DEBAT Job og arbejde

Ledig akademiker til Aalborgs borgmester: Om jeg kunne blive ansat til at feje skrald, ville jeg være lykkelig

- Jeg oplever at blive fravalgt, ikke kun i kraft af, at jeg er akademiker, men også på grund af, at jeg har gået ledig i 1 år og 10 måneder - og hvad gør man så, skriver hun i en kronik

Emilie Aakerberg har søgt over 350 job. Privatfoto. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix. Illustration: Christian Made Hagelskjær

Emilie Aakerberg har søgt over 350 job. Privatfoto. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix. Illustration: Christian Made Hagelskjær

Emilie Aakerberg fra Aalborg er cand. scient. Hendes mail-adresse er: emilieaakerberg@hotmail.com.

BESKÆFTIGELSE:Åbent brev fra ledig akademiker til Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen:

Aalborg står over for store økonomiske problemer pga. ekstrem høj ledighed blandt (nyuddannede) akademikere. Faktisk er ledigheden blandt akademikerne ifølge tal fra det regionale arbejdsmarkedsråd i Nordjylland højere end ledigheden for ufaglærte.

Det er selvfølgelig glædeligt og vigtigt for kommunen, at så mange unge akademikere ønsker at bo og skabe en fremtid i Aalborg, men som det ser ud nu, kan de mange ledige blive nødt til at flytte, hvis ikke virksomhederne er villige til at ansætte.

Et tiltag, som har været bragt op af rådmanden i familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Mai-Britt Iversen (S), handler om at fortsætte dialogen med de relevante uddannelsesinstitutioner omkring optag af studerende, hvilket også er et meget relevant og nødvendigt tiltag.

Dette er dog en langsigtet strategi, og det er langt fra nok til at løse de problemer, som vi står overfor i dag.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) udtaler: ”Vi er først og fremmest optaget af, hvilke håndtag vi kan dreje på for at vende udviklingen. Vi er åbne over for alle greb”, og hermed vil jeg som langtidsledig akademiker bidrage med mine oplevelser og mit syn på sagen.

Jeg er blot en af de mange ledige akademikere. 30. oktober 2015 modtog jeg titlen cand.scient. i biologi efter mange års spændende og kompetenceberigende uddannelse. Kun afbrudt af 11 måneders tidsbegrænset arbejde som ufaglært i et supermarked, hvor jeg modtog diplom for mine kollegaers og leders anerkendelse af min arbejdsindsats og vellidthed som en god kollega, har jeg været aktivt jobsøgende lige siden.

Jeg er altså langtidsledig og måtte pr. 14.10.2019, pga. udløb af dagpenge, ansøge Aalborg Kommune om hjælp til forsørgelse - kontanthjælp.

Jeg kan oplyse, at jeg i hele perioden har søgt over 350 jobs (herunder en række relevante job hos Aalborg Kommune), både uopfordret og opslåede stillinger i størstedelen af landet, fagligt relevant og ufaglært af enhver karakter samt en række elevstillinger i håb om, at jeg måske i det mindste kan blive beskæftiget gennem en ny uddannelse.

Dette er der dog igen en lang række lovmæssige begrænsninger for, til trods for, at alle inden for beskæftigelsesområdet har fortalt mig, at min uddannelse allerede på nuværende tidspunkt anses som forældet, og at jeg er dårligere stillet end en nyuddannet.

Om så jeg kunne blive ansat til at feje og samle skrald på gaden, ville jeg være lykkelig, selvom jeg nu mener, at mit hoved godt kan (og bør) udnyttes til noget større.

Selv butiksarbejde, rengøringsjob, samlebåndsarbejde på lager og fabrik og deslige kan man ikke engang blive ansat til.

Jeg oplever at blive fravalgt, ikke kun i kraft af, at jeg er akademiker, men også på grund af, at jeg har gået ledig i 1 år og 10 måneder - og hvad gør man så?

Snakker vi de mere fagligt relevante job som akademiker, er man én i kampen mod over 100 andre ansøgere til praktisk taget alle stillinger.

Det er fint at lave et tiltag, som kan begrænse mængden af potentielt ledige akademikere på længere sigt, men jeg synes, det er uholdbart ikke også at forholde sig til det aktuelle store antal af ledige, der fortsat kæmper forgæves. Skal situationen ændres, skal der sættes ind med tiltag, som virker på kortere sigt - her og nu.

