Vi er glade for naturen – men siger nej til ny naturnationalpark

Af Jesper Christian Bennike,faglærer, Tingskovvej 9, 9460 Brovst jha@techcollege.dk

NATURNATIONALPARK:Modstandere af indhegning af den kommende Naturnationalpark i Tranum har dannet en gruppe, som vil arbejde for at forhindre, at miljøminister Lea Wermelins planer for det storslåede naturområde bliver til virkelighed.

Initiativgruppen mærker allerede stor interesse og opbakning og håber at kunne samle, øge og synliggøre den modstand, der rører sig lokalt.

Deltagerne i gruppen er alle store tilhængere af den fantastiske natur i området og imod, at den indhegnes, nedgnaves af græssere og ændres markant med omfattende fældninger af træer, som biologerne ikke mener er hjemmehørende.

Store dele af de naturområder, der skal indgå i Naturnationalparken, er i øvrigt allerede fredede og §3-beskyttede.

Udover hegningen og iværksættelsen af en voldsom forandring af naturområdet, er gruppen stærkt bekymret for:

- Velfærden for de dyr, der uden tilskudsfodring skal klare sig selv, lukket inde på de magre sandjorder.

- Hjortevildtets livsvilkår, når konkurrencen om føden øges, og deres frie færdsel besværliggøres på grund af kilometervis af hegn.

- Borgernes trygge adgang til arealet, når store græssere indsættes.

- En tivoligørelse af området med tårne, oplevelsesfaciliteter og overnatningssteder på arealer, der hidtil blot har været natur. Dertil øget trafik.

- Erosion og sandflugt, når det tynde vækstlag i skov, klithede og sandmose blotlægges ved fjernelse af vegetation og indsættelse af store græssere. Biologerne vil skabe store ”lysåbne arealer”, men er tilsyneladende ikke vidende om, hvilke risici en blotlægning af vækstlaget indebærer for egnen. Biologerne vil skabe en naturtype, som næppe kan benævnes ”oprindelig” set i et langt tidsperspektiv.

- Det manglende klare videnskabelige belæg for, at ”urørt natur” og ”biodiversitet” fremmes ved at indhegne naturarealer med begrænset fødegrundlag og indsætte store græssere

- Biologernes dogmatiske bekæmpelse af nåletræer, som netop har haft afgørende betydning for at ”holde på sandet”, hvorved den frodighed og variation, der er i området, har kunnet udfolde sig

Initiativgruppen består af borgere med forskellig baggrund og forskellige interesser. Nogle er jægere, nogle er landmænd, nogle er blot helt og aldeles naturelskere. I gruppen findes også naturvejledere, fugleinteresserede, ryttere og repræsentanter for det lokale erhvervsliv.

Gruppen er imod den lukkethed, der har kendetegnet den lokalpolitiske opbakning til Naturnationalpark, Tranum. Gruppen er dertil uforstående overfor, at borgmester Mogens Gade har meddelt miljøministeren, at der er stor lokal opbakning til projektet. Borgerne er slet ikke blevet hørt. Borgmesteren har på det seneste forsøgt at berolige borgerne med, at der kun bliver tale om et lille ”Morten Korch-hegn”. Mon miljøministeren og Naturstyrelsen vil lade sig nøje med det?

Der skal være valg til kommunalbestyrelsen til efteråret, og det vil være svært for miljøminister Lea Wermelin at gennemføre sin plan, hvis et flertal i kommunalbestyrelsen går åbent imod. Gruppen vil derfor allerede nu opfordre vælgerne til at spørge hver og èn af kandidaterne, om de er for eller imod en indhegnet naturnationalpark ved Tranum. Derefter kan borgerne gøre op med sig selv, hvem de vil stemme på. Beslutningsgrundlaget er ganske vist vedtaget i folketinget, men det er før set, at beslutninger kan ændres, når der er fornuftige grunde til det, og når modstanden er massiv.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.