Modstanden mod Egholm-motorvejen fortsætter

Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen fortsætter modstanden, skriver formanden for borgerbevægelsen mod Egholmlinjen. Beslutningsgrundlaget er forkert, mener hun

- Borgerbevægelsen fortsætter arbejdet med at oplyse og mobilisere, skriver Louise Faber. Arkivfoto: Henrik Louis

- Borgerbevægelsen fortsætter arbejdet med at oplyse og mobilisere, skriver Louise Faber. Arkivfoto: Henrik Louis

Af Louise Faber,formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen, Aalborg, borgerbevaegelsenaalborg@gmail.com

Modstanden mod Egholm-motorvejen fortsætter trods trafikforliget 28. juni 2021.

Borgerbevægelsen fastholder, at beslutningsgrundlaget for en vestlig motorvej om Aalborg ikke er godt nok.

Selv om et flertal af partierne i Folketinget ønsker denne motorvej, kan et trafikforlig ikke tilsidesætte de øvrige love og regler, som vejprojekter skal leve op til.

Her ”dumper” Egholmmotorvejen på grund af en stribe alvorlige fejl og mangler i den miljøvurdering (VVM), som Vejdirektoratet udsendte tidligere i 2021.

Beslutningsgrundlaget skal faktisk være korrekt, men det er det slet ikke.

Forliget kan ikke sætte de pligter ud af kraft, som knytter sig til lovgivningen for Natura 2000-områder, herunder fuglebeskyttelses-og habitatdirektivet.

Heller ikke reglerne om Bilag IV-arternes og §3-søernes beskyttelse kan ignoreres (særligt beskyttede dyrearter og naturtyper).

Beskyttelsen af vores alle sammens grundvand og drikkevand skal også respekteres.

Forliget kan ikke tilsidesætte VVM-direktivet eller fjerne borgernes adgang til domstolsprøvelse af proces og beslutningsgrundlag.

Forliget er det tredje trafikforlig siden 2011, som har omfattet Egholm-linjen. Og dog er der ikke vedtaget en anlægslov endnu. Trafikforlig har ingen retsvirkning, det har en anlægslov derimod.

Men Borgerbevægelsen forudser, at det på grund af de alvorlige fejl og mangler i VVM’en vil blive nødvendigt at lave en ny VVM, inden en anlægslov kan komme på tale.

Et transportforlig er en politisk ønskeseddel. En hensigtserklæring. Dette transportforlig er et kludetæppe, hvor motorvejene er trumfet igennem af et flertal af Folketingets partier, hvor de øvrige partier er gået med på helheden, fordi de får noget andet, f.eks. bedre togdrift.

Det er bemærkelsesværdigt, at næsten hele Folketinget er klar til at indgå forlig, selv om borgernes ca. 7500 høringssvar endnu ikke er bearbejdet og udgivet af Vejdirektoratet. Det er tegn på et stort demokratisk underskud, som er dybt kritisabelt.

Vi konstaterer også, at regeringen måtte se bort fra de grønne støttepartier til venstre for at få et flertal for Egholmmotorvejen. SF står uden for den del af aftalen, der omfatter Egholmmotorvejen. Alternativet og Enhedslisten er slet ikke med i ”motorvejssøjlen” i trafikforliget.

Og Frie Grønne står uden for forliget i det hele taget.

Derfor er der mindst fire partier, der må forventes at stemme imod en anlægslov for Egholmlinjen, når den kommer til afstemning på et tidspunkt.

Borgerbevægelsen fortsætter arbejdet med at oplyse og mobilisere.

Vi forudser et grønt stemmeskred, når borgerne – og ikke mindst de unge – opdager, hvor store dele af dette forlig, der er kulsort og peger bagud mod en fossil fortid.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.