Musik

1,2 mio. kroner til ungdomshus

Lokale- og anlægsfonden står klar med penge

BRØNDERSLEV:Lokale- og anlægsfonden har valgt at putte 1.250.000 kroner i ungdomshuset i Brønderslev, og Brønderslev Kommune skal for at realisere projektet bidrage med et tilsvarende beløb. - Fonden har især lagt vægt på, at tilbuddet er til mange forskellige unge mennesker - og at det er et mangesidet tilbud, fortæller formand for børne- og kulturudvalget Lene Hansen (S). Planerne indebærer etablering af en computercafé og samlingslokale, øverum til de unge musikere, en musikscene, en hal til skaterne og gode toiletforhold. - Vi har med tilsagnet fra fonden fået midler til at gå i gang med det egentlige ungdomshus i Østergade 20. Vi har ikke haft pengene til projektet før. Ungdomshuset har hidtil været et midlertidigt tilbud - men nu er vi et skridt nærmere drømmeprojektet. Vi skal lave et attraktivt tilbud for de unge - ikke bare for Brønderslevs unge - men til unge fra hele kommunen, understreger Lene Hansen. Musik og skatere Musikken vil få høj prioritet i det nyrenoverede ungdomshus. - Brønderslev er kendt for byens levende rock-miljø. Og vi forventer, at alle de unge rock-bands vil slutte op om projektet og gøre det til et spændende sted at komme. Her kan andre unge komme og lytte til musikken, siger Lene Hansen. Hun fortæller, at udstillingshallen ud mod Østergade skal laves om til computercafé - og her skal musikscenen ligeledes etableres. - Det skal være et sted, hvor der både er musik og almindeligt samlingssted. Den store investering bliver i udstillingshallen, hvor vi vil lave gode rammer. Fire øvelokaler indgår også i planerne. Samtidig har ungdomsskolen værksted i huset, hvor der bygges folkeræs-biler og laves cykler, knallerter og gocarts. Skaterne skal fortsat have til huse i det lokale, de bruger i dag. - Skaterhallen er en del af tilbuddet. Mange af de helt unge benytter tilbuddet, og vi vil se, om vi kan lave et specialtilbud for de helt unge. Ellers er tanken jo, at huset er for de 14 til 18-20-årige, fortæller Lene Hansen, og tilføjer, at målgruppen har været drøftet en del. Tæt på mål Ungdomshuset er administrativt lagt i hænderne på ungdomsskolen. - Men det betyder bare, at der også er uddannet personale i huset. Det betyder ikke, at de frivillige skal holde sig væk. Vi håber meget på, at frivillige vil arbejde i huset, når rammerne bliver i orden. Planen om at etablere ungdomshus fik byrådets opbakning i sidste samling. - Vi afsatte en mio. kroner til at gøre rammerne ordentlige og pæne i fabrikshallerne. Nu ser det ud til, at vi står meget tæt på målet. Ejeren af bygningerne skal orienteres om anlægsfondens bidrag, men udlejeren er bekendt med projektet og har tidligere sagt god for renoveringsplanerne. Inden en renovering af Ungdomshuset kan gå i gang, skal Børne- og kulturudvalget godkende planerne. Desuden skal der nedsættes et byggeudvalg, som kan tage sig af projektet. - Men jeg kan ikke for nuværende sige, hvem der kommer til at sidde i byggeudvalget. Lene Hansen håber, at huset kan være klar til brug inden nytår, men hun understreger, at den endelige tidsplan ikke er på plads. Udvalgsformanden forudser, at Ungdomshuset i byggeperioden vil komme til at køre på lavt blus.