Er Det Europæiske Råd i strid med grundloven?

Af Lars Nielsen, Kastanievej 17, 9330 Dronninglund lbhnielsen@stofanet.dk

DET EUROPÆISKE RÅD: Er medlemskabet af det Europæiske Råd grundlovsstridigt?

Preben Bang Henriksen udtrykker (19.1.) sin begejstring over, at den Europæiske Menneskeretsdomstol har givet os lov til at udvise en udenlandsk forbryder.

Er der noget, jeg har misforstået?

Er vores medlemsskab af det Europæiske Råd ikke mellemstatsligt?

Eller er det overstatsligt?

I det første tilfælde har vi ikke afgivet suverænitet, og så er det vores egen beslutning, hvilke udlændinge der må bo her i landet.

I det andet tilfælde er det naturligvis korrekt, at vi skal rette os efter den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Men så skal det stå helt klart, at vi har afgivet suverænitet.

D.v.s. at enten har Folketinget efter nøje drøftelse og med fem sjettedels flertal besluttet at afgive suverænitet til den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Eller også er det vedtaget ved en folkeafstemning.

Det sidste er ikke tilfældet, og jeg ved ikke, om loven om den Europæiske Menneskeretskonvention er vedtaget med 5/6 flertal.

Men jeg er ret sikker på, at det ikke fremgik af det lovforberedende arbejde, at der var tale om suverænitetsafgivelse.

Derfor er loven ikke gyldig, hvis den indebærer, at folketing, regering eller domstole skal rette sig efter, hvad de Europæiske Menneskeretsdomstol finder på.

Med mindre domstolens afgørelser er i nøje overensstemmelse med ordlyden i den Europæiske Menneskeretskonvention.

Den Europæiske Menneskeretsdomstol indeholder imidlertid intet om udvisning af kriminelle.

Ergo har Menneskeretsdomstolen tilrevet sig beføjelser, som den ikke har ifølge konventionen.

Derfor burde Danmark have afvist at lade sager om udvisning behandle af den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Og hvis domstolen alligevel behandlede sager, burde vi have klaget til Det Europæiske Råd og meddelt, at vi ville melde os ud,

hvis domstolen ville domfælde i sager, der lå uden for dens kompetence.

Derefter kunne vi selvfølgelig have drøftet i rådet, om konventionen skulle udvides til at omfatte udvisninger af udenlandske kriminelle. For selvfølgelig skal vi overholde indgåede traktater. Men vi skal ikke gå videre end det, vi har skrevet under på.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.