DEBAT Sundhedsvæsen

I Psykiatrien er vi aldrig ligeglade med patienter

Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

Af Anette Sloth, Tina Gram Larsen og Jan Mainz

Psykiatriledelsen for Psykiatrien i Region Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg C

Foranlediget af læserbrev fra Jesper Nør (7.1.) vil vi i psykiatriledelsen gerne oplyse om målsætning og behandlingstilbud i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Vi er kede af den oplevelse af et behandlingsforløb i Enhed for Depression på Aalborg Psykiatriske Sygehus, som kommer til udtryk i læserbrevet, og håber med dette svar at forklare om behandlingstilbud i Psykiatrien.

Psykiatriens opgave er at diagnosticere, behandle og rehabilitere patienter med psykisk sygdom.

Det er vores ambition at yde behandling af høj, professionel kvalitet og ud fra en empatisk, medmenneskelig tilgang.

Det er vores ønske, at det sker i et tæt samarbejde med patienten selv, med pårørende og med samarbejdspartnere, som f.eks. praktiserende læge og øvrige behandlere i primær sektor.

Det er en målsætning at sikre effektive og sammenhængende forløb tilpasset patienternes individuelle behov og ressourcer, så vi generelt øger effektiviteten til nytte for patienter.

Enhed for Depression udreder og behandler patienter med moderat til svær depression, som har behov for hospitalsbehandling.

Enheden tilbyder pakkeforløb tilrettelagt ud fra nationale retningslinjer samt specialiseret behandling, hvis sygdomssituationen er mere kompliceret.

Patienternes individuelle behov er udgangspunktet ved planlægning af behandling.

Psykiatrien skal varetage den behandling, der ikke kan gives i primærsektoren. For at sikre tilstrækkelig samlet kapacitet og mulighed for hurtig udredning og behandling i sundhedsvæsenet, herunder på sygehuse, er det vigtigt at udnytte den samlede behandlingskapacitet.

Når en patient afsluttes fra sygehusbehandling med anbefaling om videre behandling i primær sektor, f.eks. ved praktiserende læge, speciallæge eller psykolog, er det ikke et udtryk for ”at sende aben videre”, men det sker ud fra en vurdering af den konkrete patients behandlingsbehov og behandlingsmuligheder.

Sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet kan begrunde og nødvendiggøre behandling på sygehus. Kan behandling varetages i primær sektor, vil det normalt blive vurderet som det optimale og relevante, ud fra et nærhedsprincip og af hensyn til at sikre effektivitet i hele sundhedsvæsenet. Det tilstræbes, at patienten er indforstået med og tryg ved, at den videre behandling anbefales i andet regi, og at patienten er klar over, at praktiserende læge har mulighed for at genhenvise til sygehusbehandling, hvis der sker forværring af sygdommen.

Vi er i Psykiatrien aldrig ligeglade med, om patienterne bliver raske. Det er vores vigtigste formål at kurere, afhjælpe eller lindre sygdom. Ofte varetager samarbejdspartnere i primær sektor den opfølgende behandling, og derfor kender vi ikke altid det endelige resultat af behandlingen.

Vi får i flere sammenhænge positive tilkendegivelser fra tidligere patienter. Vi får også indimellem henvendelser fra patienter, som ikke har opnået helbredelse eller tilstrækkelig hjælp. I sådanne tilfælde søger vi dialog med patienten for sammen at drøfte muligheder. Det vil Enhed for Depression også gøre i den aktuelle sag.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.