Tal ikke uddannelserne ned – tal dem op

Af Poul Ingemann Knudsgaard, bestyrelsesformand, Professionshøjskolen UCN, og Lene Augusta Jørgensen, rektor, Professionshøjskolen UCN, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst

DIMITTENDER:De nye dimittender fra Professionshøjskolen UCN – fra fysioterapeuter til finansøkonomer, fra pædagoger til produktionsteknologer – klarer sig generelt meget flot på arbejdsmarkedet, og langt hovedparten af dem bliver ansat på arbejdspladser her i Nordjylland.

Uden dem vil hundredvis af nordjyske arbejdspladser mangle kvalificeret arbejdskraft.

Det gode match mellem uddannelse og job lykkes kun, fordi UCN arbejder tæt sammen med de nordjyske kommuner, region og erhvervsliv om at skaffe dimittender i job og om at sikre det bedst mulige match mellem uddannelse og samfundsbehov.

For ingen har jo interesse i at uddanne til arbejdsløshed.

Af samme grund følger vi også tæt med i udviklingen i beskæftigelsen for vores studerende og sætter ind med nye tiltag, når vi kan se langsigtede udfordringer.

En ny rapport, som vi har lavet i samarbejde med Aalborg Kommune, er netop et udtryk for, at vi tager et aktivt medansvar for vores studerendes beskæftigelsesmuligheder.

I en artikel i fredagens udgave af NORDJYSKE kunne man ellers godt få den modsatte opfattelse.

Rapporten viser, at det går godt med beskæftigelsen for UCN’s dimittender.

En tredjedel går direkte i job, og næsten to tredjedele har fået job seks måneder efter endt uddannelse.

Og det er vel at mærke beregnet ud fra en meget striks definition af beskæftigelse.

Rigtig mange unge kommer fra Nordjylland, og hele 75 procent af vores nyuddannede finder job på nordjyske arbejdspladser i hele regionen med Aalborg Kommune som topscorer, mens 13 procent finder job i Region Midtjylland.

Rapporten viser også, at enkelte af vores erhvervsrettede uddannelser kan være udfordrede i at skabe det rette match.

Det er ikke en nyhed for hverken os eller kommunen. Tværtimod har vi igennem de senere år sat en række forskellige initiativer i værk for at ændre billedet.

Vi har blandt andet lukket fem engelsksprogede uddannelser, og på de uddannelser, der fortsat udbydes på engelsk, er antallet af pladser reduceret med næsten 30 procent.

Set fra UCN’s side drejer det sig dog ikke om hovedløst at reducere antallet af uddannelsespladser i Nordjylland.

Faktisk mener vi, at det vil være ulykkeligt for regionen på længere sigt.

Vi har brug for både de stærke danske velfærdsuddannelser og de internationalt orienterede erhvervsrettede uddannelser, der kan gøre nordjyske virksomheder konkurrencedygtige på et under normale omstændigheder meget globalt arbejdsmarked.

Vi vil derfor hellere arbejde målrettet med at håndtere de konkrete udfordringer, som også kan hænge sammen med, at arbejdsmarkedet i Nordjylland ikke er så internationalt orienteret som i resten af landet.

Flere af vores dimittender på vores business- og teknologiuddannelser har titler, der ikke er så kendte som sygeplejerske, jordemoder eller lærer.

Til gengæld viser statistikkerne, at når de først har fået fodfæste, så skaber de værdi og er yderst værdsat i de virksomheder, hvor de får job.

Derfor arbejder vi også på at gøre det nemmere for virksomhederne at forstå indholdet af de enkelte uddannelser.

Endnu flere studerende får tilbudt workshops i jobsøgning, ligesom flere får tilbudt individuel karrierevejledning.

Derudover har vi skruet op for tilbuddene til vores udenlandske studerende.

Det drejer sig f.eks. om undervisning i dansk arbejdskultur, integreret danskundervisning og oprettelse af praktikpladser.

Det ser ud til at have en positiv effekt. Beskæftigelsen for dimittender på de uddannelser, som er udfordret, er stigende.

Netop nu står vi imidlertid foran en udfordring, der hedder genåbning af Danmark og de danske arbejdspladser efter måneders nedlukning.

Både på den korte og lange bane kan corona-krisen få store konsekvenser for nogle af de erhverv, som UCN uddanner til.

Her har vi brug for at stå sammen og fokusere på det, der samler, i stedet for det, som skiller.

Det er afgørende, hvis Aalborg fortsat skal være én af Danmarks bedste uddannelsesbyer og Nordjylland fortsat skal være et attraktivt sted for unge at bosætte sig. Det handler både om at tiltrække studerende til de nordjyske uddannelser og skabe de bedste muligheder for beskæftigelse efterfølgende.

Vi ser derfor frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde med Aalborg Kommune – og resten af regionen – om at finde fælles løsninger på konkrete udfordringer.

Der er brug for, at vi sammen fortæller de gode historier på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og erhvervsliv.

Lad os støtte op om de dygtige og kompetente unge, der vil videreuddanne sig og gøre en forskel på det nordjyske arbejdsmarked.

Og lad os ikke mindst tale de videregående uddannelser i Nordjylland op – og ikke ned.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden