1,5 mio. kroner til børn i bevægelse

Aalborg Kommune får 750.000 kr. fra Kulturministeriet til projekt, der skal øge interessen for at dyrke idræt efter skoletid

AALBORG:Færre overvægtige børn og unge i Aalborg og en stigende interesse for at dyrke idræt. Det er målet med projekt ”Børn og unge i bevægelse”. Aalborg Kommune fik i går 750.000 kr. af Kulturministeriet til projektet, som løber over de næste tre år. Kommunen betaler et tilsvarende beløb, så der er altså 1,5 mio. kr. at gøre godt med i projektet, der er skabt via et samarbejde mellem Aalborg Kommune og CVU Nordjylland, repræsenteret af Aalborg Seminarium og Skipper Clement Seminariet. Tilskuddet betyder, at der bliver råd til at iværksætte en målrettet indsats mod de børn og unge, som i dag er fysisk inaktive, fordi de for eksempel foretrækker stillesiddende aktiviteter som computerspil og fjernsynskiggeri frem for badminton, atletik og fodbold. Fire skoler i kommunen bliver omdrejningspunkt for projektet. Det er Sofiendalsskolen, Filstedvejens Skole, Tylstrup Skole og Ferslev Skole, som alle er kommet med konstruktive ideer til aktiviteter, der kan foregå i skoletiden og i de tidlige eftermiddagstimer, når de fleste af børnene typisk går i skolefritidsordning. - Vi har set nok eksempler på de drastiske sundhedskonsekvenser, det kan få, når børn og unge er inaktive. Det er derfor vigtigt, at vi skaber gode idrætsvaner og bevægelsesglæde hos vores børn og unge. Jeg forventer, at projektet kan medvirke til at give børn og unge, mange gode, sjove og nye idræts- og bevægelsestilbud i tiden lige efter skoletid, og det er i den forbindelse vigtigt, at vi udnytter det potentiale, der ligger i nye partnerskaber mellem bl.a. skoler, skolefritidsordninger, fritidsinstitutioner og idrætsforeninger, siger rådmand Nils Bell (V), Aalborg Kommune. Han hæfter sig især ved det samarbejde, som etableres på tværs af institutionerne. - Jeg synes, at projekt ”Børn og unge i bevægelse” er et spændende initiativ ikke mindst på grund af den centrale rolle som det tætte samarbejde mellem seminarierne, skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og foreningsområdet spiller. For at skabe en rigere bevægelseskultur blandt børn og unge er det afgørende, at børnene og de unge møder kompetente og levende igangsættere - derfor er det betydningsfuldt, at projektet fokusere på faglig sparring og inspiration i forhold til lærere, pædagoger, foreningsledere, og sidst men ikke mindst også forældrene, siger Nils Bell. Et sundere liv ”Børn i bevægelse” er ét af de 11 fyrtårnsprojekter, som Kulturministeriet støtter, og kulturminister Brian Mikkelsen (K) slår fast, at ”Børn bevægelse” vil blive fulgt tæt, fordi man skal bruge erfaringer fra projektet i resten af landet. - Vi ser jo, at der er børn helt ned til 12 år, der har gammelmandssukkersyge. Det er et kæmpe problem for samfundet, hvis børn får typiske velfærdssygdomme, som folk normalt får, når de er over 50 år. Det fører også til store sundhedsmæssige udgifter, siger Brian Mikkelsen. - En af de vigtigste opgaver i samfundet er at sørge for, at børn og unge får gode, sunde kostvaner og sunde motionsvaner, for det vil have betydning senere i deres liv. Så vil de også dyrke mere idræt som ældre og leve sundere, og det betyder færre sundhedsudgifter og gladere og sundere mennesker, tilføjer, kulturministeren, der i alt har uddelt mere end 16 mio. kr. til projekter, som fokuserer på at gøre det nemmere for børn og unge at vælge idrætten i deres nærmiljø og på tidspunkter af dagen, hvor det passer dem.