Abonnements- og købsbetingelser

Gældende pr. 12. december 2022

Følgende betingelser er gældende for abonnementsprodukterne Digital, Weekend og Hele ugen tegnet efter den 1. marts 2020.

1. Abonnement

For at oprette et abonnement hos Det Nordjyske Mediehus A/S (herefter benævnt ”Det Nordjyske Mediehus”) skal du være fyldt 18 år samt have accepteret nærværende abonnements- og købsbetingelser. Digitale abonnementer samt alle digitale fordele forudsætter oprettelse af et brugerlogin til NORDJYSKE profil for at kunne benytte tjenesterne, se nærmere under punkt 4.

Hos Det Nordjyske Mediehus tilbyder vi tre abonnementstyper:

Digital: Dette er vores digitale nyhedstilbud, hvor du får adgang til vores e-avis alle ugens dage. Samtidig får du gratis ubegrænset adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet og medlemskab af vores abonnementsklub Klub NORDJYSKE samt adgang til NORDJYSKE Historiske Avisarkiv.

Weekend: Dette er en kombination af levering af vores dagblad i printet form, som du modtager fredag, lørdag og søndag, og ydermere har du adgang til vores e-avis alle ugens dage. Samtidig får du gratis ubegrænset adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet og medlemskab af vores abonnementsklub Klub NORDJYSKE samt adgang til NORDJYSKE Historiske Avisarkiv.

Hele ugen: Dette er en kombination af levering af vores dagblad i printet form, som du modtager alle ugens dage og ydermere har du adgang til vores e-avis alle ugens dage. Samtidig får du gratis ubegrænset adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet og medlemskab af vores abonnementsklub Klub NORDJYSKE samt adgang til NORDJYSKE Historiske Avisarkiv.

2. Særlige betingelser for kampagnetilbud

Såfremt du tegner et abonnement gennem et kampagnetilbud, vil dette klart fremgå af din ordrebekræftelse.

Som udgangspunkt kan du kun benytte dig af vores kampagnetilbud, hvis du ikke har haft et abonnement hos os inden for de seneste 6 måneder på tidspunktet, hvor du ønsker at gøre brug af et kampagnetilbud.

Det Nordjyske mediehus har to forskellige kampagnetilbud:

  1. Fortløbende kampagnetilbud dvs. abonnementet fortsætter automatisk efter udløbet af kampagneperioden til normalprisen angivet på nordjyske.dk for det pågældende produkt.
  2. Kampagnetilbud med automatisk stop dvs. abonnementet stopper automatisk ved udløb af kampagneperioden.

Kampagnetilbud kan ikke flyttes til en anden leveringsadresse i kampagneperioden, og såfremt dit abonnement på Weekend eller Hele Ugen pauses i kampagneperioden, vil du ikke blive krediteret herfor.

For gratis- eller kampagneabonnementer oprettet via værdikoder gælder samme betingelser. >For gaveabonnementer gælder særlige betingelser Se dem her

3. Standardabonnement

Såfremt du ikke har mulighed for at benytte dig af vores kampagnetilbud jf. punkt 2, vil du alene kunne tegne et fortløbende abonnement, som vi kalder Standardabonnement, på vores tre abonnementstyper beskrevet i punkt 1, der automatisk bliver fornyet hver måned, medmindre du opsiger rettidigt i henhold til punkt 5.

4. Brugerlogin

Digitale abonnementer samt alle digitale fordele forudsætter oprettelse af et brugerlogin. Brugerlogin kan nemt oprettes på nordjyske.dk, hvis du ikke har oprettet et i forbindelse med dit abonnementskøb. Du kan se betingelserne for oprettelse af brugerlogin, kaldet NORDJYSKE profil, her.

Dit brugerlogin består af følgende obligatoriske oplysninger: navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, abonnementsnummer samt en selvvalgt personlig adgangskode. Der kan kun oprettes ét brugerlogin pr. abonnement.

