Abonnements- og købsbetingelser

Gældende pr. 1. maj 2020

Følgende betingelser er gældende for Læsø Posten.

Kontaktoplysninger til Kundeservice finder du nederst i disse betingelser.

1. Abonnement

Alle abonnementer er fortløbende og fortsætter indtil aftalen opsiges skriftligt eller telefonisk. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode, svarende til den, som er indgået i aftalen. Tilbuds- og kampagneabonnementer kan ikke forlænges. Efter udløb af en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris. På www.nordjyske.dk kan du altid finde gældende priser. Du skal være 18 år for at købe et abonnement.

2. Opsigelse

Abonnementer kan opsiges til udløb af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra abonnementsstart, kan abonnementsaftalen opsiges med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned - jf. Forbrugeraftaleloven kapitel 7. Opsigelse skal ske skriftligt eller telefonisk til Kundeservice og abonnementet skal være aktivt i opsigelsesperioden. Nytegnede kampagne-, måneds- og kvartalsabonnementer kan opsiges til udløbet af 1. periode.

3. Fortrydelsesret

Jf. forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager kvittering på køb. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret skal du give besked om det til Kundeservice inden udløb af de 14 dage. Du kan også vælge at bruge fortrydelsesformularen, som findes på www.nordjyske.dk. Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Det Nordjyske Mediehus ikke tilbagebetaler abonnementsbetaling for leverede aviser.

4. Kampagnebetingelser

Ved kampagnetilbud er tilbuddet kun gældende, hvis husstanden ikke har haft et abonnement inden for de sidste 6 måneder. Ved kampagneophør fortsætter abonnementet til normalpris. Kampagnetilbud kan ikke pauses eller flyttes til en anden leveringsadresse i kampagneperioden.

5. Leveringsbetingelser

Læsø Posten udkommer hver onsdag 52 uger om året. Der tages forbehold for færgeaflysninger eller forsinkelser som kan påvirke avisleveringen. I resten af Nordjylland omdeles avisen senest kl. 07.00.

Leveringer udenfor by sker inden kl. 10.00. Læsø Posten kan udelukkende leveres indenfor NORDJYSKES eget dækningsområde, hvilket er Nordjylland.

For at vi kan sikre korrekt levering bedes du meddele evt. ændringer til Kundeservice senest to hverdage før ændringen træder i kraft. Husk, også at have tydeligt navn og husnummer på adressen. Skulle avisleveringen svigte, kan du kontakte Kundeservice, der vil udbedre fejlen.

6. Kvittering

Når du køber et abonnement på Læsø Posten, vil du umiddelbart efter dit køb modtage en kvittering, enten på mail eller pr. brev. Kvitteringen indeholder oplysninger om dit abonnement. Gem kvitteringen til evt. senere brug.

7. Behandling af persondata

Oplysninger, som er indhentet om vores nuværende og tidligere abonnenter, behandles fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik, som anført i gældende lovgivning og Privatlivspolitik. Den dataansvarlige er Det Nordjyske Mediehus, og du er, som forbruger, altid berettiget til, at tage kontakt til den dataansvarlige for at få indsigt i og berigtige de registrerede oplysninger samt kræve disse slettet, hvis det ønskes. Se vores Persondatapolitik på nordjyske.dk

8. Ophavsret

Alt indhold, er ejet af Det Nordjyske Mediehus og er dermed ophavsretsbeskyttet. Artikler, foto, evt. videoklip mv. må bruges til privat visning og læsning. Ønskes indhold brugt til kommercielt brug eller anden brug, kontakt da Det Nordjyske Mediehus. Alle abonnementer er personlige og må dermed kun bruges til personligt brug.

9. Ændringer

Det Nordjyske Mediehus kan til enhver tid ændre i de gældende abonnementsbetingelser. Såfremt der vil ske væsentlige ændringer, forpligter Det Nordjyske Mediehus sig til at give besked til abonnenter mindst en måned før ændringerne træder i kraft. De gældende abonnementsbetingelser vil til enhver tid være at finde på www.nordjyske.dk

10. Priser

Abonnementsprisen kan blive reguleret, en prisregulering vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode. Prisreguleringen bliver annonceret i avisen. Der tages forbehold for trykfejl og tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse. Midlertidig afbestilling o.l. modtaget efter udsendelse af faktura, vil blive reguleret på næste faktura. Overskridelse af leveringsfrister for den fysiske avis, som skyldes vejrforhold eller lignende, godtgøres ikke. Såfremt levering af avisen hindres af krig, borgerlige uroligheder eller anden force majeure samt af strejke eller lockout, vil beløbet for de manglende aviser blive fratrukket næste faktura. Ved manglende betaling fremsendes en rykkerskrivelse pålagt et gebyr på 50 kr. Gældende priser kan til enhver tid findes på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til Kundeservice.

11. Betalingsservice

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalings Service (Nets) og dermed spare faktureringsgebyret på 33 kr. Det Nordjyske Mediehus forbeholder sig retten til at ændre faktureringsgebyret.

12. Klager og mangler

Eventuelle klager kan rettes til Kundeservice og vi henviser samtidig til Forbrugerklagenævnet. I forhold til mangler på produktet henviser vi til Købeloven.

13. Kundeservice og kontaktoplysninger

Har du brug for at kontakte Kundeservice, kan du ringe på telefonnummer 9935 3434.

Mandag-torsdag kl. 07.00-16.00
Fredag kl. 07.00-15.00
Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00-10.30
Du er også velkommen til at sende en mail på kundeservice@dnmh.dk.

Det Nordjyske Mediehus
Langagervej 1
9220 Aalborg Øst
Telefon 9935 3535
CVR 18096641

Har du brug for hjælp?

Kundeservice står altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dit abonnement.