DEBAT Klima og miljø

Kig på vandmiljøet – hvad med livet i fjordene?

Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

Af Susanne Zimmer, folketingsmedlem (UFG), Purkervej 1, 9520 Skørping, Susanne.zimmer@ft.dk

Hvad fortæller et gennemsnitsmåling af tilstandene i alle Danmarks vandløb om tilstanden I Mariager Fjord?

Hvordan skal man forbedre noget, når man ikke kender status?

Da vi havde amterne, blev der hvert på lavet en afdækning af vandmiljøet i lokalområderne, så politikere, landbrug, virksomheder og lokalbefolkningen kunne se, hvordan det stod til. Nu laver Aarhus Universitet hvert år en afdækning af fosfor og kvælstofudledning i den såkaldte NOVANA-rapport, og det er fint men ikke godt nok. Kun hvert sjette år bliver der lavet en gennemgribende undersøgelse af vandmiljøet. I offentliggørelsen af denne, kan vi primært se, hvordan forholdene er på landsplan. Det betyder at borgere og politikere ikke kan følge udviklingen i deres lokale vand. Det er svært at forestille sig, at kommuner, landmænd, lokale virksomheder og borgere motiveres til at forbedre tilstandene i det danske vandmiljø, når de kun har en generel viden om, hvordan forholdene er i héle landet. En undersøgelse hvert sjette år ikke er tilstrækkelig, og helt galt er det, at det ikke er muligt at gå ned på den enkelte fjord og se, hvordan den har det og følge udviklingen.

25.5. kunne vi i NORDJYSKE læse, hvordan Andreas K. Wielandts detaljerede beretning om forsøget på at finde en redegørelse for tilstanden i Mariager Fjord, hvilket ikke lykkedes!

EU har vedtaget et vandrammedirektiv, - man kan se det som en europæisk grundlov for vand -, som siger at vi skulle opnå god økologisk tilstand i 2015, med mulighed for udsættelse til 2027. I Danmark har vi Vandområdeplaner, som burde sikre, at vi når målet. Vi har 75.000 km vandløb og heraf er 19.000 km omfattet af vandområdeplanerne og hermed af målet om god økologisk tilstand. Af disse forventes kun cirka en tredjedel at nå målet i 2021. Det er ikke godt nok. Derfor er det også helt forkert, at vi ikke får konkrete opgørelser for vandløbene hvert år, så vi kan følge udviklingen.

Det er en sovepude, at der kun laves en rapportering hvert sjette år og som endda ikke viser, hvordan det står til i lokalområderne, f.eks. i Mariager Fjord og i Limfjorden.

Jeg har netop stillet et beslutningsforslag om at regeringen skal etablere en Biodiversitetslov med henblik på at få klare og tilstrækkelig visionære mål for naturen. Den manglende overvågning af vandmiljøet viser, at vi ikke på nuværende tidspunkt sætter ressourcer nok af til at forbedre vandkvaliteten og til at vende tilbagegangen i naturen til fremgang.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.