1,5 mio. euro til projekt alternativ behandling

Helle Johannessen - professor og projektleder.

Helle Johannessen - professor og projektleder.

EU-PROJEKT:Professor Helle Johannessen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, bliver den danske koordinator på ET projekt, der skal kortlægge alternativ behandling. Mere end 100 millioner EU-borgere bruger regelmæssigt alternativ behandling. Ikke desto mindre har området haft svære vilkår for videnskabeligt samarbejde og finansiering af forskningen, sammenlignet med konventionel medicinsk forskning. Til gavn for borgernes sundhed og sikkerhed vil et nyt europæisk samarbejde skabe et ”landkort”, der skal vejlede EU i forhold til fremtidens forskning og samarbejde omkring alternativ behandling i Europa. “CAMbrella”, som projektet er blevet døbt, skal løbe over tre år og har fået 1,5 mio. euro i støtte fra EU-Kommissionen. Navnet symboliserer et paraplysamarbejde med fokus på CAM (Complementary and Alternative Medicine). CAMbrella starter 1. januar 2010 og omfatter 16 forskningscentre fra 12 lande. Fra Danmark deltager Syddansk Universitet, hvor den danske del af projektet som sagt koordineres af professor Helle Johannessen, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet. - Vores mål er at opbygge et forskningsnetværk, der skal samle eksisterende viden om alternativ behandling i Europa med henblik på at afdække fremtidige behov for forskning. De otte arbejdsgrupper vil fokusere på bl.a. terminologi, lovgivning, borgernes holdninger og behov, samt alternativ behandlings status i sundhedsvæsenerne i de europæiske lande, siger Helle Johannessen. Helle Johannessen er leder af den arbejdsgruppe, der skal indsamle viden om holdninger og forventninger hos borgerne i Europa. Fra Syddansk Universitet deltager desuden professor og sundhedsøkonom Jan Sørensen. Han er med i en anden arbejdsgruppe, som skal kortlægge karakteren af de behandlinger, der tilbydes af såvel læger som alternative behandlere. Den tredje dansker i projektet er kommunikationsrådgiver Jesper Odde Madsen, som deltager i den gruppe, der varetager kommunikation og formidling i CAMbrella.