Angående forurening i Nissum Bredning: Sidste mand lukker og slukker

Af Bjarne Hansen, Vesterhavsgade 5, 7680 Thyborønbonniehansen@live.dk

NISSUM BREDNING: Tirsdag 25. august var der møde i Muslingeudvalget (referatet blev først offentliggjort 19.10.).

Der skulle fordeles kvoter for østers, muslinger og søstjerner i Limfjorden.

Miljø- og fødevareministeriet var vært ved mødet, som blev afholdt på DTU Lyngby.

Jeg har valgt at tage et udpluk fra referatet, da jeg mener, at den vil blive historisk på længere sigt.

Det handler om Nissum Bredning, og måske det sidste, vi hører til østersfiskeriet i området.

De fleste læsere kan huske forårets skriverier omkring de døde sild og østers i et bestemt område af Nissum Bredning - nemlig det område, som nu er blevet åbnet for dumpning, klap eller bypass af forurenet sediment fra sejlrenden forbi Cheminova. Fra samme område, som vi ved, at der er blevet registreret både tungmetaller og pesticider.

I første omgang handler det om 30.000 kubikmeter mulig forurenet sediment.

Disse mange kubikmeter blev bypass 14 dage før østers- og sildefiskeriet begyndte - med det resultat, at østers og sildene døde.

DTU Aqua holder fast på, at årsagen til de store dødsfald hos sild og østers var algen ”bonamia”, som kun er aktiv og kan være giftig i sensommer og efterår og tiden, der snakkes om, er vinter.

Prøv at følge med, når jeg refererer fra referatet fra mødet 25. august i Muslingeudvalget – jeg undlader navn, men tager stillinger med , og jeg kommer med min egen kommentar under UT.

Start:

Miljø og Fødevare Ministeriet (MFVM) spurgte til situationen omkring fund af algen Bonamia i flad østers i Nissum Bredning?

DTU Aqua svarede, at prøverne fra Nissum Bredning var forsinket grundet covid-19.

Dog viste de foreløbige analyserne høj koncentration af Bonamia.

UT:Her glemmer DTU Aqua at fortælle, at det var i Løgstør Bredning og ikke Nissum Bredning, der var konstateret høje koncentrationer af Bonamia alger.

Der er 84 km mellem fiskepladsen i Løgstør Bredning og fiskepladsen i Nissum Bredning.

Og der er ikke konstateret dødsfald blandt fisk og skaldyr i Løgstør Bredning.

Algen Bonamia producerer sin gift ved fotosyntese og det kræver derfor sol og varme – det er der ikke meget af i marts måned på disse kanter.

Limfjords Fiskernes Østersforening (LFØ) spurgte, om der var testet for Bonamia algen, i flad østers ved klappladsen med oprensningsaffald (sediment)?

DTU Aqua svarede, at han ikke kunne erindre de præcise lokationer.

Limfjords Fiskernes Østersforeningen (LFØ) tilføjer, at det var problematisk, at der blev lagt klappladser i områder, hvor flad østers var i tilbagegang.

Miljøstyrelsen (MST) præciserer, at der var tale om bypass-pladser og ikke klapplads.

UT:DTU Aqua kan ikke huske lokationen, fordi det er forkerte observationer, han fortæller Miljøministeriet om.

LFØ får aldrig svar på sine spørgsmål, han bliver kort sagt fejet af bordet – uhøflig.

Dansk AkvaKultur (DAK) spurgte, om bonamia resulterede i en øget dødelighed i flad østers?

DTU Aqua svarer, at der ikke var lavet en systematisk opmåling, men at der var konstateret mange døde flad østers i undersøgelserne.

LØF bekræfter, at man oplever mange døde østers i Nissum Bredning.

UT:De undersøgelser, DTU Aqua omtaler, har ikke noget med forårets mange døde sild og østers i Nissum Bredning at gøre – for der foreligger ingen undersøgelser fra det tidsrum i det område.

Det må være frustrerende at deltage i et sådant møde, hvor myndighederne bevist fordrejer tidsfaktoren og giver et forkert indtryk af forårets mange døde sild og østers.

Nu forstår jeg godt, at miljøministeren er så forvirret omkring forholdene i Nissum Bredning.

DAK spurgte, hvorfor der ikke var ansøgt om østersfiskeri i Nissum Bredning?

LØF svarede, at man ønskede at fiske kvoter længere inde i Limfjorden.

UT:Limfjordsfiskerne vil ikke fiske på den østers banke i Nissum Bredning, hvor MST og Thyborøn Havn smider deres mulig forurenet sediment – en ting er sikkert, fisk og østers dør på østersbanken af en eller anden årsag – det vil østersfiskerne ikke byde deres kunder.

Jeg syntes, at det er en rystende gennemlæsning. Magtarrogance ud over alle grænser.

Dette er måske den sidste erhvervsfisker, der nu forlader Nissum Bredning og forureningen på Rønland kan få ro til at blande sig endnu mere i Limfjorden – blandingszonen er nu udvidet helt ned til Oddesundbroen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden