Kære byråd - sæt sommerhus- sag på pause

Af Nils Rasmus Hansen,Egernvej 37, 9480 Løkken, nrh@informationsgruppen.dk

Kære byråd – sæt Harevej 4-sagen på ”pause”. Det er bedre for alle parter!

Mangt og meget har været skrevet i sagen om Harevej 4. Meget af det er følelsesbetonet, men rigtig meget har også handlet om selve sagsbehandlingen i TMU (teknik- og miljøudvalget), om diskrepans mellem udvalgsformandens og kommunens egen jurists vurdering af grundlaget for at tage § 14 i anvendelse, uenighed mellem de samme om hvorvidt der de facto har været tale om en forhåndsgodkendelse eller ej. O.s.v.

I sagsfremstillingen forud for mødet i TMU (13.1.) indgik en redegørelse fra kommunens egen jurist vedr. brug af §14-forbuddet, samt om der var givet forhåndsgodkendelse eller kommunen kunne anklages for passivitet i sagens gang.

Juristen konstaterede:

- At kommunen ikke havde givet forhåndsgodkendelse endsige været for passive.

- At der var lovhjemmel for at bruge § 14.

Hvilket har været helt afgørende for indsigernes modstand mod beslutningen i TMU, men hvor begge elementer tilsyneladende blev fejet af bordet af politiske årsager.

Kommunens jurist opremsede endvidere de muligheder for begrundelse der var, dog skulle man ikke bruge den planmæssige begrundelse ”hensynet til bygningernes ensartede præg i et kvarter ”da der var flere store ejendomme i området”.

Dette udsagn kan dog bestrides, da ingen ejendomme i det berørte områder, ifølge den offentlige ejendomsportal www.OIS-dk overstiger fem pct. af grundenes størrelse.

- Harevej 4-byggeriet er det eneste overhovedet i hele området, der udnytter reglen om 10 pct. udnyttelsesgrad fuldt ud

- Og samtidig det eneste, der opføres decideret til udlejningsformål, hvilket også fremgår af bygherrens egen byggeansøgning. Det må da være en klokkeklar overtrædelse af Lokalplanens regler om erhvervsmæssig aktivitet i området.

I vores indsigelse mod sagsfremstillingen angav og formulerede vi derfor også de øvrige alternative muligheder, som, også ifølge juristen, i lige så høj grad begrundede et §14 forbud.

Det var således lige til højrebenet at træffe den rigtige beslutning – faktisk meget nemmere end at komme med urigtige oplysninger og bagefter skulle rede det hele ud.

Tag nu den time-out, få ro på og træf en kvalificeret beslutning!

Det meget enkle spørgsmål til byrådet er jo: ”Mener man, at der er tale om et traditionelt sommerhusbyggeri, der er i overensstemmelse med områdets natur, dyreliv mm og i overensstemmelse med grundtankerne bag den eksisterende lokalplan? I så fald skal man bare tage TMUs afgørelse til efterretning.

Men mener man, at der her er tale om et byggeri der på alle måder er et brud med områdets natur- og dyreliv, principper for udlejning, husets størrelse og grundens udnyttelsesgrad, og som kan risikere at skabe præcedens for lignende byggerier i de kommende år, så skal man trykke på pauseknappen, så der bliver tid til at tænke på konsekvenserne for de kommende år.

Jeg ved meget vel, at det er umuligt for et byrådsmedlem at være fortrolig med alle de sager, man skal håndtere, og med mindre at man som byrådsmedlem har sat sig virkelig godt og grundigt ind i sagen og alle dens bilag og aspekter, så er der ingen af byrødderne, der har nogen fair mulighed for at kunne foretage en indsigtsfuld og kvalificeret beslutning.

Ingen af de involverede, være sig indsigerne, bygherre, forvaltning eller lokalpolitikerne kan være tjent med, at denne sag ikke finder en fornuftig, både politisk, miljømæssig og juridisk afslutning.

Så når Byrådet nu den 27 ds skal debattere Harevej 4, så tror jeg, at alle parter er bedst tjent med, at byrådet sender sagen til hjørne, at man beslutter sig for en ”time-out”, hvor alt inkl byggetilladelse stilles på pause, så der kan bruges den nødvendige tid til at få slået fast, hvad der er op og ned i sagen, hvem der har ret/uret, hvad sagen skal have af konsekvenser for fremtidige byggerier i området, om der skal udarbejdes i ny lokalplan osv.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.