1,1 mio. kr. betalt tilbage til forbrugere

Forbrugerforhold 2. marts 2003 07:00
FJERRITSLEV: Netselskabet Fjerritslev Elforsyning har godt og vel gennemført den tilbageføring på 921.000 kr. til forbrugerne, som den nye ellov har pålagt. Der var på generalforsamlingerne efter lovens ikrafttrædelse i 2000 debat om, hvorvidt både overdækningen fra forrige år på 461.000 kr. samt en sum på henlæggelseskontoen på 460.000 kr. skulle tilbageføres. Energitilsynet fastslog, at beløbet skulle tilbageføres over en treårig periode. Ved at sætte netafgiften til 1,00 øre pr. kwh. på de ca 25 mio. kwh. årligt i to år er der tilbageført ialt 1,1 mio. kroner. Det betyder at overdækningen er tilbageført og henlæggelseskontoen er tømt. For den enkelte forbruger beløber det sig til i alt ca. 80-100 kr. pr. år. På dette års generalforsamling blev det oplyst, at den likvide beholdning nu udgør ca. 1,3 mio kr., hvilket efter bestyrelsens opfattelse er en rimelig garantikapital for netselskabet. At selskabet er velkonsolideret gav da også afsmitning på det budget 2003, hvor netafgiften for kommende år er fastsat til 2,9 øre/kwh., hvor det lovmæssige maksimum er 4,43 øre Revisionen havde udregnet en pris på 3,13 øre pr. kwh., men bestyrelsen har besluttet, at der kun skal opkræves 2,90 øre. Det meget sparsomt specificerede budget, der omfattede ganske få tal, gav anledning til spørgsmål fra Otto P. Kjær, der ønskede en mere detaljeret budget. Formand Knud Grann svarede dertil, at alt kan lade sig gøre, men de forelagte tal er skønnet efter bedste evne. nca
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...