0. klasser tvangsflyttes til DUS-lokaler

Forældre på Sofiendalskolen utilfreds med skolebestyrelsens beslutning

AALBORG:At børnehaveklasser og 2. klasserne på Sofiendalskolen skal bytte klasselokalerne kan lyde som en nem flytning. Men det føler forældrene langt fra at det er. De er enige i, at DUS-lokalerne ikke egner sig til undervinsning af 2.klasserne, men mener ikke, at de er bedre egnet til børnehaveklasserne. 28. september sender ledelsen fra Sofiendalskolen et brev ud til de berørte forældre om, at skolens 2. klasser skal flytte fra DUS-lokalerne og ind i de lokaler, som 0. klasserne (børnehaveklasse, red.) benytter, mens børnehaveklasserne i stedet for skal benytte DUS A, DUS B og DUS C som deres faste klasselokale. En beslutning, som forældrene for de yngste børn, ikke er specielt glade for. - For det første går der to synshandicappede børn i 0.A. Den ene er helt blind og har brugt mange timer og ressourcer på at kende lokalet, omgivelserne, gårdspladsen og så meget andet, at han i dag er selvhjulpen med hjælp fra de andre børn. Nu skal der voksen-støtte på igen, så han ikke vælter ned ad trapper og går ind i branddøre. Og for det andet, så er DUS-lokalerne slet ikke egnet til undervisning og børnene bliver isoleret fra skolen i en periode, hvor det er vigtigt at blive integreret på skolen, siger Tommy Vagn-Jensen, der er dobbelt-ramt i sagen, da han har en søn i 2. klasse og en datter i 0. klasse. Derfor ved han også, hvorfor 2. klasserne nu flytter væk fra DUS-lokalerne. - Min søn og tre andre sidder og kigger ud af et vindue med ryggen til klassen, to andre stirrer ind i et et skab og andre to ind i en væg, alle med ryggen til resten af klassen. Da vi startede skoleåret var lærerne positive og så muligheder i gruppeundervisning, men de har måttet indse, at lokalerne ikke egner sig til undervisningsbrug. Det har skolelederen også indrømmet og derfor kan de heller ikke bruges til børnehaveklasserne, påpeger Tommy Vagn-Jensen, der siger, at han er blevet kimet ned af bekymrede forældre. Som medlem af forældrerådet var han sidste mandag til møde med skoleleder Merete Haugaard Jensen. - Det fik vi ikke meget ud af. Der var ikke noget at gøre. Beslutningen var truffet, selvom hverken lærere eller forældreråd for børnehaveklasserne er blevet hørt. Anja Nielsen, mor til den blinde dreng, var også med til mødet. - Jeg sagde til hende, at jeg følte hun havde dolket mig i ryggen. Vi valgte netop Sofiendalskolen, fordi de havde lovet min dreng trygge rammer, men hun følte ikke, at hun havde dolket mig i ryggen, men det er som om at hun ikke har sat sig ind i, hvordan det er at være en blind dreng, siger Anja Nielsen, som håber, at man vil ændre beslutningen både af hensyn til hendes blinde dreng, men også for de andre. - Nogle af børnene troede, at de ikke længere skulle gå i skole. De kan ikke finde ud af det, når de skal skifte omgivelser så kort ind i deres skoleperiode, siger Anja Nielsen. Rotter hærger Endnu et kritikpunkt fra forældrerådet er benyttelsen af DUS B, som er hærget af rotter og derfor er der ingen morgenåbning i denne DUS. - Men alligevel mener man, at 0.B kan bruge lokalet fra morgenstunden af, siger Tommy Vagn-Jensen, der sender dette skudsmål afsted mod skolens top. - Det er ringe planlægning af en professionel ledelse på en af Aalborgs største skoler. Forældrerådet har nu sendt et brev til skolebestyrelsen med håb om dialog og en anden løsning. NORDJYSKE kontaktede formand for skolebestyrelsen, Ann Asmussen, der sagde, at skolebestyrelsen havde seminar i weekenden, hvor de ville udfærdige et svar. Før det var afsendt, ville man ikke kommentere brevet. NORDJYSKE forsøgte desuden at få en kommentar fra skoleleder Merete Haugaard Jensen, men forgæves. Slutteligt kontaktede NORDJYSKE skolerådmand Nils Bell (V), der ikke kendte sagen og havde derfor ingen kommentarer, før han havde sat sig ind i den.