Tankevækkende dom for 650 forbrydelser

Af Preben Bang Henriksen, folketingsmedlem (V), retsordfører, Hasserisvej 174, 9000 AalborgBang.Henriksen@ft.dk

RETFÆRDIGHED:Som advokat har jeg oplevet meget gennem årerne.

Men hvis nogen havde fortalt mig, at man i Danmark kunne blive tiltalt for 800 forskellige forbrydelser med en afsluttende dom på 235 sider, så havde jeg nok afvist det som rent sludder.

Ikke desto mindre er det den skinbarlige sandhed.

To udlændinge fik 20. april en dom ved Københavns Byret, som jeg meget gerne havde kommenteret noget før.

Men som altid vil jeg gerne - modsat mange kolleger - læse dommen først, før jeg tilknytter kommentarer, og den er altså af gode grunde først færdigskrevet nu - seks uger efter afsigelsen.

Dommen er anket af anklagemyndigheden og det betyder, at jeg ikke i mine kommentarer på “utilbørlig vis må påvirke landsretten”.

Det hverken agter eller magter jeg, men som folkevalgt politiker har jeg en forpligtelse til at orientere om et system, der helt åbenlyst kalder på væsentlige ændringer.

De to tiltalte på 19 og 20 år stammer fra Letland.

De var tiltalt for et hav af forbrydelser, som de heldigvis selv havde filmet med deres mobiltelefoner.

Af de 800 tiltalepunkter blev de dømt for cirka 650 forhold, dækkende over voldtægt af en 14-årig, samleje med mindreårig, våbenbesiddelse, flere røverier, flere voldelige overfald, 10 bil-tyverier samt en omfattende systematisk kreditkortsvindel for blot at nævne nogle enkelte kategorier.

Slutresultatet af denne sag, der har kostet politi og anklagemyndighed og domstole oceaner af tid, blev domme på fængsel i hhv. 2 år og 10 måneder samt 3 år og 11 måneder.

De dømte vil efter alt at dømme blive prøveløsladt efter halv eller to tredjedel afsoning.

De blev ikke ved dommen udvist af Danmark, men de fik en advarsel om at de (måske) kunne blive udvist næste gang. Måske.

I dommen er lagt vægt på, at de begge – der har boet i Danmark siden barndommen – ”virker velintegreret i Danmark”.

Det kommer vist lidt an på definitionen.

En dom af denne karakter kalder på mange kommentarer. Hvordan kan man begå så mange og grove forbrydelser og så slippe med fængselsophold på reelt halvandet til to års fængsel?

Hvordan kan aktiviteten over halvandet år få lov at eskalere uden at være standset ved anholdelse og tiltale på et langt tidligere tidspunkt?

Det ville jo dels have stoppet kriminaliteten, dels have sendt de pågældende til “afkøling”.

Og - for mange nok det mest forunderlige: Hvordan kan man slippe for udvisning med 650 forbrydelser i bagagen?

For så vidt angår straffens længde har jeg ingen forklaring, ud over at jeg er målløs.

Selv hvis man ser bort fra den kreditkortsvindel, der dækker over langt de fleste forhold, så er resten dog af så alvorlig en karakter, at man efterlades med dyb undren.

Når Landsretten har færdigbehandlet sagen, vil jeg derfor have Justitsministerens forklaring, som jeg håber på er god. Ellers er vi klar med en kraftig opstramning.

Kriminalitetens tidsmæssige eskalering tror jeg, at vi nu har fået styr på. Der er således netop vedtaget en ændring af Retsplejeloven, der gør, at politiet skal “slå stregen” og rejse tiltale på et væsentligt tidligere tidspunkt, og således ikke konstant udsætte sagen (samle til bunke) for at få de seneste forbrydelser med i regnestykket.

Med hensyn til udvisning er vi i EU-reglerne om - ja, det er rigtigt - fri bevægelighed (!) jfr. EUs opholdsdirektiv.

Det rummer dog mulighed for udvisning, såfremt den dømtes adfærd må antages at udgøre en “reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel” mod en grundlæggende samfundsinteresse.

Jeg vil nødig kommentere yderligere på denne del, da den er centrum for landsrettens ankebehandling, men jeg kan nøjes med at sige, at det var ikke lige den fortolkning, jeg havde ventet af reglerne om “fri bevægelighed”.

Samlet set betyder dommen, at vi skal have set på, hvordan vi pådømmer flere forbrydelser, under samme sag, herunder om straffen for de enkelte forbrydelser ikke i højere grad i et vist omfang bør sammenlægges til et helt andet resultat.

Vi skal herudover sikre, at de nye regler virker, således at vi “slår stregen” på et tidligere tidspunkt i kriminaliteten.

Og endelig skal vi sikre, at vi i dansk udlændingelovgivning har bøjet EUs opholdsdirektiv maksimalt.

Så der er nok at tage fat på - også i næste folketingssamling.

En sag som denne skal danne grundlag for at gå i gang med en gennemgribende ændring af systemet i en langt mere konsekvent og effektiv retning.

Vel skal vi værne om retssikkerheden i Danmark, men den skal også fremstå logisk og ikke mindst effektiv. Denne dom er i hvert tilfælde særdeles tankevækkende.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.