Jobcentret bør være bedre til aktivt at hjælpe de ledige med at skaffe relevante praktikpladser, samtidig med at de større og fagligt relevante virksomheder bør være mere villige til at modtage praktikanter (med henblik på forhåbentlig ansættelse og ikke blot som gratis arbejdskraft) - eller sågar tage imod projektansættelser.

Man kunne forestille sig, at eksempelvis Aalborg Kommune afsatte midler til fast at modtage et vist antal praktikanter, så de nyuddannede akademikere (med de længst ledige først i køen) kan få mulighed for at erhverve sig erfaring og dermed forhåbentlig lettere ende på arbejdsmarkedet frem for at være en længerevarende økonomisk udgift for kommunen.

Jeg er sandsynligvis ikke den første til at bemærke - og formentlig ikke den første til at gøre opmærksom på - at der helt generelt blandt virksomhederne hersker en uvilje mod at ansætte nyuddannede akademikere (pga. endnu ikke erhvervet erfaring).

Nok er jeg ikke samfundsfagligt uddannet, men med lidt brug af min logiske sans kan jeg simpelthen ikke forstå, hvordan man (politikere, arbejdsgivere m.fl.) kan forestille sig, at et samfund kan hænge sammen, hvis stort set alle nyuddannede bare må stå udenfor og være ekskluderede, mens resten af samfundet fortsætter, indtil der ikke er flere erfarne, ikke-nyuddannede hænder til at tage over.

Dette er også omtalt af Lars Christensen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Nordjylland, i deres nyeste pressemeddelelse: ”Det er vigtigt, at virksomhederne har en plan for opkvalificering af medarbejderne”.

For virksomhederne sikrer det, at de får den arbejdskraft, de ellers kommer til at mangle. For de ansatte i virksomhederne er der en åbenlys gulerod ved at få nye kompetencer til at klare fremtidens nye opgaver. Der bliver så plads til nye og forhåbentlig unge ledige - f.eks. via jobrotation - til at udfylde de ledige jobs, der bliver skabt i virksomhederne.

Hvis særligt Aalborg Kommune skal ud af de store økonomiske problemer og undgå, at alle unge akademikere tvinges til at fraflytte byen, er det ikke nok at begrænse optag på de akademiske uddannelser og skabe evt. tiltag for at gøre de studerende mere jobparate - for vi er parate.

Der bør i højere grad gøres tiltag for at få de mange virksomheder i kommunen til at ansætte de nyuddannede akademikere frem for at frasortere dem. Afhængigt af virksomhedens størrelse og økonomi, bør der stilles krav om, at en bestemt andel af de medarbejdere, der ansættes, er nyuddannede akademikere. Det vil ikke kun nedsætte ledigheden, men også tvinge virksomhederne til at tage imod en helt fantastisk, engageret arbejdskraft fra unge, som er uddannet til at tænke selv, samarbejde og løse problemer på højt fagligt niveau, og som de som virksomhed selv kan være med til at præge og forme til helt uundværlige specialister inden for lige netop dét felt, som deres virksomhed har brug for ekspertise i.

I sidste ende vil det komme alle til gode.

Da jeg hørte, at der var et budgetforlig på vej i Aalborg Kommune, var jeg meget spændt på at høre hvilke tiltag, der vil blive gjort i forhold til jobområdet. I referatet fra budgetforliget 22.10. kan jeg læse, at de to indsatser, man har prioriteret for at påvirke jobvæksten positivt, er at tiltrække nye virksomheder via. investeringer samt at øge eksporterhvervene. Dette ser jeg som en mere langsigtet løsning, som ikke nødvendigvis vil komme de ledige akademikere til gode.

Den forstærkede indsats fra jobcentret til ledige nyuddannede, som beskrives i budgetforliget, er et rigtig fint tiltag, men nu ved jeg fra egen erfaring, at selv en praktikplads er svær at få og ikke nogen garanti for efterfølgende ansættelse, og at uanset hvor godt man kvalificerer sin jobsøgning, og hvor godt man matcher jobåbninger, så bliver man ikke ansat, hvis ikke arbejdsgiveren er villig til at gå på kompromis med manglende erfaring og ansætte en nyuddannet og i særdeleshed en langtidsledig.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst