Handels- og abonnementsbetingelser

Gældende pr. 12. december 2022

Følgende betingelser er gældende for NORDJYSKE Stiftstidende, NORDJYSKE Stiftstidende e-avis, og NORDJYSKE Historiske Avisarkiv.

Kontaktoplysninger til Kundeservice finder du nederst i disse betingelser.

1. Abonnement

Alle abonnementer er fortløbende og fortsætter indtil aftalen opsiges skriftligt eller telefonisk. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode, svarende til den, som er indgået i aftalen. Tilbuds- og kampagneabonnementer kan ikke forlænges. Efter udløb af en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris. På www.nordjyske.dk kan du altid finde gældende priser. Digitale abonnementer forudsætter oprettelse af en NORDJYSKE profil og du skal være 18 år for at købe et abonnement.

2. Opsigelse

Abonnementer kan opsiges til udløb af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra abonnementsstart, kan abonnementsaftalen opsiges med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned - jf. Forbrugeraftaleloven kapitel 7. Opsigelse skal ske skriftligt eller telefonisk til Kundeservice og abonnementet skal være aktivt i opsigelsesperioden. Nytegnede kampagne-, måneds- og kvartalsabonnementer kan opsiges til udløbet af 1. periode.

3. Fortrydelsesret

Jf. forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager kvittering på køb. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret skal du give besked om det til Kundeservice inden udløb af de 14 dage. Du kan også vælge at bruge fortrydelsesformularen, som findes på www.nordjyske.dk. Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Det Nordjyske Mediehus ikke tilbagebetaler abonnementsbetaling for leverede aviser. Har du tegnet et abonnement på e-avisen gælder fortrydelsesretten ikke.

4. Kampagnebetingelser

Ved kampagnetilbud er tilbuddet kun gældende, hvis husstanden ikke har haft et abonnement inden for de sidste 6 måneder. Ved kampagneophør fortsætter abonnementet til normalpris. Kampagnetilbud kan ikke pauses eller flyttes til en anden leveringsadresse i kampagneperioden.

5. Leveringsbetingelser – Fysisk avis

Det Nordjyske Mediehus tilstræber at avisen bliver leveret så tidligt som muligt på dagen. Præcis leveringstidspunkt kan ikke fastsættes og kan påvirkes af geografi, vejrforhold, ruteomlægninger samt øvrige omstændigheder. Forsinkede og efterleverede aviser bliver ikke godtgjort. Der henvises til at dagens avis er tilgængelig i e-avisen. Såfremt avisen ikke er leveret inden kl 12, henviser vi til vores Selvbetjeningsside eller Kundeservice, der kan oplyse forventet leveringstidspunkt. I visse geografiske områder benyttes en ekstern leverandør, som kan have individuelle leveringstider.

For at vi kan sikre korrekt levering bedes du meddele evt. ændringer til Kundeservice senest tre hverdage før ændringen træder i kraft. Husk, også at have tydeligt navn og husnummer på adressen. Såfremt du ønsker at pause dit abonnement (gældende for print abonnementer), skal dette meddeles Kundeservice senest 3 hverdage inden, at pausen skal påbegyndes.

Skulle Det Nordjyske Mediehus mod forventning ikke udkomme med en trykt og/eller digital udgivelse uanset årsag hertil, kompenseres dette ikke, så længe dette ikke omfatter mere end to på hinanden følgende udgivelser. Såfremt Det Nordjyske Mediehus udkommer enten digitalt eller på trykt medie anses levering ikke for udeblevet.

6. Betingelser gældende for e-avisen

E-avis-abonnementer er personlige og kan ikke overflyttes til andre eller pauses i abonnementsperioden. Du har adgang fra fem devices, f.eks. pc, tablet eller smartphone, pr. abonnementsnummer pr. døgn. Vi anbefaler, at seneste softwareopdatering benyttes. Der ydes ikke kompensation ved manglende levering/tilgang eller forsinkelse af e-avis. Det Nordjyske Mediehus forbeholder sig retten til – løbende – at ændre produktet, herunder vilkår og retningslinjer. Overtrædelse af retningslinjer eller misbrug medfører øjeblikkelig lukning af abonnementet og Det Nordjyske Mediehus forbeholder sig ret til at følge op på overtrædelsen.

Brugernavn og password er personligt, uanset om man er privatkunde eller erhvervskunde og må ikke deles med andre eller distribueres til andre. Derfor, hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et abonnement til hver bruger. Hvert abonnementsnummer kan være tilknyttet en profil

Ved køb af månedsabonnement på e-avisen, refunderes betalingen ikke ved opsigelse inden udløb af en måned.

