DEBAT Energi

Vi solcelleejere er ofre for løftebrud og tyveri

Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

Af Kurt Berg Larsen,Doppen 9, Bratten, 9981 Jerup, doppenni@gmail.com

SOLCELLER:Ca. 85.000 solcelleejere er ofre for løftebrud, tyveri og bedrageri!

Som en af ca. 85.000 solcelleejer fik jeg i december 2018 et brev fra Energinet. I brevet oplyste de mig, at det politisk var besluttet, at jeg som egenproducent i nettoafregningsgruppe 6 skal overgå til flexafregning (timebaseret nettoafregning). Hvilket betyder, at mit forbrugte el og min egen producerede el skal afregnes time for time, hver for sig.

Flexafregningen strider mod den lovede garanti på nettomålerordningen som var på 20 år.

Jvf. bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 fremgår det bl.a.:

”§ 21. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter § 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egen producenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032. På betingelse af bl.a. at Energinet senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget og at anlægget er net tilsluttet senest den 31. december 2013”.

I mit tilfælde er anlægget opsat, godkendt og ibrugtaget i november 2011.

I driftsperioden har mit anlæg produceret ca. halvdelen af mit samlede el forbrug og alle årsopgørelse har været korrekte.

Opvarmning og varmt forbrugsvand i min bolig udføres alene af varmepumper.

Ved nettoafregningsordningen er vores forbrug fra el nettet og vores egenproduktion til el nettet blevet afregnet en gang årligt, inkl. de forskellige afgifter.

Jeg blev således lovet, at den el produktion, der ikke blev anvendt i produktionsøjeblikket f.eks. om sommeren, kunne lagres på nettet til senere udnyttelse f.eks. om vinteren i forholdet 1:1.

Når jeg overgår til flexafregning, skal mit el-forbrug købes inkl. alle afgifterne og moms.

Egenproduktion skal sælges til spotpris uden moms.

Mit el-forbrug vil stige ca. 100 pct., svarende til min egenproduktion. Afgifterne og moms vil stige tilsvarende. Forøgelsen af el-forbruget inkl. alle afgifterne svarer på ingen måde til indtjeningen af min egenproduktion som skal afregnes månedsvis til spotpris.

Ændringen vil medføre en merudgift til mig, derved forlænges min tilbagebetaling af mit solcelleanlæg.

Jeg skal her nævne tre citater:

1. behandling af L86 29.11.2012 i Folketinget:

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Ordfører citat: ”Så vil jeg sige, at det har været vigtigt for os, at vi fandt en balance i det her med, hvad der skal ske for dem, som allerede har investeret i solcelleanlæg.

Vi er meget tilfredse med, at vi landede det på en 20-årig overgangsordning for alle dem, der allerede har investeret i solcelleanlæg, og jeg vil gerne understrege en ekstra gang, for der har været så mange myter og snak i aviserne om det her, at for alle dem, der har investeret i solcelleanlæg, gælder de regler, der gjaldt på det tidspunkt, de købte anlægget, i de kommende 20 år, og det er vi mægtig tilfredse med..”

”Forståelsespapiret” fra regeringsforhandlingerne:

”Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden, der ikke kun gør noget, men som gør det, der skal til for at leve op til Paris-aftalen”.

Citat fra statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget:

”I Danmark har vi ikke guldminer. Men vi har noget mere værdifuldt. Vi har tillid til hinanden. På tillid har vi bygget et samfund. Med pligter. Og rettigheder. I den rækkefølge. Danmark hænger sammen. Der er den tillid. Nærhed. Gensidige respekt. Det giver stabilitet. …. Tillid gør os ikke kun trygge. Men også rige”.

Statsministerens tale om tillid, hænger ikke efter min optik sammen med den iværksatte ændring for os solcelleejere.

De lovede vilkår er ændret, derfor mener jeg at vi ca. 85.000 solcelleejere er ofre for løftebrud, tyveri og bedrageri!

Ændringen svarer til at forhøje bødetakster for hastighedsoverskridelser med tilbagevirkende kraft!

Kære politikere, lad nu aftalen som var gældende til 19. november 2032 stå ved magt!

Godt nytår!

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.