Her er rubrikken
Resultat efter skat
Egenkapital
Medarbejdere (gns.)
Soliditetsgrad