Klagevejledning


Kære læser, lytter og seer!

Her på siden kan du få råd og vejledning, hvis du ønsker at gøre opmærksom på en fejl eller klage over en artikel eller et foto bragt i NORDJYSKE Stiftstidende, på nordjyske.dk eller på ANR.

Du kan altid henvende dig direkte til redaktionen, hvis du oplever, at vi har bragt en forkert information. Det kan ske på mailadressen: redaktion@nordjyske.dk eller på 99 35 35 35.

Hvor finder jeg rettelser?

Rettelser i avisen står på side 2. Rettelser på ANR vil blive bragt hurtigst muligt i forbindelse med afviklingen af den enkelte historie. Rettelser på nettet vil fremgå direkte af den enkelte historie. Hvis NORDJYSKE Medier har viderebragt grundløse påstande, misforståelser eller oplysninger, som er skadelige, beklager vi disse. Det sker samme sted.

Hvordan klager jeg?

Du kan vælge at klage til NORDJYSKE Medier på adressen: redaktion@nordjyske.dk. Du kan også sende din klage per brev til: NORDJYSKE Medier, Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø. Brevet skal være mærket "chefredaktionen". Din klage vil blive besvaret af chefredaktionen.

Hvis NORDJYSKE Medier afviser din klage, kan du indbringe den for Pressenævnet, som er et uafhængigt offentligt nævn, der er nedsat ved Medieansvarsloven. For at klage til Pressenævnet, skal du have en såkaldt retlig interesse i sagen. Klager til Pressenævnet skal sendes til sekr@pressenaevnet.dk eller per brev til Pressenævnet, Adelgade 11-13, 1304 København K.

Tidsfrister

Klagen skal være NORDJYSKE Medier i hænde senest fire uger (28 dage) efter, at oplysningerne har været offentliggjort. Hvis vi afviser din klage, kan du indbringe den for Pressenævnet. Det skal ligeledes ske senest fire uger efter, at du har modtaget afvisningen af klagen fra NORDJYSKE Medier.

Hvad kan jeg klage over?

www.pressenaevnet.dk kan du læse mere om:

  • Hvordan du klager
  • Hvem der kan klage
  • Hvad du kan klage over

Du kan læse mere om NORDJYSKE Mediers Etiks Retningslinjer her - PDF.