Energiselskaber

1,2 mio. kr. til fjernvarmebrugere

Forbrugerne får hele overskuddet fra 2002-2003

LØGSTØR:De næsten 1700 husstande, der er koblet på Løgstør Fjernvarmeværk får plads til lidt større julegaver i år. Der er nemlig godt 1,2 mio. kr. på vej til forbrugerne fra fjernevarmeværket. Pengene kommer til udbetaling pr. check i december. Bestyrelsen har besluttet at hele driftsoverskuddet på 1,2 mio. kr. fra 2002-2003 tilbagebetales til forbrugerne. I gennemsnit bliver der 718 kr. til hver forbruger, men udbetalingen sker i forhold til forbruget af megawatttimer (MWh) i regnskabsåret 2002-2003. Gennemsnit på 19 MWh Det gennemsnitlige varmeforbrug i et parcelhus under fjernvarmeværket var i regnskabsåret 2002-2003 på ca. 19 MWh, hvilket iøvrigt er fem procent mere end året før. Når overskuddet fra 2002-2003 er betalt tilbage til forbrugerne, så har værket stadig en egenkapital på godt to mio. kr. tilbage. Værket har desuden en beholdning af værdipapirer på ialt godt to mio. kr. Af det regnskab, der er fremlagt forud for værkets generalforsamling på Pavillon Christiansminde på torsdag fremgår det i øvrigt, at der i det forløbne regnskabår er indkommet 14,2 mio. kr. i forbrugsafgift, mens den faste afgift fra forbrugerne har givet 5,8 mio. kr. i indtægt til værket. Løgstør Fjernvarmeværk er et kraftvarmeværk, og sælger derfor el. Elsalget gav 10,7 mio kr. Ialt har der været indtægter på 32,6 mio kr. Den suverænt største omkostning har været produktionsomkostninger på ialt 20,1 mio. kr. Årets overskud blev på 3,6 mio. kr. før finansiering. Når finansieren på 2,4 mio. kr. er betalt, så blev der de 1,2 mio. kr. i overskud som altså kommer forbrugerne til gode. Renoverer halmfyr Samtidig med det, så er fjernvarmeværket godt igang med en større renovering af halmfyret, og bestyrelsesformand Uffe Bro forventer, at renoveringen af halmfyret er tilendebragt, så alt er klar til fyringssæsonen, der indledes omkring 1. oktober. Bestyrelsen har beslutttet at ændre hele indfyringssystemet. Det gamle er nemlig totalt nedslidt og forældet. Endvidere skal risten i træpillefyret udskiftes. Samtidig sker der en række mindre forbedringer. Fjernvarmeværkets halmanlæg er er 1987. Hele investeringen er på ialt fem mio. kr. og betyder bl.a. mindre forurening.