for det årsregnskab, vi har afleveret, og som revisor har givet en blank påtegning, siger han.
Mogens Jensen er tilfreds med det forhandlingsresultat, som sparekassen nåede med den Jyske Sparekasse.
- Sådan en forhandling er jo altid et spørgsmål om at give og tage, og jeg er glad for, at vi endte med en fond på 25 millioner kroner, der kan gøre gavn i Vesthimmerland, siger han.
Tab er mindre
Mogens Jensen afviser, at sparekassens tab på sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse er på over 100 millioner kroner.
- En del af vores bogførte nettoformue bestod af et skattefradrag på 47 millioner kroner, som vi kunne have modregnet i fremtidige overskud, men fradraget er gået tabt nu, hvor sparekassen er ophørt, siger han.
Derfor er det korrekte regnestykke ifølge Mogens Jensen, at sparekassen har tabt 54 millioner kroner i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Blander sig ikke
Finanstilsynet har godkendt, at Den Jyske Sparekasse overtager Sparekassen Farsø.
- Vi skal i henhold til lovgivningen godkende en aftale som den, der er indgået mellem Den Jyske Sparekasse og Sparekassen Farsø, siger vicekontorchef Charlotte Rafn fra Finanstilsynet.
Men godkendelsen indebærer ikke, at Finanstilsynet tager stilling til, om værdiansættelsen af Sparekassen Farsøs aktiver har været rigtig.
- Det er resultatet af en kommerciel forhandling, som vi ikke blander os i, siger hun.
.
  .
  .
  .
  Denne artikel kan ikke kommenteres.
  .
  .
  .
  .
  .RelatedStories.cshtml
  mest læste - Nyheder
  .
  .
  .
  .

  Forsiden lige nu

  .
  .