7. Betaling med kreditkort online

Køber du et abonnement online skal du betale med kreditkort. Du giver hermed tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Som køber er du ansvarlig for at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket, inden du gennemfører transaktionen. Disse vil altid fremgå af betalingssiden.

Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Ønsker du ikke at benytte fortløbende betaling via kreditkort, kan du i stedet betale via faktura eller PBS. For at ændre betalingsform skal du henvende dig til Kundeservice eller gå ind på Min side og ændre betalingsform.

Du er ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnements-periode. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det, som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Ved manglende oplysninger om andet betalingskort fremsendes en faktura på den udestående abonnementsbetaling. Faktura sendt pr. brev pålægges faktureringsgebyr på 36 kr. Din adgang til produktet vil blive spærret ved manglende betaling.

Ved betaling online hos Det Nordjyske Mediehus, anvendes ePay ved betaling med kreditkort. Såvel ePay som Det Nordjyske Mediehus' internethandel er godkendt og certificeret af Nets.

8. Kvittering

Når du køber et abonnement på NORDJYSKE Stiftstidende, NORDJYSKE Historiske Avisarkiv eller e-avis, vil du umiddelbart efter dit køb modtage en kvittering, enten på mail eller pr. brev. Kvitteringen indeholder oplysninger om dit abonnement. Gem kvitteringen til evt. senere brug.

9. Behandling af persondata

Oplysninger, som er indhentet om vores nuværende og tidligere abonnenter, behandles fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik, som anført i gældende lovgivning og Privatlivspolitik. Den dataansvarlige er Det Nordjyske Mediehus, og du er, som forbruger, altid berettiget til, at tage kontakt til den dataansvarlige for at få indsigt i og berigtige de registrerede oplysninger samt kræve disse slettet, hvis det ønskes. Se vores Persondatapolitik på nordjyske.dk

10. Ophavsret

Alt indhold, er ejet af Det Nordjyske Mediehus og er dermed ophavsretsbeskyttet. Artikler, foto, evt. videoklip mv. må bruges til privat visning og læsning. Ønskes indhold brugt til kommercielt brug eller anden brug, kontakt da Det Nordjyske Mediehus. Alle abonnementer er personlige og må dermed kun bruges til personligt brug.

11. Ændringer

Det Nordjyske Mediehus kan til enhver tid ændre i de gældende abonnementsbetingelser. Såfremt der vil ske væsentlige ændringer, forpligter Det Nordjyske Mediehus sig til at give besked til abonnenter mindst en måned før ændringerne træder i kraft. De gældende abonnementsbetingelser vil til enhver tid være at finde på www.nordjyske.dk

12. Priser

Abonnementsprisen kan blive reguleret, en prisregulering vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode. Prisreguleringen bliver annonceret i den pågældende avis/medie. Der tages forbehold for trykfejl og tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse. Midlertidig afbestilling o.l. modtaget efter udsendelse af faktura, vil blive reguleret på næste faktura. Overskridelse af leveringsfrister for den fysiske avis, som skyldes vejrforhold eller lignende, godtgøres ikke. Såfremt levering af avisen hindres af krig, borgerlige uroligheder eller anden force majeure samt af strejke eller lockout, vil beløbet for de manglende aviser blive fratrukket næste faktura. Ved manglende betaling fremsendes en rykkerskrivelse pålagt et gebyr på 50 kr. Gældende priser kan til enhver tid findes på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til Kundeservice.

13. Betalingsservice

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalings Service (Nets) og dermed spare faktureringsgebyret på 33 kr. Det Nordjyske Mediehus forbeholder sig retten til at ændre faktureringsgebyret. Hvis du, som tidligere abonnent, allerede er tilmeldt, fortsætter denne gratis service.

14. Klager og mangler

Eventuelle klager kan rettes til Kundeservice og vi henviser samtidig til Forbrugerklagenævnet. I forhold til mangler på produktet henviser vi til Købeloven.

15. Selvbetjening, kundeservice og kontaktoplysninger

Du kan selv administrere dit abonnement på Min side Her kan du registrere en adresseændring, en leveringspause, en midlertidig adresseændring eller en reklamation.

Har du brug for at kontakte Kundeservice, er du velkommen til at sende os en mail på kundeservice@dnmh.dk. Du vil blive kontaktet, så snart vi har læst din mail.

Du kan også ringe til os på tlf.: 9935 3434. Vores telefoner er åben i følgende tidsrum.

Mandag-torsdag kl. 07.00-16.00
Fredag kl. 07.00-15.00
Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00-10.30

Det Nordjyske Mediehus
Langagervej 1
9220 Aalborg Øst
Telefon 9935 3535
CVR 18096641

Har du brug for hjælp?

Kundeservice står altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dit abonnement.