annoncørbetalt indhold

Agri Nord vil inspirere landmænd mod en bæredygtig transformation

Agri Nord gør en stor indsats for at rådgive i blandt andet miljø, klima og bæredygtighed, og deltog for nylig i et informationsmøde med adskillige landmænd, hvor bæredygtighed var i fokus. De bidrager desuden til en nylanceret uddannelse i Bæredygtig Forretningsforståelse, som skal styrke landmændene i rapportering.

Hos Agri Nord er de ikke i tvivl om, at de danske landmænd vil finde det yderst nyttigt at lære, hvordan de kan rapportere bæredygtigheden af deres landbrug. Det kræver dog et bredt overblik og en viden om landbrugets ressourcer, som ikke altid er lige gennemskueligt, men det ønsker Agri Nord at hjælpe landmændene med, blandt andet med en nylanceret uddannelse i samarbejde med SEGES og Erhvervsakademi Aarhus.

Agri Nord, Danske Bank, Arla Foods og SEGES var på scenen ved et informationsmøde hos landmand Stig Abildgaard torsdag d. 14/10, hvor bæredygtig transformation i landbruget var i rampelyset. Her deltog adskillige landmænd, der interesserer sig for en bæredygtig udvikling, og fik mulighed for at inspirere hinanden og debattere med hinanden.

Stig Abildgaard og Agri Nord udførte nemlig en Response-Inducing Sustainability Evaluation (RISE) bæredygtighedsrapport på Stigs gård for omtrent et år siden, som har gavnet Stigs overblik over bæredygtigheden på gården gevaldigt. Denne rapport var udgangspunktet for informationsmødet, hvor de fremmødte landmænd kunne stille spørgsmål og lade sig inspirere af resultatet fra rapporten.

Agri Nord brænder for at rådgive i miljø og bæredygtighed

En RISE bæredygtighedsrapport tager udgangspunkt i 10 fokusområder, der giver et analytisk og brugbart indblik i, hvor bæredygtig gården er. Rapporten giver viden, der kan anvendes til at igangsætte handlinger, så gården bliver endnu mere bæredygtig. Der opstår også dilemmaer, fordi når der træffes en beslutning om en handling på et tema, så vil det ofte påvirke andre temaer, nogle gange negativt.

Agri Nord arbejder i forvejen med rådgivning inden for blandt andet klima, miljø og bæredygtighed, og har for nylig også ansat en ny medarbejder der skal have fokus på ESG (Environment, Social & Corporate Governance) fra d. 1/11, fordi Agri Nord virkelig tror på, at de kan hjælpe og rådgive i den bæredygtige transformation i landbruget.

- Langt hen ad vejen gælder det om at blive oplyst omkring de ting der kan gøres og hvordan. Landmanden er passioneret om pasning af sine dyr og sine marker, og en bæredygtighedsrapport vil kunne skabe et overblik, der giver grundlag til at træffe beslutninger der kan øge bæredygtigheden. Så snart det bliver håndgribeligt og håndterbart er det lettere at se det for sig, fortæller Carsten Aarup, Miljørådgiver og Strategisk Rådgiver hos Agri Nord, og uddyber:

- Ønsker man eksempelvis at gøre noget ved biodiversiteten, kan vores biolog, Mette, foretage et naturtjek og give en status på, hvordan naturen og biodiversiteten har det på gården, lave en handlingsplan og derfra rådgive i, hvordan det kan forbedres.

De 10 fokusområder i en RISE bæredygtighedsrapport omfatter:

- Jordbundens tilstand

- Dyrevelfærd

- Næringsstoffer, miljøbeskyttelse og materialeforbrug

- Vandforbrug og hvor effektivt vandet anvendes

- Energi og klima, blandt andet udledning af drivhusgasser i staldene

- Biodiversitet

- Arbejdsvilkår blandt medarbejdere

- Livskvalitet blandt medarbejdere

- Økonomisk levedygtighed på gården

- Driftsledelse

Susanne Abildgaard, gårdejer Stig Abildgaard og miljørådgiver fra Agri Nord Carsten Aarup gennemgår RISE bæredygtighedsrapporten. Foto: Agri Nord

Susanne Abildgaard, gårdejer Stig Abildgaard og miljørådgiver fra Agri Nord Carsten Aarup gennemgår RISE bæredygtighedsrapporten. Foto: Agri Nord

En uddannelse i Bæredygtig Forretningsforståelse

Agri Nords Miljørådgiver og Strategiske Rådgiver, Carsten Aarup, ser stor værdi i at rådgive landmændene, og ligeledes går landmændene også rigtig meget op i, hvad de kan få ud af at vækste deres virksomhed. Derfor har Carsten bidraget til lancere en ny uddannelse, Bæredygtig Forretningsforståelse i samarbejde med SEGES og Erhvervsakademi Aarhus.

Uddannelsen skal give deltagende landmænd en grundlæggende forståelse for begreberne indenfor bæredygtighed og klima, så de føler sig godt rustet til at rapportere til virksomhedens interessenter og samarbejdspartnere. Uddannelsen i bæredygtig forretningsforståelse afvikles over 4 dage, med efterfølgende eksamen fordelt på 4 uger i januar og februar 2022.

- Jeg tror på, at når landmændene får den grundlæggende forståelse for begreberne indenfor bæredygtighed og klima, så vil de få mere ud af vores rådgivning og dermed vil vores rådgivning kunne flytte dem. Bæredygtig Forretningsforståelse giver en bred introduktion til bæredygtighed og den tredobbelte bundlinje, således landmændene kan forstå begreberne og tale med på den offentlige debat. Herunder også begreber som FN’s 17 Verdensmål og ESG.

- Uddannelsen består af et ligesindet undervisningsmiljø, hvor man sidder i rum med andre landmænd på samme niveau, hvor der kan deles erfaringer og sparres indbyrdes på forskellige aktuelle problemstillinger. På uddannelsen skal de så lave en case, der med fordel kan tage udgangspunkt i egen forretning, og det giver rigtig god værdi, idet landmanden får noget gennemarbejdet med hjem, som bliver operativt med det samme. Og når man måler på noget, uanset hvad det er, så bliver man automatisk optaget af det, og det samme gælder ude hos landmændene. Vores råd er, at der altid skal evalueres på de igangsatte handlinger, som kan styrke gårdens driftsledelse.

Resultatet af en RISE bæredygtighedsrapport, udført af Carsten Aarup. Jo tættere den røde streg er på yderkanten, jo mere bæredygtig er bedriften. Foto: Agri Nord

Resultatet af en RISE bæredygtighedsrapport, udført af Carsten Aarup. Jo tættere den røde streg er på yderkanten, jo mere bæredygtig er bedriften. Foto: Agri Nord