DEBAT Limfjordsforbindelse

Træk Egholm-forbindelse ud af trafikforhandlinger

Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

Af Lene Linnemann,regionsrådsmedlem (SF), Østervang 70, 9362 Gandrup, leli@rn.dk, Gitte Lopdrup, regionsrådsmedlem (RV), Jyllandsgade 28, 9600 Aars, g.lopdrup@rn.dk, og Susanne Flydtkjær, regionsrådsmedlem (EL), Vestre Fjordvej 34, 9000 Aalborg s.flydtkjaer@rn.dk

EGHOLM:Nordjylland er slet ikke enige om en Egholmforbindelse.

På regionsrådsmødet (27.4.) kunne vi fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre ikke støtte opbakningen til en Egholm-forbindelse – som lå i det høringssvar, der var fremlagt i forhold til VVM-undersøgelsen vedrørende Egholm-forbindelsen.

Vi har noteret os, at VVM-undersøgelsen peger på en række negative effekter ved etableringen af en Egholm-forbindelse, som ikke opvejes af positive effekter, men tværtimod er særdeles omkostningstung:

- For en meget stor del af de nordjyske borgere vil Egholm-forbindelsen ikke give nogen rejsetidsgevinst.

En del borgere vil opleve en - næppe realiserbar - rejsetidsforkortelse på omkring to minutter, en mindre del borgere vil opleve en rejsetidsforkortelse på seks-otte minutter - endelig vil en stor del af borgerne opleve en rejsetidsforlængelse ved etablering af Egholm-forbindelsen.

- Etableringen af Egholm-forbindelsen vil i sig selv medføre øget biltrafik -trafikspring- og hermed medvirke til at øge CO2 udledningen.

Hertil kommer den CO2-udledning, der er i forbindelse med anlæggelsen af forbindelsen.

Denne stigning i CO2-udledningen er i strid med Regions Nordjyllands mål om at mindske CO2-udledningen, det er i strid med de nordjyske kommuners mål om at reducere CO2-udledningen i arbejdet med DK2020-klimaplanerne - og derudover er øgningen af CO2- udledningen i strid med statens egen klimapolitik og klimamål.

- Etableringen af Egholmforbindelsen vil medføre at flere borgere, især i Aalborg, vil blive udsat for støj over den fastansatte grænseværdi på 58 dB og langt flere vil opleve støjgener og komme til at leve med støj, som overstiger WHO’s grænseværdi på 53 dB.

Støj i dette omfang er sundhedsskadeligt. VVM undersøgelsen peger på at det de fleste steder ikke er muligt at støjskærme sig ud af problemet.

- Etableringen af Egholmforbindelsen inddrager og ødelægger naturområder og forringer forudsætningerne for dyre- og fuglelivet, både nord og syd for fjorden samt på Egholm.

Vigtig natur vil få forringede vilkår og det gælder også for en række dyrearter,– særligt fisk og fugle.

- Både ved etableringen af Egholm-forbindelsen og i forbindelse med anvendelsen, udsættes grundvandsressourcen og vandindvindingsboringerne ved Drastrup, Aalborg Kommunes største og vigtigste drikkevandsområde, for risiko for forurening. Der peges i VVM-undersøgelsen ikke på holdbare løsninger på dette.

- Etableringen af Egholmforbindelsen vil betyde, at vandkvaliteten i Østerå, Hasseris Å og Lindholm Å vil blive påvirket negativt af forurenet vand fra motorvejen, herunder bl.a. ved mikroplast, der tillige føres fra åer og vandløb til Limfjorden og videre ud i havet. Mikroplasts indvirkning på konsumfisk er endnu ikke fuldt ud klarlagt.

- Egholm-forbindelsen har som konsekvens, at den visuelle oplevelse af landskabet vil blive markant forringet.

Dette vil være særligt markant i Østerådalen, i Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Enge og omkring Limfjorden.

Vigtige rekreative områder, stier og kolonihaver vil blive negativt påvirket eller ødelagt af øget støj, visuel påvirkning, barriereeffekt og direkte fysisk påvirkning.

- Egholm-forbindelsen har endvidere stor negativ effekt for beboerne på Egholm og for Egholm som rekreativt område og turistdestination.

De oplevelsesmæssige værdier ved at sejle til en forholdsvis uforstyrret ø, hvor der er langt til storbyens larm, går tabt.

Vi opfordrer derfor regeringen til at trække Egholmforbindelsen ud af infrastrukturforhandlingerne og i stedet tage initiativ til infrastrukturindsatser, som er mere bæredygtige og som kan medvirke til at Region Nordjyllands og statens klimamål kan nås.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.