Stop umenneskelig behandling af flygtninge

Af Peter Dahlgaard, Tøttenborgvej 1, 9900 Frederikshavnpeter@strandgaarden-skagensvej.dk

FLYGTNINGE:Regeringen har fået forårskuller.

I de seneste uger har der ofte været skrevet i dag- og ugeblade samt vist på forskellige tv-kanaler mange emner om situationen under Anden Verdenskrig med flygtningestrømme fra Danmark til Sverige.

En stor del af disse flygtninge skyldtes en jødeforfølgelse af Danmarks besættelsesland, Nazi-Tyskland.

En stor del af krigens flygtninge fra Danmark var danske frihedskæmpere, der af Nazi-Tyskland blev forfulgt og ved pågribelse kunne blive fragtet til tyske lejre for at blive destrueret - dræbt.

I den periode og mange år frem - ja, helt til vore dage - har det danske folk været et frihedselskende og hjælpsomt folkefærd. Hvor utrolig mange danskere under krigen satte livet på spil for at hjælpe flygtninge i vort land, i sikkerhed i vort naboland Sverige - hvor flygtningene blev godt modtaget med god hjælpsomhed og varme.

Den danske regering er i dag en stor modsætning, hvor menneskelighed er en by i Rusland

Regeringen får i relation til flygtningespørgsmålet én til at tænke tilbage på den tyske besættelsesmagts menneskeforfølgelse under Anden Verdenskrig.

Danmark har tiltrådt FN’s flygtningekonvention - hvilket klart har vedtaget, at flygtninge først kan få inddraget deres asylopholdstilladelse, hvis der er sket ”fundamentale, stabile og varige ændringer” i hjemlandet. Det er ikke tilfældet med Syrien. Og de syriske flygtninge frygter for deres liv, såfremt de vender tilbage - tilbage til et djævelsk samfund, hvor ofte en stor del af deres familie er blevet tilintetgjort - dræbt.

At Danmark så følger efter, inddrager opholdstilladelsen, og derefter placerer flygtningene i udrejsecentre, der burde kaldes uværdige traumatiserings-lejre, er uværdigt og i modstrid med internationale aftaler.

Vi må fordre, at regeringen skifter kurs og håndterer flygtningesituationen med værdig menneskelighed.

Den i 1915 af Folketinget vedtagne udlændingelovs paragraf 7 stk. 3, som vedtager, at ”hvis der bare i hjemlandet er visse forbedringer; ”uanset at forholdene - trods forbedringerne - fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige”. En dansk lovbekendtgørelse, som er i dyb modstrid med de af Danmark tiltrådte FN-konventioner.

Det har haft den konsekvens for syriske flygtninge i Danmark, at de har fået inddraget deres opholdstilladelse og sidder nu på et udrejsecenter på ubestemt tid - og kan nå at rådne op. Eller alternativt ”frivilligt” rejse tilbage til Syrien, hvor den regering de flygtede fra, stadig er ved magten.

Så flygtningenes valg kan være: ”rådner vi op i det danske umenneskelige udrejsecenter - hurtigere end at blive likvideret i hjemlandet Syrien?”.

Endvidere skal inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse kun kunne ske, i det omfang FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har fuld og uhindret adgang til at monitorere (overvåge) flygtninges tilbagevending i overensstemmelse med sit mandat.

Danske fjollerier, hvis en flygtning vil være dansk statsborger - at den fremmede skal:

- give borgmesteren hånd - selv om vi ikke må give hånd i Danmark.

- ikke bære niqab i det offentlige rum - selv om vi danskere ofte skal bære maske.

- gå ind for danske værdier - selv om mange danskere ikke ved, hvad det betyder.

- at tage et arbejde - selv om fremmede ikke må tage danskernes arbejde fra dem.

- rejse tilbage til Syrien, selv efter flere år i Danmark - selv om alle udlandsrejser frarådes.

- rejse tilbage til Syrien - selv om alle verdens lande via FN, kalder det utrygt.

Nyeste ugennemtænkte regeringstiltag på området: Regeringen barsler med, at mens den enkelte flygtnings sag bliver behandlet af myndighederne, skal dette ske i en fremmed land.

Og regeringen påtænker at lave en aftale med Rwanda - en lille stat i det indre dybeste af Afrika. Hvortil flygtningene så skal tilsendes fra Danmark - og være under sagsbehandlingen. Og hvad så - derefter? Totalt hul i hovedet.

P.t. er der ikke indgået nogle aftaler med Rwanda, selv om minister Tesfaye m.fl. har været på ”studiebesøg” i landet. Men at sende flygtninge fra Danmark til Rwanda for en sagsbehandling - virker kostbart og uden egentlig rimelig fornuftig begrundelse.

Og netop Rwanda - et land, som selv har intern raceuro, og hvor der for få år siden fandt folkemord sted. Og går vi længere tilbage, var det et af de områder, hvor man åd hinanden, var kannibaler. Men det var formentlig en folkeret dengang. Og at forslaget bliver bearbejdet i regeringen - under Mette Frederiksen og Mattias Tesfaye - kan måske skyldes, at Tesfaye har gener fra hans far i blodet, for dennes hjemstavn var jo på ca. samme breddegrad - i et u-land - Somalia, også præget af uro, som bl.a. var årsag til at Tesfayes far flygtede til Danmark, og dengang blev flygtningen behandlet som mennesker. Men en tåbelig og kostbar - ugennemtænkt tanketorsk.

Kan det tænkes, at det på Facebook i disse dage synlige opslag fra tidligere statsminister Anker Jørgensen - er underskrevet ”Anker Jørgensen - Socialdemokrat” - hvor underteksten ”Socialdemokratiet” er overstreget - bl.a. skyldes hans modstand mod ”racisme og tidens fremmedfjendtlige strømninger”. Det er, som Anker selv i opslaget anfører.

Ud over disse hjemsendelser af syriske flygtninge er der også regeringens modstand mod at tage danske børn hjem fra de umenneskelige syriske lejre - men det er igen umenneskeligt af regeringen.

Der er behov for nye boller på suppen - regeringen må og skal overholde tiltrådte og vedtagne internationale konventioner.

FN’s udvidede Verdensmål - nr. 18 kunne være nødvendig som: fredelig sameksistens.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.