DEBAT Limfjordsforbindelse

Sagen om Egholm-motorvej er meget lidt befordrende for demokratiet

Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

Af Ingelise Tarber,Grænsevej 1, 9000 Aalborg, tarber@stofanet.dk

EGHOLM-FORBINDELSE:Åbent brev til transportminister Benny Engelbrecht (S): Jeg skriver til dig som medlem af ”Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen”, men på egne vegne. Jeg håber, at du vil give dig tid til at læse dette. Jeg vil starte med at sige, at jeg var så glad, da det var dig der blev transportminister. Jeg har altid anset dig som en yderst fornuftig og ærlig politikere med en god dømmekraft. Men der er efterhånden flere oplysninger, som gør, at jeg er kommet meget i tvivl.

Flere udtalelser fra nordjyske borgmestre og andre politikere, som i dagspressen udtaler sig helt skråsikkert om, at den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm ligger helt fast. Sådanne udtalelser gør mig meget usikker på, om det hele går ordentlig til. Bliver der bagt rævekager, som vi borgere ikke får nys om? Det virker utroligt påfaldende med de udtalelser, da VVM-redegørelsen slet ikke er udfærdiget endnu. For øvrigt er det også foruroligende, at der ikke bliver lavet en VVM-redegørelse for østforbindelsen, så ville det være på et helt oplyst grundlag, forbindelsen blev vedtaget. Det vil kun blive det absolutte dyreste forslag, der bliver vurderet: ”En Egholm-motorvej, som ikke er klimavurderet”. Så reelt vil danskerne ikke få at vide, hvad der er den bedste løsning i 2020 på Limfjords-krydsningen. Der er sket rigtig meget i Aalborg mod øst, siden den første VVM-redegørelse fra 2011. Aalborg Kommune planlægger en ny stor bydel i Nørresundby mellem Limfjordsbroen og tunnelen med ca. 7000 beboere, måske op til 5000 køretøjer ekstra om dagen. Det største industriområde er også mod øst, og om et par år bliver det nye supersygehus indviet, så jeg tror, at den nuværende tunnel kan få utrolig svært ved at klare hele den store belastning. Det vil et ekstra rør kunne afhjælpe. Og ikke en vestlig forbindelse, som politikerne gerne vil have os til at tro.

Hvis alle de køretøjer skal benytte den vestlige forbindelse, bryder trafikken fuldstændig sammen i Aalborg, når de skal på tværs af byen.

Vi ved fra trafikforskere, at det kan lade sig gøre at forbedre tilgangen til Limfjordstunnelen, så fremkommeligheden kunne forbedres. Men jeg tror desværre ikke, at Aalborg Kommune ønsker at løse problemet, for så vil det måske vise sig, at det slet ikke er nødvendigt med den vestlige forbindelse.

Jeg vil prøve at redegøre over for dig, hvorfor vi synes, at det er så vigtigt, at der ikke skal anlægges en motorvej over Egholm. Og især set i lyset af de klimamål regeringsforhandlingerne er blevet enige om. En reduktion af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 er vel meget lidt foreneligt med nye motorveje.

Ifølge en rapport, Delta har udarbejdet for Vejdirektoratet vedr. støj fra motorveje kontra støj fra byveje, vil det være en katastrofe at anlægge en motorvej så tæt ved byen. Hvis det sker, vil Aalborg blive lukket inde af larmende motorveje både mod vest og øst. Danmark har sammen med de andre EU-lande forpligtet sig til at beskytte natur, dyr og fugle, der er af væsentlig værdi for fællesskabsarven i Europa i udpegede Natura 2000-områder. En del af Egholm er udpeget som Natura 2000-område. Egholm er Danmarks største økologiske ø. På Egholm findes en række sjældne dyre- og plantearter. En af dem er den lysbugede knortegås, der er tæt ved at uddø, og som siges at være Danmarks svar på pandaen.

Motorvejen kommer faktisk til at gå direkte igennem det område, hvor den opholder sig. Gåsens levesteder er så vigtige, at den selv kan udpege nye Natura 2000-beskyttelsesområder - alene ved at benytte dem. Den sjældne slørugle er også blevet registreret på øen, samt strandtudsen, en totalfredet paddeart. Strandtudsen er senere også opdaget i et område på Hasseris Enge, hvor en motorvejstilkørsel skal placeres. I miljøredegørelsen i Vejdirektoratets VVM-rapport er der overhovedet ikke beskrevet noget om strandtudser. Senest er der fundet en bestand af strandtudser nær Nørholmsvej, hvor motorvejens linjeføring skal gå. Strandtudsen er beskyttet af EU’s habitatdirektiv som ”særligt udsat” og af Bernkonventionen.

Flere vilde planter på Egholm er så sjældne, at de er optaget på Danmarks nationale rødliste over udryddelsestruede planter, bl.a. den langstilkede filtrose, som kun findes på få andre lokaliteter i Danmark. Regeringens mål er også at få mere natur, og det vil ikke ske med den vestlige forbindelse. I øjeblikket arbejderne en af lodsejerne på Egholm på at anlægge en naturpark på Egholm, og i den forbindelse vil nedlægge noget af landbruget, så der kommer mere natur.

De vestlige naturområder har også i høj grad betydning for mennesker. Ca. 50.000 besøger hvert år Egholm. Ingen anden by i Danmark har et sådan område så tæt på centrum. Et stort antal børn, unge og voksne benytter på hver deres måde området i fritiden.

En række boligområder vil blive berørt af støj. En effektiv dæmpning af støjen fra motorvejen vil betyde et meget stort tillæg til prisen.

Motorvejens placering i Drastrup kan også få alvorlige konsekvenser for sikringen af rent drikkevand. Drastrup-området er en af Aalborg Kommunes vigtigste drikkevandsressourcer.

Hvis vandstanden ændrer sig med stigning til følge, vil Egholm-forbindelsen ligge i risikoområdet og blive oversvømmet, og det samme gælder en evt. motorvejstunnel under Egholm. Oveni det ved vi fra en gammel aktindsigt, at hele området ved rensningsanlægget er en gammel losseplads for asbest. Da asbesten er hældt direkte i Limfjorden, må den have aflejret sig på bunden, navnlig i området omkring Egholm. Det fulde omfang kendes ikke, men man kan frygte, at en etablering af Egholm-linjen vil medføre, at arbejderne på projektet og beboerne i området igen bliver udsat for asbest.

Politikerne her i Nordjylland taler ikke altid sandt. De vil gerne bilde os ind, at motorvejen over Egholm er vedtaget. Borgmesteren i Jammerbugt Kommune Mogens Gade fortæller, at der er fuld enighed blandt samtlige kommuner, regionen og arbejdsmarkedets parter om motorvejens placering. De glemmer dog at de ikke har borgerne med. En ny analyse fra 2019 viser, at 53 pct. af befolkninger er modstander af vestforbindelsen med overvægt af unge, som er dem, der skal leve med den forbindelse. Som de eneste borgere i EU er der ingen klageadgang, hvilket virkelig er meget bekymrende. Så jeg mener faktisk, der bliver bagt rævekager bag borgernes ryg, og en VVM-redegørelse kun er en skueproces. Meget lidt befordrende for demokratiet.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.