Lokalpolitik

1,5 millioner ekstra til slamanlægget i Asaa

ASAA:Teknik- og miljøudvalget har over for byrådet indstillet, at der fra den kommunale kloakfond skydes 1,502 mio. kr. i etableringen af en ny slamlagertank samt tømning af det eksisterende slammineralisereingsanlæg i Asaa. Det sker i forlængelse af, at slamanlægget i Asaa har vist sig ikke at fungere efter hensigten. Anlægget har således været overbelastet, og mens kommunen og det rådgivende ingeniørfirma, Krüger A/S, aldrig har kunnet tale sig til enighed om, hvem der havde skylden for dette, så er de to parter i sagen nu nået til enighed om, at Krüger får ansvaret - og 100.000 kroner - for at sikre, at de nye tiltag fungerer som planlagt. - Der bliver denne gang arbejdet efter en præcis manual, så vi er sikre på, at det bliver gjort ordentligt, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), somsamtidig erkender, at der her er tale om ”en ærgerlig sag”. Mens Bendt Danielsen i dag kan ærgre sig over - og spekulere på - om Krüger i sin tid enten ikke var god nok til at rådgive, og/eller at kommunen ikke forstod at dosere slammineraliseringsanlægget på rette vis, så kan udvalgsformanden omvendt glæde sig over, at kommunen fra Told & Skat har modtaget et refusionsbeløb vedrørende spildevandsagifter, som stort set dækker den uønskede, ekstra slamudgift i Asaa.