annoncørbetalt indhold

Bestyrelser skal tage ansvar for bæredygtighed

Interessen for at uddanne sig inden for bestyrelsesarbejde er stigende, og et af de emner, som fylder stadig mere i mange bestyrelser, er bæredygtighed.

Kunsten i Aalborg danner rammen om undervisningen for efterårsholdet på uddannelsen, som snart skal til deres afsluttende eksamen.

Kunsten i Aalborg danner rammen om undervisningen for efterårsholdet på uddannelsen, som snart skal til deres afsluttende eksamen.

Hos UCN act2learn mærker man, at ansvaret, der hviler på virksomhedsbestyrelser, er stigende. Mange oplever, at bestyrelsesarbejdet bliver stadig mere kompliceret, og her kan uddannelse inden for netop bestyrelsesarbejdet være løsningen både for bestyrelsesmedlemmer, men også for direktører eller ejere, som er vigtige aktører i det vellykkede bestyrelsesarbejde.

Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse klæder deltagerne på til at løfte den opgave, som ligger foran bestyrelser for virksomheder og selvejende institutioner. Thomas Fisker Nielsen er områdeleder for UCN act2learn Erhverv, der står bag uddannelsen. Han oplever, at særligt ét emne gang på gang vækker stor interesse blandt deltagerne på uddannelsen.

- Mange bestyrelser har fuldt fokus på økonomien i virksomheden, men på uddannelsen kommer vi også ind på behovet for, at bestyrelserne forholder til sig andre bundlinjer end den økonomiske. Her ser vi eksempelvis på bæredygtighed som et vigtigt parameter for virksomhedens udvikling, siger Thomas Fisker Nielsen.

Bæredygtig strategi

Vigtigheden af at have fokus på bæredygtighed kender de alt til hos ingeniørvirksomheden Frandsen & Søndergaard. En af deres kerneydelser er rådgivning om netop bæredygtighed i byggeriet. Direktør Peter Gasberg har sammen med en af virksomhedens afdelingsledere gennemført bestyrelsesuddannelsen hos UCN act2learn, og han tror på, at ambitioner i forhold til bæredygtighed kan skabe udvikling, hvis det bliver en integreret del af strategien. Det er den erfaring de har gjort sig, og behovet for en målrettet strategi er bestemt ikke blevet mindre.

- Jeg vil i stigende grad bruge de værktøjer, som vi har fået på uddannelsen til at udarbejde en strategi og komme lidt op i helikopteren. Se på det hele lidt mere overordnet, og få det skrevet ned så vi har noget at tage udgangspunkt i, fortæller han.

Thomas Fisker Nielsen oplever, at stadig flere virksomheder ønsker en mere professionel bestyrelses end de ”tantebestyrelser” som i nogle tilfælde mere er bestyrelse af navn end af gavn

Thomas Fisker Nielsen oplever, at stadig flere virksomheder ønsker en mere professionel bestyrelses end de ”tantebestyrelser” som i nogle tilfælde mere er bestyrelse af navn end af gavn

Bestyrelsen er ikke en hyggeklub

Thomas Fisker Nielsen ser flere virksomheder og organisationer, hvor bestyrelsen arbejder målrettet og professionelt, men der er også mange bestyrelser, der reelt ikke løser den opgave, som de er sat i verden for at løfte.

Peter Gasberg fra Frandsen & Søndergaard fremhæver undervisningen om netop bestyrelsesansvar om en vigtig del af uddannelsen.

- Tidligere var jeg ikke så bevidst om, hvor stort et ansvar der ligger i at sidde i en bestyrelse hvis man skal leve op til de krav, der er til en professionel bestyrelse. Jeg har mødt mange, der sidder med en opfattelse af, at bestyrelsesarbejde handler om at mødes et par gange om året og hygge sig og måske få noget godt at spise. Men en bestyrelse kan være en øjenåbner som sikrer, at vi ikke bare gør som vi plejer, siger Peter Gasberg, der udover at have direktørkasketten på i ingeniørvirksomhedens bestyrelse også selv er bestyrelsesmedlem i en brancheorganisation.

Hos UCN act2learn forventer de, at interessen for at uddanne sig til bestyrelsesarbejde kun vil stige.

- Der er et stort uudnyttet potentiale for at sikre bedre udvikling, ved at bestyrelserne professionaliseres og for alvor komme på banen både i de små- og mellemstore virksomheder og i organisationer, siger Thomas Fisker Nielsen.

Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse

- Uddannelsen udbydes af UCN act2learn og henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, direktører, virksomhedsejere og personer med ambitioner om fremover at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde

- Forløbet består af seks undervisningsdage med oplæg fra en lang række erhvervsfolk samt undervisere fra blandt andet UCN. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen

- Du kan læse mere om uddannelsen på ucn.dk/bestyrelsesuddannelse

- Næste hold har opstart 16. februar 2022, og der er åben for tilmelding