Lokale kræfter trak unge ud af farlige eksperimenter


I et par måneder skabte en gruppe unge i Hals stor utryghed. Sammen har byen udviklet en model for samarbejde om at få unge tilbage på sporet - en model Aalborg Politi nu viderefører andre steder. NORDJYSKE fortæller om processen – skridt for skridt.

Unge drak, sloges og smadrede biler i Hals. Privatfoto

Unge drak, sloges og smadrede biler i Hals. Privatfoto

Går du en tur gennem Hals efter mørkets frembrud, er der stor chance for, at du møder hundeluftere. Det er et godt tegn, for for få måneder siden havde nogle ikke lyst til at færdes i byen alene om aftenen – byen der er kendetegnet af sammenhold, og som de seneste måneder har vist, at man netop ved at løfte i flok kan skubbe til mønstre hos grænsesøgende teenagere. Det, der skete i Hals i 2017, er noget alle forældre og bysamfund frygter, nemlig at miste grebet om de unge. Det er ikke et særtilfælde, at unge eksperimenterer med stærk spiritus og stoffer. I den gamle havneby ved Kattegat foregik en del af eksperimenterne med alkohol dog i selve byrummet, og i et bysamfund med under 2.500 indbyggere skabte det bekymring udover i blot familierne til de unge.

Taler man med folk fra Hals og omegn, er der uenighed om størrelsen af gruppen involveret og omfanget af problemet. Det ligger dog fast, at der fra foråret til efteråret 2017 har været problemer omkring en gruppe 14 - 16-årige, der i perioder har holdt til i busskure og solcentre i Hals og har begået hærværk og indbyrdes vold. At en sort bil med ukendte unge har kredset i byen på mærkelige tidspunkter og opsøgt fester, hvor der ingen voksne var til stede, og at politiet har haft stort fokus på området og været betydeligt mere til stede end ellers. Det ligger også fast, at de unge kom fra vidt forskellige baggrunde, og at mange af de unge har ført et normalt ungdomsliv med fritidsjobs og sport ved siden af.

Skæve på skadestuen

Henrik Taagaard, politikommissær, forebyggelsesenheden ved Aalborg Politi. Foto: Lars Pauli.

- Vi bemærkede første gang problemet, da der opstod et par voldsepisoder blandt de unge med interne slåskampe. Nogle kom på skadestuen, hvor vi fandt ud af, at de var påvirket af stoffer, fortæller Bjarne Jensen, som er SSP- og forebyggelseskonsulent i Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune og bor i Hals. Han er en del af det hold, der det seneste år har arbejdet intenst for at trække den lokale ungdomskultur i en anden retning.

Stofferne har fortrinsvist været hash, men det vurderes også, at der har været eksperimenteret med kokain, og kilder tæt på de unge nævner amfetamin og lattergas. Forebyggelsesenheden ved Aalborg Politi har de seneste år fulgt gruppen i Hals tæt. 1. maj 2017 satte de en fast betjent på området, der var til stede i byen to aftener om ugen, og byen har været betegnet som et hotspot, et område, som forebyggelsesenheden har særlig opmærksomhed på. Deres fokus har ikke ligget på brugen af stoffer, men på dét, det førte med sig, når de unge udfordrede hinanden.  

- En gruppe unge drak hele flasker stærk spiritus i gaderummet, begik hærværk, kom i slagsmål og truede hinanden internt, og der har været flere udrykninger dertil, fortæller Henrik Taagaard, fungerende politikommissær i forebyggelsesenheden ved Aalborg Politi, der i efteråret 2017 valgte at opnormere tilstedeværelsen af politi iområdet fra én til to betjente.

- I en periode trak det halvdelen af vores ressourcer. Også betjente, der ikke havde Hals som område, kørte forbi for at tjekke, om de unge flokkedes på gaden.

Ifølge ham var der tale om en kernegruppe på fem - seks drenge, der slog tonen an og eksperimenterede, og omkring dem en gruppe på 10 - 12 drenge, heraf flere fra omkringliggende byer.

- I forhold til for 20 år siden ser man i dag sjældent unge samles på gaden, så deres tilstedeværelse i byrummet med druk og ballade var noget, der pludselig fyldte rigtig meget og skabte stor utryghed, fortæller han.

