Svar først på disse to spørgsmål

Gravid eller ammende

Er du gravid eller ammer du?

Plejebolig

Bor du i en plejebolig, eksempelvis på et plejehjem?

Indtast nu din alder

år

Din alder giver anledning til endnu et spørgsmål

Modtager hjælp

Modtager du både personlig pleje og praktisk hjælp derhjemme?

Svar nu ja eller nej til følgende spørgsmål

Øget risiko

Lider du af noget, der giver en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19, eksempelvis en kronisk sygdom?

Særligt øget risiko

Har du en særligt øget risiko, eksempelvis blodkræft med stærkt nedsat immunforsvar?

Pårørende

Er du nær pårørende til en person med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, eksempelvis en person med blodkræft og stærkt nedsat immunforsvar?

Frontpersonale

Arbejder du som frontpersonale (herunder som studerende eller vikar) i sundheds- eller ældresektoren eller med særlig risiko for smitte i socialsektoren?

Samfundskritisk funktion

Har du en samfundskritisk funktion, dvs. udfører du et arbejde, der er grundlæggende for, at samfundet er stabilt og fungerer - og hvor dit arbejde ikke umiddelbart kan udføres af en anden?

Tryk nu for at se, hvornår du kan blive vaccineret

Husk at indtaste din alder
Du kan tilhøre gruppe nr. [mangler nummer] for [mangler tekst]
Alle i denne gruppe er vaccineret eller tilbudt vaccination fra 27. december og følgende uger. Man kan stadig blive vaccineret, selvom man ikke tog imod tilbuddet i første omgang.
Der skønnes at være [mangler tal ] nordjyder i denne gruppe.
Du er gravid eller ammer
Du tilbydes ikke vaccination hvis du er gravid eller ammer, da man endnu ikke har færdigtestet vacciner på gravide og ammende kvinder. Der vurderes ikke at være en øget risiko, men testresultater afventes.
I helt særlige tilfælde, kan du - hvis lægen vurderer det - alligevel godt blive vaccineret. Det kan eksempelvis være ved alvorlig sygdom.
Du er under 16 år
Du tilbydes endnu ikke vaccination, da man ikke har testet vaccinen på børn under 16 år.
I helt særlige tilfælde, kan du - hvis lægen vurderer det - alligevel godt blive vaccineret. Det kan eksempelvis være ved alvorlig sygdom.