Urent trav på TV 2 i sagen om Jes Dorph

Af Rainer Videbæk Dannemare,associate professor emeritus, Østerågade 6, 9000 Aalborg, rainer@dannemare.dk

KRÆNKELSER:TV 2’s afskedigelse af profilerede medarbejdere, senest Jes Dorph-Petersen, begrundet i seksuel chikane af to kvindelige medarbejdere for henholdsvis 18 og 20 år siden, har vakt stor opmærksomhed og vrede i store dele af befolkningen.

Jes Dorph er selv chokeret og mener, at han har været udsat for en proces uden processuel retssikkerhed.

F.eks. fik han og hans advokat ikke adgang til at stille spørgsmål til de to krænkede kvinder, som TV2’s advokatfirma i første omgang ville lade forblive anonyme, ligesom de blev nægtet adgang til kvindernes partsforklaringer.

TV 2 havde anmodet advokatfirmaet om at lave en undersøgelse af sexisme og sexchikane på TV 2-arbejdspladsen med henblik på en kortlægning af arbejdspladsens kultur og en eventuel ændring af denne. Hvor langt TV 2 havde tænkt sig, at advokatfirmaet skulle gå tilbage i tiden, må stå hen i det uvisse.

Ligebehandlingsloven bestemmer, at seksuel chikane på arbejdspladsen er forbudt. TV 2 er qua arbejdsgiver ansvarlig for medarbejderes seksuelle krænkelser af andre medarbejdere på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiverens pligt at bringe den seksuelle chikane til ophør.

Den krænkede har pligt til at anmelde krænkelsen til arbejdsgiveren inden rimelig tid. I modsat fald vil passivitetsregler føre til fortabelse af retten til en eventuel godtgørelse fra arbejdsgiveren.

Det er værd at bemærke, at seksuel krænkelse efter ligebehandlingsloven kun gælder på arbejdspladsen. Reglerne gælder således ikke i medarbejderes fritid eller i medarbejderes private hjem.

De af kvinderne påståede krænkelser har fundet sted i fritiden og i Jes Dorphs private hjem, hvorfor det kan undre, at advokatfirmaet medtager disse sager som eksempler på krænkelser efter ligebehandlingsloven, der i den konkrete sag ikke finder anvendelse. Skal sagerne bruges til at kortlægge kulturen, er de næppe brugbare eller relevante i forbindelse med en ændring af kulturen i realtid.

Advokatundersøgelsen endte, som det er de fleste bekendt, med, at TV 2 efter indstilling fra advokatfirmaet fandt det bevist(!), at Jes Dorph havde krænket de to kvinder seksuelt og derfor skulle afskediges. En meget hård sanktion, som er truffet uden iagttagelse af processuelle grundsætninger, og uden en vurdering af saglighed, proportionalitet og arbejdsgivers passivitet.

Det er måske på sin plads på dette sted at nævne, at enhver afskedigelse, opsigelse eller ophævelse skal være saglig.

Vi har flere gange i medierne hørt, at arbejdsgiveren frit kan afskedige en medarbejder.

Det gælder ”Aftenshowet” på DR 1 og andre steder, og det skal straks slås fast, at denne opfattelse ikke har hold i hverken virkelighed eller retspraksis. Kravet om saglighed vil som udgangspunkt direkte fremgå af loven, hovedaftaler, overenskomster og ansættelseskontrakter. Arbejdsgiveren har i mange år ikke haft en fri afskedigelsesret.

TV 2’s begrundelse for afskedigelse af Jes Dorph skal findes i to meget gamle krænkelsessager, hvilket ikke giver mening, men må betegnes som absurd, allerede fordi disse sager ikke kan anføres til støtte for afskedigelse af Jes Dorph, da krænkelserne fandt sted i hans private hjem, ligesom en saglighedsvurdering af afskedigelsen også vil føre til en udelukkelse af de to gamle sager, da vurderingen ifølge domspraksis altid skal foretages af forholdene på afskedigelsestidspunktet.

I afskedigelsessager vil arbejdsgiveren normalt give medarbejderen mulighed for at rette op på forholdene ved f.eks. en samtale og måske en advarsel. Dette vil imidlertid virke grotesk i den konkrete sag, hvor der på afskedigelsestidspunktet ikke findes nogen misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Inddragelsen af ansættelsesretlige sanktioner for handlinger begået i gamle sager er bizar, og medvirker til at så tvivl om, hvad undersøgelsens egentlige formål har været. Man får let det indtryk, at formålet alene har været at skaffe sig af med to ældre medarbejdere.

Med andre ord kan der være tale om en skinbegrundelse, ligesom der i alle årene har hersket et eklatant ledelsessvigt.

Afslutningsvis virker det både overraskende og ejendommeligt, at et advokatfirma vil medvirke til noget, der hverken er redeligt eller ordentligt.

TV 2 bør gøres bekendt med reglerne om proportionalitet, saglighed og passivitet, der kan udelukke anvendelse af gamle sager til brug for anvendelse af ansættelsesretlige sanktioner.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Breaking
Drabet på Mia: Grusomt anklageskrift
Luk