annoncørbetalt indhold

Sådan forbedres vilkårene for erhvervslivet i Aalborg og resten af Nordjylland

Aalborg Kommune er desværre ikke kåret som topscorer ved årets temperaturmåling af erhvervsvilkår, foretaget af Dansk Industri. Erhverv Norddanmark gennemgår placeringerne på ranglisten, samt opfordringer til, hvordan placeringerne forbedres.

I den netop offentliggjorte temperaturmåling af erhvervsvilkår, foretaget af Dansk Industri, har Aalborg bevæget sig 10 pladser i den rigtige retning siden 2020, og er nu placeret på en 54. plads.

Aalborg oplevede en støt udvikling i den rigtige retning på Dansk Industris temperaturmåling af erhvervsvilkårene i landets kommuner, hvor Aalborg gik fra nummer 69, til nummer 51 og så til nummer 45 i perioden 2017 til 2019. Derfra faldt den nordjyske hovedstad alvorligt tilbage i placeringen i 2020, hvor det dengang blev til en beskeden 64. plads.

- Det er ikke nogen prangende fremgang, men i det mindste er det et udtryk for, at det seneste år synes at være forløbet bedre – og at man kan gøre sig forhåbninger om, at tilbagegangen i 2020 var en enlig svale, siger Rasmus Haugaard, der er formand for Erhverv Norddanmark .

Meget store udsving blandt kategorierne

I forbindelse med fusionen mellem Dansk Byggeri og Dansk Industri er den årlige temperaturmåling blevet tilpasset ud fra de to organisationers mangeårige undersøgelser af de kommunale erhvervsvilkår. Et af resultaterne er, at man nu måler på 10 kategorier.

Aalborgs placering på 54. pladsen er et overordnet billede, men dykker man ned i de enkelte kategorier, er der meget store udsving i Aalborgs placeringer.

Kommunen klarer sig rigtig godt inden for kategorierne ’Digitale rammer,’ ’Grøn udvikling,’ ’Infrastruktur og transport’ og ’Uddannelse,’ hvor Aalborg ligger placeret som henholdsvis nummer 18, 27, 27 og 31. Resultatet er dog mere middelmådigt når det gælder ’Arbejdskraft,’ hvor Aalborg ligger placeret som nummer 48.

Rasmus Haugaard, formand for Erhverv Norddanmark

Rasmus Haugaard, formand for Erhverv Norddanmark

Aalborg blandt landets ringeste

Der er også enkelte kategorier, hvor Aalborg Kommune desværre tager en direkte bundplacering. Der er tale om kategorierne ‘Kommunal Sagsbehandling,’ ‘Brug af private leverandører’ og ‘Skatter, gebyrer og erhvervsjord’:

- Ser vi på kategorierne ‘Kommunal sagsbehandling,’ ‘Brug af private leverandører’ samt ‘Skatter, gebyrer og erhvervsjord,’ placerer Aalborg sig beklageligvis blandt landets ringeste. Det kan naturligvis være vanskeligere at være en stor kommune med et stort erhvervsliv, og dermed mange forskelligartede hensyn at tage.

- Alene af den grund, er det sværere for Aalborg Kommune end eksempelvis den mangeårige topscorer Ikast-Brande Kommune at placere sig blandt de øverst rangerede kommuner. Der er imidlertid historisk belæg for, at det langt fra er en umulig opgave. Man må ikke glemme, at Aalborg placerede sig blandt de 25 bedste kommuner i erhvervsmæssig henseende i 2013, og det må være muligt at komme i nærheden af det resultat igen, siger Rasmus Haugaard, formand for Erhverv Norddanmark.

Opfordringer fra Erhverv Norddanmark

På baggrund af den aktuelle undersøgelse, opfordrer Erhverv Norddanmark til, at Aalborg Kommune foretager nogle ændringer, der kan fremme erhvervslivet inden for de lavest rangerede kategorier.

Kategorien ‘Kommunal sagsbehandling,’ hvor Aalborg Kommune er placeret som nummer 69, kunne godt trænge til yderligere investeringer i ressourcer, så virksomhederne i langt højere grad oplever hurtig, løsningsorienteret og kompetent sagsbehandling.

Derudover kunne kommunen i betydeligt videre omfang se på ‘Brug af private leverandører,’ hvor Aalborg Kommune er placeret som nummer 74, for at øge effektiviteten og kvaliteten.

Sidst, men ikke mindst, foreslår Erhverv Norddanmark, at der bliver skabt yderligere adgang til attraktive fysiske rammer, både for eksisterende virksomheder og potentielle tilflyttere, for at fremme Aalborg Kommunes 73. placering i kategorien ‘Skatter, gebyrer og erhvervsjord.’

Meget at arbejde med i de nordjyske kommuner

Rasmus Haugaard fortæller, at der er meget at arbejde med for at forbedre vilkårene for erhvervslivet, idet der er fremgang i nogle af kommunerne og tilbagegang i andre:

- Når det gælder de øvrige nordjyske kommuner, er der også i år fremgang at spore hos Morsø, Thisted, Brønderslev og Vesthimmerland. Desværre falder alle andre tilbage, når man sammenligner med 2020-tallene, nogle endda ganske voldsomt.

- Det kan ikke udelukkes, at virkningerne af tiden med coronarestriktioner har spillet ind, men det ændrer ikke på billedet: Der er generelt i de nordjyske kommuner meget at arbejde med, når det gælder forbedring af erhvervslivets vilkår, pointerer Rasmus Haugaard.

Kurt Bennetsen, direktør for Erhverv Norddanmark

Kurt Bennetsen, direktør for Erhverv Norddanmark

Landets ældste erhvervsorganisation

Erhverv Norddanmark er Aalborgs største erhvervsorganisation, og er i øvrigt også landets ældste sammenligning af sin art, grundlagt i 1431. Erhverv Norddanmark samler over 650 virksomheder og enkeltpersoner inden for handel, industri, service og liberale erhverv, og kæmper for en lang række mærkesager. De bestræber sig på aktivt medvirke til, at Aalborg er attraktiv at drive- og udvikle virksomhed i.

- Det har vi altid haft – og gjort. For et halvt årtusinde siden handlede det om de ting, der optog købmændene i Aalborg, for det var dem, der var samlet i det, der siden blev til Erhverv Norddanmark. I dag er fokus bredere, når vi beskæftiger os med emner af generel interesse for erhvervslivet og den region, det er en del af, fortæller Kurt Bennetsen, direktør for Erhverv Norddanmark.