Ældreforhold

1,4 mio. kr. til gavn for demente

Hjørring Kommune har fået besked på, at Trygfonden bevilger 1,4 mio. kr. til en indsats overfor de borgere med demens, som bor udenfor plejecentrene.

- Vi er meget glade for de penge. Vi har på vores budget afsat 1,5 mio. kr. til indsatsen for demente på plejecentrene, siger Lilli Damsgaard, formand for kommunens sundhed-, ældre- og handicapudvalg. Nu skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal pege på, hvordan man bedst anvender pengene til glæde for de demente - og deres pårørende.