De første mistanker

Til fodboldtræning registrerede den 21-årige træner Christoffer Olsen i foråret 2017, at nogle unge spillere begyndte at blive væk.

- Nogle unge begyndte at droppe træning, og snakken gik om, at de drak og eksperimenterede med stoffer, siger Christoffer Olsen, der med tiltagende bekymring fulgte de unge.

- Jeg drak også, da jeg var i deres alder, men det skræmte mig virkelig, at der også blev eksperimenteret med stoffer. Og at det var ældre unge mellem 18 og 25 år, der solgte det til dem. Jeg har svært ved at forstå, at man kan være så ligeglad, og at de kunne få sig selv til det. Som 15 – 16 årig er man jo stadig et barn, siger Christoffer Olsen, der fik fortalt, at stofferne blev solgt fra biler, og at der har været forsøg på at få de unge til at sælge stoffer til hinanden indbyrdes.

Også på Hals Skole mærkede lærere og skoleleder Per Bødker Andersen konsekvenserne af eksperimenterne hos en lille gruppe af unge i dagligdagen.

- De kom trætte og uoplagte, og vi mistænkte hash, fortæller Per Bødker Andersen.

Skolen afholdt møder for forældrene til de berørte børn, hvor både skoleledelsen og medarbejdere fra SSP, politi og Socialforvaltningen var til stede, og skolen fortalte her om det, de så.

- Vi advarede om særlige områder i byen, hvor det var oplagt, at de holdt de unge væk fra. Vi havde også en mistanke om, at der blandt nogle få blev eksperimenteret med hårdere stoffer, men da det mest var på rygtebasis, blev oplysningerne givet videre til politiet, fortæller han.

Samtalerne med forældrene var i det hele taget en balanceakt. På den ene side skulle de informeres og advares, på den anden side kunne han ikke nævne nogen navne på de involverede.

- Vi har gjort meget for ikke at hænge nogen børn ud – vi har holdt deres identitet hemmelig hele vejen, så nogle gange har vi danset om den varme grød for at gå til unge uden at komme til at udlevere andre. Sagen er, at vi kender dem som gode unge, der uheldigvis har eksperimenteret med nogle kraftige ting uden for skolens regi, men det betyder ikke, at de ikke har en fremtid.  Hvis vi udstillede dem, ville vi ikke skubbe dem i den rigtige retning.

Per Boedker Andersen, skoleleder, Hals Skole. Foto: Lars Pauli

Aftendruk i byen

Marianne Skaarup Andreasen, SSP-medarbejder ved Hals Skole. Foto: Lars Pauli.

Da Marianne Skaarup Andreasen startede som SSP-medarbejder på Hals Skole før sommerferien 2017, havde hun i syv måneder hørt om, at noget var i gære hos en lille gruppe blandt de ældste elever.

- Der kom for alvor fokus på det, da en ung blev dårlig til en privat fest og blev kørt på sygehuset. Det er ikke blevet bekræftet, om der var tale om stoffer, men det vakte røre. Vi var så tæt på eksamen, at vi ikke indkaldte til endnu et fælles forældremøde for de berørte, men vi sørgede for, at de fik rådgivning, fortæller hun.

Flere unge indrømmede brug af hash, og Aalborg Kommunes Familiegruppe satte massivt ind for at få de unge væk fra miljøet. Da børn og personale vendte tilbage efter sommerferien, var der i første omgang ro på. Men så begyndte unge at samle sig rundt omkring i byen. Nogle af dem var tidligere 9. klasses elever, der netop havde forladt skolen, men også unge fra omkringliggende byer kom til. Sammen hængte de ud i busskure, skolegården om aftenen og naturhuset med shelters bag skolen, hvor de drak og trak andre unge til sig.

En hård kerne

I efteråret 2017 intensiveredes frustrationen over de unges opførsel i byen. I løbet af oktober og november blev byens solcenter hærget, der blev smadret ruder på parkerede biler og hoppet på dem, og der blev tændt ild i skraldespande. I SuperBrugsen hyrede man sidst i november en vagt efter tyverier og overfusning af personalet, fortæller Thor Dørup Sørensen, uddeler i SuperBrugsen i Hals.