Du kan benytte dit brugerlogin til de digitale nyhedstilbud på op til fem forskellige devices pr. døgn i din husstand.

5. Priser

Bemærk venligst at prisen for produkterne Weekend og Hele ugen alene er gældende i vores dækningsområde. Du kan se, om du er indenfor vores dækningsområde, når du indtaster din adresse ved tegning af dit abonnement. Dækningsområdet er som udgangspunkt hele region Nordjylland. Såfremt du gerne vil bestille produkterne Weekend eller Hele ugen til levering udenfor vores dækningsområde, skal du kontakte Kundeservice for abonnementsoprettelse, hvor du vil få oplyst pris samt leveringsvilkår.

Gældende priser kan til enhver tid findes på hjemmesiden eller kan oplyses ved at kontakte Kundeservice.

Prisændringer varsles i NORDJYSKE Stiftstidende med én måneds varsel og får tidligst virkning fra den førstkommende fornyelse af dit abonnement.

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.

Faktura sendt pr. brev pålægges faktureringsgebyr på 36 kr.

Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 50 kr. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

Såfremt du ønsker at pause produktet Weekend eller Hele ugen refunderes alene dagsværdien på printudgivelsen af dagbladet i henhold til det tegnede abonnement. Som nævnt i punkt 2 refunderes dagsværdien dog ikke, hvis dit abonnement er en del af et kampagnetilbud.

Skulle du mod forventning ikke modtage printudgaven af din avis, er det muligt at få refunderet dagsværdien på printudgivelsen af dagbladet i henhold til det tegnede abonnement. Dagsværdien kan variere afhængigt af abonnementstype samt antal dage i betalingsperioden.

6. Opsigelse af abonnement

Nytegnede fortløbende kampagnetilbud, og Standardabonnementer kan opsiges til udløbet af første abonnementsperiode, dog senest 5 dage forud for abonnementet fornys til en ny abonnementsperiode.

Hvis du har oprettet et fortløbende kampagnetilbud, hvor kampagnen er på 6 måneder eller mere, kan abonnementsaftalen opsiges med én måneds varsel til udgangen af en abonnementsperiode, når der er forløbet 5 måneder fra abonnementsstart.

Hvis du har tegnet et kampagnetilbud med automatisk stop samt fortløbende kampagnetilbud refunderes evt. restbeløb ved opsigelse før udløb af kampagneperioden ikke, såfremt kampagneperioden er under 6 måneder.

Såfremt du har foretaget dit køb af abonnement i Det Nordjyske Mediehus' app ”NORDJYSKE ”, kan opsigelser udelukkende ske direkte i app’en og ikke til Kundeservice.

Øvrige opsigelser skal ske skriftligt eller telefonisk til Kundeservice, og abonnementet vil være aktivt i opsigelsesperioden.

Manglende indbetaling er ikke gyldig opsigelse.

7. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager ordrebekræftelse på dit køb. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give besked om det til Kundeservice inden udløb af de 14 dage.

Du kan også vælge at bruge fortrydelsesformularen, som findes på www.nordjyske.dk.

8. Betaling for abonnement eller øvrige produkter hos Det Nordjyske Mediehus

Online betaling

Ved køb og betaling med kreditkort online, vil du, umiddelbart efter købet er gennemført, modtage en ordrebekræftelse med informationer omkring dit køb.

Du giver ved køb med kreditkort tilladelse til at betaling for nye abonnementsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Som køber er du ansvarlig for at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket, og disse oplysninger kan ses af din ordrebekræftelse.

Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Ønsker du ikke at benytte fortløbende betaling via kreditkort, kan du i stedet betale via faktura eller BS. For at ændre betalingsform skal du henvende dig til Kundeservice eller gå ind på Min side og ændre betalingsform.

Du er ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnements-periode. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det, som følge af betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling pr. mail. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Ved manglende oplysninger om andet betalingskort fremsendes en faktura på den udestående abonnementsbetaling enten pr. mail eller pr. brev.

