Annoncørbetalt indhold

Kommunen brænder pengene

Det er dyrt for fælleskassen og miljøet at brænde usorteret affald af. Derfor køres 49.000 nye affaldscontainere snart ud til Aalborg Kommunes husstande, så vi kan sortere skrald og sælge det til genanvendelse

Det koster 800 kroner at aflevere ét ton aluminium til forbrænding, som i sorteret form kunne have indbragt 3.800 kr. til fælleskassen. Samlet giver det et minus på 4.600 kr. - hvilket giver meget lidt mening for Carsten Iversen, renovationschef i Aalborg Kommune.

- Hvis vi kigger ned i affaldsgraven på Reno-Nord lige nu, så ville 2/3 af affaldet kunne sælges til genanvendelse, hvis det ikke var blandet sammen. Derfor giver det rigtig god mening, at borgerne nu skal til at sortere deres affald, siger han.

Alle kommunens borgere i enfamilieshuse får i forbindelse med den første pap- og papirtømning efter 21. oktober stillet en ny 240 liters container til rådighed, der indeholder to rum. Flerfamiliehuse får nye fællescontainere.

Det ene rum er til pap og papir, som vi i forvejen sorterer fra. Det andet er til plast og metal, såsom shampoo-bøtter og tomme konservesdåser. Der vil desuden være en krog til at hænge elpærer, batterier og minielektronik på i klare poser. Den gamle papircontainer kan borgerne eventuelt bruge til haveaffald. Den nye container vil blive tømt med samme interval og fremgangsmåde, som kendes fra den gamle papircontainer.

Affald giver vækst

Renovationschefen håber, at borgerne trods den ekstra ulejlighed vil tage de nye krav om sortering til sig. Et højt engagement hos borgerne er nemlig lig med et større økonomisk udbytte af sorteringsordningen.

- Det indbringer fælleskassen mange penge, hvis vi kan sælge ressourcerne frem for at brænde dem, og samtidig giver det erhvervslivet bedre muligheder for at bruge affaldet som en ressource, hvis det kan købe genbrugsmateriale af høj kvalitet. Vi er jo i den situation, at vi ikke kan blive ved bare at grave nye råstoffer op fra jorden - ressourcerne slipper op, og her kommer genanvendelse af affaldet ind i billedet, siger Carsten Iversen.

I øjeblikket producerer husstandene i Aalborg Kommune 132.000 tons affald om året. Det svarer til fire kilo affald om dagen, og deraf er cirka 1,5 kilo dagrenovation - altså den brune papirspose med blandet affald, der i dag hentes af Aalborg Renovation.

I dag bliver alt affald fra dagrenovationen brændt og anvendt til energiproduktion. Når sorteringsordningen kommer op at køre, så er målet i første omgang, at 65 procent skal genanvendes - og gerne lokalt.

- Først og fremmest skal vi alle sammen blive bedre til at passe på ressourcerne. Dermed skaber vi grundlag for, at virksomheder med fokus på genanvendelse får bedre vækstbetingelser i Aalborg Kommune. Det er i tråd med både vores miljø- og erhvervsstrategi, at vi på den måde kommer til at transportere det frasorterede affald mindst muligt, skaber lokal vækst og samtidig bliver en endnu mere grøn kommune, siger Lasse P. N. Olsen, Rådmand for Miljø og Energi i Aalborg Kommune.

Affaldet vil blive finsorteret på Reno-Nords nye anlæg, som via sensorer kan skelne mellem eksempelvis jern og aluminium.

624 husstande i Aalborg Kommune har siden 2013 deltaget i en forsøgsordning med at sortere mere plast, metal, batterier, minielektronik og elpærer til genanvendelse.

Se mere på retænk.dk og facebook.com/retaenk.

Indhold leveret af Aalborg Renovation

Renovationschef Carsten Iversen ved et par af de 49.000 containere, der snart køres ud til borgerne i Aalborg Kommune.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!