EMNER

1,1 mia. fra EU til Nordjylland

Én milliard ethundrede og sytten millioner kroner. Så mange penge modtog Nordjylland fra EUs 115 forskellige landbrugs- og fiskeristøtteordninger i 2005. Formentlig flere endnu.

Det er de beløb, som analysevirksomheden Dicar har kunnet sætte region på i en omfattende analyse af Fødevareministeriets tal for sidste års støtte. Samlet uddelte ministeriet 9,7 milliarder kroner i landbrugsstøtte. Fødevarevirksomhederne modtager de største beløb, Arla alene 714 mio. kr. sidste år. Resten er fordelt på 70.648 modtagere. Gårdejer Bøje Pedersen, Arden, formand for kvægudvalget i Hobro-Aalborg Landboforening ligger nr. 91 på listen over de største støttemodtagere. Over de sidste fem år har han modtaget i alt 14,7 mio. fra EU. Nødvendigt, som erhvervets økonomi er skruet sammen, mener han, men han var hellere fri: - Støtteordningerne skal afvikles. Men det kræver, at forbrugerne betaler dét for fødevarerne, som det koster at producere dem. Hellere en reel pris for vore varer end støtte, fastslår han. Han kan sagtens se komikken i de mange ordninge, og han er kritisk overfor den seneste reform, der gav nye 11.000 små jordejere adgang til hektarstøtte. - Det er jo ikke rimeligt, at man kan få penge fra EU, bare man har en plet jord til fem får eller en hest. Men han er også kritisk overfor at flytte store dele af støtten fra producenterne til generelle landistriktsordninger. En halv snes andre nordjyske virksomheder og landmænd er på det sidste fem-års top-100-liste: Emborg Foods 346,8 mio. kr., Nordex Foods 346,9 mio. kr., Sæby Fiskeindustri 23,6 mio.kr., Gjøl Pølser 21,4 mio. kr., Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab 20,8 mio.kr., gårdejer Knud Funder Sørensen, Hobro, 16,5 mio.kr., gårdejer Ejlif Bigum, Aars, 15,6 mio.kr.

Forsiden