Ved betaling online hos Det Nordjyske Mediehus, anvendes ePay ved betaling med kreditkort.

Faktura betaling

Ved køb via Kundeservice eller Telemarketing vil du umiddelbart efter køb modtage en kvittering for dit køb, enten på mail eller pr. brev. Ligeledes vil faktura for dit køb blive fremsendt pr. mail eller pr. brev umiddelbart før abonnementsstart eller hurtigst muligt efter bestilling.

Faktura sendt pr. brev tillægges et faktureringsgebyr på 36 kr.

Betalingsservice

Du kan tilmelde din betaling til Betalingsservice og dermed spare faktureringsgebyret.

Ved tilmelding til Betalingsservice benyttes Det Nordjyske Mediehus' PBS nr. 08454191 og debitorgruppenr. 00001. Efter tilmelding til Betalingsservice sender vi opkrævningerne direkte til Betalingsservice og udsender herefter ikke faktura.

Du er selv ansvarlig for at din betaling effektueres.

Ved manglende betaling vil levering af avisen blive stoppet samt din digitale adgang vil blive lukket straks.

9. Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser for dagbladet i printet form:

Bemærk, at levering af dagbladet i printet form vil ske snarest mulig efter oprettelse af abonnement på Weekend eller Hele ugen. Der kan forløbe op til to døgn, dvs. der kan udkomme to dagblade i printet form, før du begynder at modtage dagbladet i printet form i din postkasse. Du kompenseres ikke for dagbladet i printet form, der udkommer fra du opretter abonnement, og indtil du modtager dagbladet i printet form, som du ikke modtager.

Det Nordjyske Mediehus tilstræber at avisen bliver leveret så tidligt som muligt på dagen. Præcis leveringstidspunkt kan ikke fastsættes og kan påvirkes af geografi, vejrforhold, ruteomlægninger samt øvrige omstændigheder. Forsinkede og efterleverede aviser bliver ikke godtgjort. Der henvises til at dagens avis er tilgængelig i e-avisen. Såfremt avisen ikke er leveret inden kl. 12, henviser vi til vores Selvbetjeningsside eller Kundeservice, der kan oplyse forventet leveringstidspunkt. I visse geografiske områder benyttes en ekstern leverandør, som kan have individuelle leveringstider.

For at vi kan sikre korrekt levering, bedes du meddele evt. ændringer, i din oplyste leveringsadresse ved abonnementstegning, til Kundeservice senest tre hverdage før ændringen træder i kraft. Husk, også at have tydeligt navn og husnummer på adressen. Skulle avisleveringen svigte, kan du kontakte Kundeservice, der vil udbedre fejlen.

Såfremt du ønsker at pause dit abonnement på Weekend eller Hele ugen, skal dette meddeles Kundeservice senest tre hverdage inden, at pausen skal påbegyndes.

Det Nordjyske Mediehus vil så vidt muligt levere trykte udgivelser som aftalt samt bestræbe sig på, at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Skulle Det Nordjyske Mediehus mod forventning ikke udkomme med en trykt og/eller digital udgivelse uanset årsag hertil, kompenseres dette ikke, så længe dette ikke omfatter mere end to på hinanden følgende udgivelser. Såfremt Det Nordjyske Mediehus kan udkomme enten digitalt eller på trykt medie anses leveringen ikke for udeblevet.

Det Nordjyske Mediehus påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering af både den trykte og digitale udgivelse, tekniske fejl, forsinkelse i distributionen samt problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. Endvidere fraskriver Det Nordjyske Mediehus sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Det Nordjyske Mediehus er ikke ansvarlige for fejl eller mangler ved købte udgivelser eller artikler, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan dokumenteres, at fejlen kan tilregnes Det Nordjyske Mediehus som forsætlig eller groft uagtsom.

