Annoncørbetalt indhold

Deltidsstudier populære blandt erhvervsfolk

Aalborg Universitet havde sidste år et rekordoptag på HD-uddannelserne.

Det skyldes især indførelsen af heldagsundervisning på samtlige HD-retninger, der gør det nemmere at kombinere arbejde og familieliv med en opkvalificerende akademisk uddannelse.

Tal fra Aalborg Universitet viser et rekordhøjt optag på universitetets HD-uddannelser i 2016, hvor det i særdeleshed er de erhvervsaktive med erfaring, der har sat sig tilbage på skolebænken. Optaget på HD 2. del uddannelserne, som netop kræver mindst to års erhvervserfaring, udgjorde således omkring 60 % af de i alt cirka 200 nye studerende på alle HD-retninger ved Aalborg Universitet sidste år. Det tyder derfor på, at nordjyske erhvervsledere i højere grad end tidligere vægter akademisk videreuddannelse og kompetenceløft af deres ansatte.

Lars Krull, studieleder for HD-uddannelserne og seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, forklarer:

- Undersøgelser viser igen og igen, at et højere uddannelsesniveau er produktivitetsforøgende for en virksomhed. Netop derfor ser vi også, hvordan flere og flere erhvervsledere retter fokus mod at opkvalificere deres ansatte. Vi har over de seneste år oplevet forøget interesse for vores HD-uddannelser, og det skyldes i særdeleshed indførelsen af heldagsundervisning på alle vores HD-retninger, da denne uddannelsesform har gjort det langt nemmere for både den ansatte og ikke mindst for virksomheden at prioritere akademisk videreuddannelse, siger han.

Bedre balance for de studerende

De danske HD-uddannelser har i mange år været kendetegnet ved aftenundervisning omkring to gange om ugen efter arbejde, hvilket derfor ofte har udfordret de studerendes balance mellem arbejde, uddannelse og fritid. Men det råder undervisningsformen på Aalborg Universitet bod på. Med heldagsundervisning skal de studerende nemlig møde op til undervisning en til to hele hverdage om måneden - og den model har man gode erfaringer med på HD 2. del:

- Vi oplever, at de studerende er bedre forberedte end tidligere - og eksamensresultaterne fra holdene med heldagsundervisning peger da også kun i en positiv retning, forklarer Lars Krull og fortsætter:

- Derudover er konceptet bag heldagsundervisning jo også udviklet med hele det nordjyske erhvervsliv for øje. Det er således vigtigt for væksten i hele regionen, at potentielle HD-studerende uden for Aalborg også har en realistisk mulighed for at kunne videreuddanne sig sideløbende med deres arbejde, uden at man nødvendigvis behøver at sætte hele sit liv på standby.

Indhold leveret af Aalborg Universitet

Heldagsundervisning fungerer bedre

Jonas Olesen, som er kvalitetsingeniør ved Siemens i Aalborg, men bosiddende i Frederikshavn, er en del af det første hold studerende på HD 1. del, der modtager heldagsundervisning. Også han ser fordele ved udskiftningen af de ugentlige aftentimer med én lang skoledag:

- Undervisningsformen med heldagsundervisning passer godt ind i min hverdag. Det er mere fleksibelt, og det belaster ikke familielivet så meget, som hvis jeg skulle møde op på Aalborg Universitet to aftener om ugen efter en lang arbejdsdag. Med heldagsundersvisning har jeg en mere almindelig arbejdsuge, hvor jeg er hjemme til normal tid.

- De færre undervisningsdage betyder også, at jeg kan studere på mine egne præmisser - at jeg i højere grad selv disponerer over min læsning og forberedelsestid - og det, tror jeg, passer mange med en travl hverdag godt. Arbejdsugen er desuden også nemmere at overskue, hvilket mindsker risikoen for, at studie og arbejde kommer i vejen for hinanden, fortsætter Jonas Olesen.

Gode kompetencer i praksis

Flere end 10.000 har taget en HD-uddannelse på Aalborg Universitet gennem tiderne, og ifølge Lars Krull har HD-uddannelserne også en særlig bred relevans for erhvervslivet:

- Det er muligt at gå igennem et helt arbejdsliv uden egentlig at få bragt sin uddannelse rigtigt i spil. Jeg har dog endnu til gode at møde nogen, der ikke har kunnet omsætte en HD-uddannelse til merværdi for sig selv og for virksomheden, siger Lars Krull.

Jonas Olesen gør da også dagligt brug af den viden, han får fra HD-studiet:

- Undervisningsmaterialet henvender sig direkte til folk som jeg selv, der sidder med praktiske problemstillinger i hverdagen - og jeg gør dagligt brug af de erhvervsøkonomiske kompetencer, som jeg har fået gennem mit studie. Både i forbindelse med mit arbejde med data og statistik, men også i forhold til eksempelvis cost-benefit-analyser, der ofte anvendes i en virksomhed som Siemens, forklarer Jonas Olesen, der også forventer at læse videre på HD 2. del i organisation og ledelse:

- Jeg ser det som en god investering i et kompetenceløft, der både kommer min arbejdsgiver og jeg selv til gode. Derudover fungerer studiet også som en fremtidssikring af min videre karriere, da en HD-uddannelse jo er bredt anerkendt i erhvervslivet, slutter han.

Indhold leveret af Aalborg Universitet

Fakta om HD-uddannelserne på AAU

Som det eneste universitet i landet udbyder Aalborg Universitet heldagsundervisning på alle HD-uddannelserne. En samlet HD-uddannelse består af henholdsvis en 1. og 2. del. Begge dele betegnes som værende selvstændige uddannelsesforløb, der enkeltvis tager cirka to år at gennemføre. HD 1. del er en erhvervsøkonomisk grunduddannelse, hvis eneste adgangskrav er en bestået gymnasial uddannelse. Omvendt er HD 2. del opdelt i tre specialiseringer, der alle kræver minimum to års erhvervserfaring for optagelse, uanset om man har gennemført en HD 1. del eller ej. Aalborg Universitet udbyder følgende tre specialiseringer på HD 2. del:

- Finansiel rådgivning

- Organisation og ledelse

- Regnskab og økonomistyring

Aalborg Universitet afholder desuden orienteringsmøde om HD-uddannelserne for alle interesserede den 16. maj kl. 17:00 på Fibigerstræde 2 i Aalborg Øst.

Læs mere på hdaau.dk

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!