Betingelser

Betingelser for oprettelse og brug af profil på NORDJYSKE

Med en NORDJYSKE profil kan du logge ind på alle NORDJYSKES portaler, der anvender NORDJYSKE profil.

Din NORDJYSKE profil giver også adgang til vores skribentportal sendtil.dnmh.dk og køb på Klub NORDJYSKE, og du kan kommentere på artikler på nordjyske.dk, hvis du er logget ind. Din NORDJYSKE profil giver dig overblik over dine abonnementer og dermed hvilket betalt indhold du har adgang til, heriblandt NORDJYSKE Stiftstidende e-avis, nordjyske.dk og diverse apps.

På nordjyske.dk giver din profil adgang til vores kundeservice-funktioner, såsom ferieflytning, adresseændring m.v.

Regler for upload af indhold

Tekst, musik, billeder og film er ophavsretligt beskyttet og tilhører den, som har lavet det. Derfor må du alene lægge billeder, du selv har taget, musik eller film du selv har lavet, eller tekst, du selv har skrevet, eller på anden måde har ret til at videredistribuere ind på sitet.

Såfremt vi får mistanke om, at du har lagt noget ind, som tilhører en anden, eller,- såfremt den, som har retten til det, du har lagt ind, selv gør os opmærksom på det, vil det, du har lagt ind, straks blive slettet. Det Nordjyske Mediehus påtager sig ikke noget ansvar for sletningen eller for om indholdet kan genskabes.

Du skal være opmærksom på, at såfremt tredjemand dokumenterer, at du har krænket dennes rettigheder, vil dit navn og dine kontaktoplysninger blive videregivet til denne tredjemand.

Du må ikke lægge pornografisk materiale ind på sitet. Såfremt vi konstaterer, at sådant materiale er lagt ind, vil vi straks slette det, jf. i øvrigt ovenfor. Andre former for stødende materiale, herunder materiale med voldeligt indhold, er ikke tilladt og vil blive fjernet straks.

Regler for kommentar

Du må ikke skrive noget, der kan fornærme andre, f.eks. en krænkende beskyldning. Enhver form for trusler, chikane eller andet nedladende tiltale eller omtale er ikke tilladt. Racistiske indlæg vil blive fjernet straks og politianmeldt.

Overtræder du ovennævnte, forbeholder Det Nordjyske Mediehus sig at fjerne dit indlæg uden videre, ligesom Det Nordjyske Mediehus forbeholder sig ret til at ekskludere dig fra sitet uden yderligere varsel.

Det Nordjyske Mediehus´ ret til at anvende mit materiale

Ved din accept af disse betingelser accepterer du samtidig, at dine indlæg, herunder også uploadede billeder, videoklip m.v. til enhver tid kan og må benyttes og udgives af Det Nordjyske Mediehus og koncernforbundne selskaber i andre medieformer, både nuværende og fremtidige, uden nogen form for vederlagsbetaling, medmindre du har indgået en særskilt aftale med os herom..

Indlæg m.v. vil blive opbevaret i en søgbar database, der er tilgængelig for enhver. Uanset, om de artikler, billeder, video, musik eller indlæg på sitet stammer fra Det Nordjyske Mediehus, andre professionelle medier eller andre brugere, vil disse som udgangspunkt være beskyttet af ophavsret, dvs. at de kun må benyttes af den, der har lavet dem og/eller Det Nordjyske Mediehus. Du må derfor ikke kopiere hele eller dele af de artikler og indlæg, du finder på Det Nordjyske Mediehus, eller gøre dem tilgængelige for andre udenfor sitet.

Privatlivspolitik

Ved oprettelse og brug af din NORDJYSKE profil accepterer du vores Privatlivspolitik. Dér kan du læse om, hvordan vi bruger dine data og, hvilke rettigheder du har.

Har du brug for hjælp?

Kundeservice står altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dit abonnement.