Det Nordjyske Mediehus kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Leveringsbetingelser for e-avis:

Det Nordjyske Mediehus digitale abonnementer er personlige og kan ikke overflyttes til andre eller pauses i abonnementsperioden. Vi forudsætter, at seneste softwareopdatering benyttes på elektronisk udstyr. Vi kan ikke garantere, at produktet understøtter samtlige browsere og styresystemer, samt garantere ikke for tilgængeligheden af abonnementet gennem tredjepartssites.

Manglende eller forsinket adgang til vores onlineprodukter, der indgår i dit abonnement, godtgøres ikke.

Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil i din abonnementsperiode, og produkter, som er en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte abonnement.

10. Behandling af persondata

Oplysninger, som er indhentet om vores nuværende og tidligere abonnenter, behandles fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik, som anført i gældende lovgivning og Det Nordjyske Mediehus' Privatlivspolitik. Den dataansvarlige er Det Nordjyske Mediehus A/S, og du er, som forbruger, altid berettiget til at tage kontakt til den dataansvarlige for at få indsigt i og berigtige de registrerede oplysninger samt kræve disse slettet, hvis det ønskes.

Du kan læse vores persondatapolitik på www.nordjyske.dk

11. Service- og marketingsinformation

I forbindelse med din relation til Det Nordjyske Mediehus bl.a. ved oprettelse af brugerlogin, tegning af abonnement eller køb af enkeltstående produkter, vil du i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms’er fra Det Nordjyske Mediehus vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m.

Derudover vil du modtage velkomstmails og sms’er i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt, nyhedsbreve, tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement, hvis du har givet tilladelse hertil.

Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde dig yderligere marketingsrelateret korrespondance i selve e-mailen eller sms’en. Du kan naturligvis også kontakte Kundeservice med besked om enten tilmelding eller afmelding.

12. Ophavsret

Alt indhold, som leveres til dig af Det Nordjyske Mediehus, er ejet af Det Nordjyske Mediehus A/S og er ophavsretsbeskyttet. Artikler, foto, evt. videoklip mv. må bruges til privat visning og læsning. Ønskes indhold brugt til kommercielt brug eller anden brug f.eks. visning på Facebook eller LinkedIn, kontakt da Det Nordjyske Mediehus her.

Alle abonnementer er personlige og må dermed kun bruges til personligt brug, hvorfor du ikke må lægge artikler op på sociale medier.

13. Ændringer

Det Nordjyske Mediehus kan til enhver tid ændre i de gældende abonnementsbetingelser. Såfremt der vil ske væsentlige ændringer, forpligter Det Nordjyske Mediehus sig til at give varsel herom til abonnenter i rimelig tid før ændringerne træder i kraft. De gældende abonnementsbetingelser vil til enhver tid være at finde på www.nordjyske.dk

14. Klager og mangler

Eventuelle klager kan rettes til Kundeservice og vi henviser samtidig til Forbrugerklagenævnet. I forhold til mangler på produktet henviser vi til Købeloven.

Pr. 17. februar 2020 skal en klage over en vare eller tjenesteydelse indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her.

15. Selvbetjening, Kundeservice og kontaktoplysninger

Du kan selv administrere dit abonnement på Min side. Her kan du registrere en adresseændring, en leveringspause, en midlertidig adresseændring eller en reklamation.

Har du brug for at kontakte Kundeservice, er du velkommen til at sende os en mail på kundeservice@dnmh.dk. Du vil blive kontaktet, så snart vi har læst din mail.

Du kan også ringe til os på telefonnummer 9935 3434. Vores telefoner er åben i følgende tidsrum:

Mandag –torsdag kl. 07.00-16.00
Fredag kl. 07.00-15.00
Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00–10.30.

Det Nordjyske Mediehus
Langagervej 1
9220 Aalborg Øst
Telefon 9935 3535
CVR 18096641

Har du brug for hjælp?

Kundeservice står altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dit abonnement.