Stop vanrøgt af dyr bag hegn

Er der tale om kassetænkning på bekostning af velfærd?

Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

Af Betty Steglich-Petersen

cand.jur, Milrimvej 101, 9981 Jerup Betty.steglich@gmail.com

GRENEN:Kassetænkning på bekostning af dyrevelfærd og fri adgang til offentlige arealer?

Gå ind på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og læs Teknisk Udvalgs møde 9.august 2021 pkt.4 (ID GEO-2020-06182), ”Godkendelse af indhegning af naturareal på Grenen”.

Det er et studie i, hvordan offentlige myndigheder har opbrugt millionbevillinger og nu står med en regning, som man behændigt overfører til befolkningen og sagesløse husdyr, samtidig med, man pakker det ind i ”naturhensyn”.

Opskriften synes at give en vis sandsynlighed for, at samme hensyn gør sig gældende i større eller mindre grad i statens rewildingplaner; at husdyr skal overtage landskabsplejen.

Det konkrete hegnsområde på Grenen omhandler 157 ha, hvoraf Frederikshavn kommune ejer en stor del af arealet.

Da den store fredning og rydninger af Skagen Odde blev gennemført fra 2005 og fremover for godt 50 millioner fordelt på forskellige LIFE-projekter, udbetaltes erstatning til lodsejere, hvorimod kommunen pålagdes plejepligt af arealerne.

Man vidste jo godt allerede dengang, at området hurtigt ville gro til i uønsket busk- og trævækst, men uden at man foretog sig noget nævneværdigt i den anledning.

Så helt overordnet og skråsikkert er det min påstand, at hensigten med at indhegne de 157 ha og indsætte 47 stude, hvoraf 30 skal gå der hele året, afhængigt af arealets foderværdi, er at overlade landskabsplejen til sagesløse husdyr!

Staten betaler alle udgifter til indhegning af arealet samt låger og stenter, så offentligheden foregives stadig at have adgang til arealet.

Keine Hexerei – nur Behändigkeit.

Det anføres yderligere, at alternativt skal arealet ryddes manuelt med buskrydder hvert tredje-femte år, men dette vil angiveligt ikke fjerne næringsstoffer fra arealet, ligesom det erkendes, at det vil medføre en væsentlig økonomisk udgift.

Det hævdes videre, at dyrene vil blive tilset dagligt (på 157 ha?) af dyreholder og at de vil få adgang til (nødvendigt) foder og tørt leje. Det er muligt, man ikke kalder det rewilding, men resultatet er stort set det samme.

For blot kort at nævne nogle af de Life-projekter, der har været, så vil jeg lige nævne Life-Aspea. Jvf.,Miljøstyrelsens publikation; Hedepletvinge – et Life-Nature projekt. 2008.

Det fremgår bl.a. heraf, at ”Intensiv græsning vil være uhensigtsmæssigt, da djævelsbid vil indgå som fødeemne for dyrene, og der vil være risiko for, at kreaturerne nedtramper larvekolonier”.

Djævelsbid er helt afhængig af tørre overdrev på kanten til mose, og det er sådan, vi har værnet om vores karrige hedeplet i 25 år. Og netop også ladet jorden hvile ind mellem – af hensyn til såvel plantevækst som parasitter i jorden.

Jeg behøver næppe at nævne, at Hedepletvinge er rødlistet heroppe og i øvrigt også i Tranum, hvor man også vil hegne og slippe store græssere løs og hydrologien fri. Og hvor der også har vist sig en stor folkelig modstand.

Bagefter kom så Life-Wethan og nu Life Rewetdune.

Nu skulle hele området så sættes under vand, vandstanden hæves, lukning af grøfter, så det hele ender i forsuret sump og birkepur – hvor intet kan gro. Men det rydder vi skam selv pligtskyldigt med håndkraft, eller lette maskiner, så vi holder lysåbent og grønt.

Turde man forsigtigt foreslå kommunen, at det er gode ”nyttejob”?, et skrækkeligt nedladende begreb, som regeringen har lanceret – men ikke desto mindre er det, vi andre udfører på daglig basis år ud og år ind. Mens vi undrende ser på, at statens eller de store fondes biologer eksperimenterer med dyr og mennesker.

Jeg skal undlade at komme ind på det komplet uansvarlige og direkte ansvarspådragende i, at offentlige myndigheder reklamerer med offentlig adgang og hund i snor også selvom kommunen forsikrer om, at arealet kun vil blive afgræsset af stude, der ikke angriber, så har empirien vist noget andet. Det kunne vi andre godt have fortalt dem, hvilket vi i øvrigt har gjort ved utallige lejligheder.

Afslutningsvis vil jeg dog glæde mig over, at gruppeformand for Socialdemokratiet i Frederikshavn, Bjarne Kvist, har udtrykt en aldeles velplaceret betænkelighed ved, at staten påtænker at placere en af sine Naturnationalparker omkring Skagen Odde.

Bjarne Kvist giver mig mindelser om, at Socialdemokratiet engang var synonymt med folkelighed. Så selvom han anfører, at kommunen kun er høringsberettiget i forhold til statens vilde rewildingplaner, vil jeg da opfordre kommunen til at starte med at undlade at indhegne det omhandlede kommunale areal på Grenen. Det er et godt sted at begynde.

Og staten? Er så vidt jeg husker – os alle sammen og det bliver galt, når statens repræsentanter begynder at opføre sig som herremænd. Så derfor vil jeg opfordre til at melde sig under de folkelige protestbevægelser, der har rejst sig i hele landet.

Stop vanrøgt af dyr bag hegn. Tak.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.