- I en periode var der unge, der rev varer ned fra hylderne. Da jeg overtog posten i november, greb jeg ind, da flere unge blandt personalet følte sig utrygge, fordi en gruppe på omkring syv 14-20-årige truede dem, når de sad ved kassen. Busterminalen ligger tæt på SuperBrugsen, og de var bange for at der skulle ske noget, når de skulle hjem.

Sladderen spredte sig efterhånden i byen og bidrog ifølge flere kilder, NORDJYSKE har talt med, til en oprørt stemning og snak om selvtægt. Bag skolens mure og i hjemmene arbejdede forældre, skole, SSP, Aalborg Kommunes Familieenhed og politiets forebyggelsesenhed samtidig på højtryk.

"Lav et vagtværn og hold øje med de uopdragne snotunger, og når de bliver taget, så giv dem et ordentligt lag tæsk".
Facebookopslag på "Jeg er fra Hals", august 2017

- Problemerne startede omkring en lille gruppe af drenge, der måske har kedet sig og har haft det svært derhjemme af forskellige årsager, og som havde held til at samle en større gruppe af drenge omkring sig. Ved at sætte hårdt ind på den lille kerne, havde det positiv effekt på hele gruppen. Vores store fokus på det fik medløberne - de såkaldte boblere - til at miste pusten, fortæller politikommissær Henrik Taagaard, der lagde vægt på at tale bredt med lokale for at få en fornemmelse for, hvad der foregik blandt de unge.

- Nogle ringede løbende ind og anmeldte hærværk og fortalte, hvor de unge mødtes og drak. Men de rvar også en stor gruppe af lokale, der var svære at få i tale. Der har været en lokal kultur i Hals omkring at holde problemerne for sig selv og selv løse dem og en skepsis over for at tale med os. Vi har skullet arbejde hårdt for at skabe tillid og få folk til at forstå, hvorfor det er vigtigt, at vi kommer ind omkring det hele. Det er måske en konsekvens af, at nærpolitiet har fjernet sig lidt, og de har skullet indse, at vi stadig er til stede, selvom landbetjenten er væk, fortæller Henrik Taagaard, der blandt andet stødte på frygt for, at betroelser om forteelser ville føre til sigtelser af unge.

- Det er vigtigt for os at vide alt, hvad de unge foretager sig. Også hvis de stjæler i butikker. Ikke for at rejse sigtelser, men for at tale med dem om konsekvenserne. Nogle gange betyder det noget, at det er os og ikke SSP-medarbejdere, der siger nogle ting, og vi kan lægge et tryk på de unge, andre ikke kan.

"I går aftes måtte jeg bede en af drengene om at stoppe med at tæske løs på døren til kiosken. Han var blevet afvist i at købe alkohol [...]. Han vadede rundt pissefuld i klip klappere midt ude på vejen".
Facebookopslag på "Hals Nyt", nov. 2017

Solcentret i Hals, oktober 2017

Smadret bilrude, billede delt på Facebooksiden Hals Nyt.

Mere end snak

På Hals Skole var der ikke længere elever involveret, de var gået ud, men SSP-læreren gik rundt i klasserne og fortalte, hvad man vidste, for at hindre, at nye unge ville tage tråden op. Der blev sendt orienteringer rundt til forældre til børn og unge i 6. til 9. klasse med opfordringer til at holde øje med, hvor de unge færdedes i fritiden, og så blev der skabt nye væresteder.

- Vi var nødt til ikke bare at snakke, men gøre noget aktivt og give de unge flere alternativer, så vi valgte at oprette et tilbud fredag aften for unge over 15 år, fortæller Marianne Skaarup Andreasen.

For at appellere anderledes til de unge, blev der hyret to unge klubmedarbejdere fra lokalområdet, den ene fodboldtræner Christoffer Olsen.

- Jeg synes, at det ville være så ærgerligt for dem, hvis de skulle blive hængende i noget, og jeg sagde tit, at de ikke behøver at være så seje, det er jo det, det handler om idag – at de skulle være med og imponere de andre. Og det var der så nogle udefra, der udnyttede.

