1,6 mio. kr. fra fond til museumscenter MARITIMT OPLEVELSESCENTER: Realdaniafonden giver 1,6 mio. kr. til Limfjordsmuseets nye center i Løgstør

Museumsinspektør Anders Bloksgaard glæder sig over Realdanias økonomiske håndsrækning på 1,6 mio. kr. til Limfjordsmuseets maritime oplevelsescenter. Tidligere har EU bi­dra­get med tre mio. kr., mens In­den­rigs­mi­nis­te­ri­et har også haft den sto­re teg­ne­bog frem­me og gi­vet godt to mio. kr. til cent­ret. arkivfoto

Museumsinspektør Anders Bloksgaard glæder sig over Realdanias økonomiske håndsrækning på 1,6 mio. kr. til Limfjordsmuseets maritime oplevelsescenter. Tidligere har EU bi­dra­get med tre mio. kr., mens In­den­rigs­mi­nis­te­ri­et har også haft den sto­re teg­ne­bog frem­me og gi­vet godt to mio. kr. til cent­ret. arkivfoto

LØGSTØR:Værsgo"- her har I 1,6 mio. kr. til det nye Maritime Oplevelsescenter i Løgstør. Sådan lyder beskeden fra Realdaniafonden til Limfjordsmuseet. Det sker mens museet, museets rådgiver og Vesthimmerlands Kommune kæmper mod uret for at realisere det nye store oplevelsescenter til over syv mio. kr. Tidsplanen er superstram fordi den største bidragsyder - EU - har sat en deadline, der hedder 1. april næste år. Til den tid skal centret være taget i brug. Museumsinspektør Anders Bloksgaard glæder sig over Realdanias gedigne saltvandsindsprøjtning. - Det er jo en helt fantastisk håndsrækning, siger Anders Bloksgaard, der nok skal give de mange rare kroner ben at gå på for nutidens museumsgæster vil have mere end montrer og plancher. - De vil forkæles, engageres og involveres. Og et museumsbesøg skal ikke bare byde på spændende informationer om fortiden, men også være en oplevelse – og helst en oplevelse for livet. Det er således store krav der stilles til nutidens museer, siger Anders Bloksgaard. - Takket være blandt andet den økonomiske saltvandsindsprøjtning på 1,6 mio. kr. fra Realdania bliver det muligt for Limfjordsmuseet at imødekomme publikums stigende krav om oplevelser på det nye center – vel og mærke uden at tivolisere museet og kompromittere det enestående kulturmiljø omkring museet, siger museumsinspektøren. Realdanias projektleder, Karen Skou, siger at fonden er faldet for planerne om centret, fordi Limfjordsmuseet med projektet har udviklet en museumsoplevelse, der videreudvikler museumsbegrebet fra det traditionelle museumsbesøg, hvor gæstens oplevelse er begrænset til genstande, billeder og tekst - i reglen ting man under ingen omstændigheder må røre. - Museet holder naturligvis også fast i de mere traditionelle museumsoplevelser – der skal stadig være plads til fordybelse og refleksion for den interesserede. - Der ændres heller ikke ved museets egentlige ansvarsområde, nemlig formidlingen, udforskningen, indsamlingen, registreringen og bevaringen af Limfjordens kulturhistorie. - Men det er museets klare mål at udvide både sortimentet og målgruppen. På nogle områder kan man sågar sige, at museet med dette projekt ønsker at give nogle målgrupper en god museumsoplevelse på en sådan måde, at folk ikke nødvendigvis selv opfatter at de har været ”på museum”, siger hun.