I starten blev der sat voksne frivillige ”vagter” på, der kunne afvise potentielle uromagere i døren, men det viste sig ikke nødvendigt. Udover fredagstilbuddet indførte man fra december 2017 udvidede åbningstider i ungdomsklubben samt den lokale sportshal. 11. januar blev der på Hals Skole afholdt et arrangement for alle 7., 8. og 9. klasser samt de, der netop havde forladt skolen fra tre større skoler i området. Arrangementet blev støttet med 40.000 kr. indsamlet af Hals Samråd fra lokale fonde, hvilket gav skolen mulighed for at booke organisationen DrugRebels, hvor en læge og unge tidligere stofmisbrugerefortalte realistisk om konsekvenserne ved brug af alkohol og stoffer. Der blev i anledningen doneret fællesspisning for alle 350 elever og planlagt aktiviteter, så de kunne møde hinanden på tværs af skoler.

Udover skolens initiativer gik en gruppe i Hals Samråd i december sammen om at oprette en lokalafdeling af Natteravnene. Gruppen afventer fortsat, at de sidste aftaler med Fonden for Socialt Ansvar falder på plads, og mønstrer lige nu 25 frivillige blandt forældre og pensionister.

Brev fra SSP-sekretariatet til samtlige forældre fra 6. til 9. klasse, juni 2017.

Foredrag på Hals Skole med DrugRebels for 350 elever, januar 2018.

Forældre er nøglen

Dagen før, 350 elever blev konfronteret med de tidligere stofmisbrugere hos organisationen DrugRebels til fællesarrangementet på Hals Skole, blev forældre præsenteret for samme foredrag.

- Hvis forældre ikke registrerer ændringer hos deres børn, er det rigtig svært for os at sætte ind over for dem. Nogle gange er der ting, vi bare ikke ser, for unge er gode til at holde tæt, vurderer SSP medarbejder Marianne Skaarup Andreasen, der peger på forældersamarbejdet som det afgørende for succes med at vende en kultur.

- Det er det samme, misbrugskonsulenter oplever, nemlig at de unge er i et konstant krydspres, hvor de på den ene side er bange for at hænge nogen ud, og på den anden side har behov for at tale om det, de oplever. Det kræver enormt meget energi af dem at holde det inde, og når det viser sig, er forældrene de bedste til at fange tegnene.

At Hals Skole løbende har holdt møder med forældre til de involverede børn, ofte med repræsentanter fra politiet til stede, er noget, der virker, siger politikommissær Henrik Taagaard, hvis betjente i Hals har skiftet fra at være autoriteter til i højere grad sparringspartnere.

- Forældersamarbejde er et af de vigtigste steder, man kan sætte ind. Behovet for information går begge veje. Forældre får jo ikke alt at vide af deres børn, så de har brug for information, og de kom virkelig på banen i Hals. Fra politiets synsvinkel er det, vi nu kalder ”Hals-modellen” blevet en kickstart til, hvordan vi kan løse problemer i tæt samarbejde. Jeg taler efterhånden med skoler og SSP hver dag, og vi kalder nærmest hinanden kolleger, fortæller Henrik Taagaard, der lige nu arbejder på en lignende problematik med unge omkring Grønlandstorvet i Aalborg.

Ny start til unge

Politiet har i 2018 ikke fået nogen henvendelser omkring den gruppe af drenge, der i 2017 skabte ballade i Hals, men de har fortsat øje på lillebror-generationen i folkeskolen. Også Hals Skole har fokus på forebyggelse.

- Lige nu er der ro på. De berørte unge går ikke på skolen mere, og sammen med familiegruppen arbejdede vi før sommerferien intenst med at få de unge væk fra miljøet. I høj grad for at give dem selv en chance for at komme videre med deres liv. Og så er der ingen i gåseøjne ”fremmede” unge i byen lige nu, der kommer for at bidrage til et dårligt miljø. Det kan være, at de kommer, når vejret igen bliver varmere, men til den tid har vi beredskabet til det, vurderer skoleleder Per Bødker Andersen, der peger på forældrene som nøglen til ændringen.

Også fodboldtræner Christoffer Olsen mærker forskellen.

- Jeg ved ikke, om alt er helt forbi, men der er kommet en anden ro på, og de unge, der faldt fra fodbold, er vendt tilbage. Jeg tror, at det spillede en stor rolle, at de i den grad blev presset af SSP´erne, politiet og forældrene, og de har selv ændret indstilling til eksperimenterne, kan jeg høre. Flere af dem, der hang ud omkring miljøet, går i gymnasiet nu, de er et andet sted i deres liv i dag, og de har det fint.