Hirtshals

1,7 mio. kr. for et sæt spilleregler for fiskere

NORDJYLLAND:Nu vil nordjyske fiskere lære at opføre sig ordentligt. Bramfrit sagt. Eksperter skal udarbejde retningslinjerne: et kodeks for god skik for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri. Det moralske regelsæt skal i første række gælde for den pelagiske fiskerflåde, altså de store silde- og makrelfiskere med hjemsted i Hirtshals og Thyborøn, oplyser chefkonsulent Lars Christensen Clink, Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Danmarks Pelagiske Producent Organisation, forskningsinstitutionen IFM på Nordsøcentret samt Krog Consult. Danmarks Fiskeriforening vil følge projektet tæt. Fødevareministeriet har givet et tilskud på 1,7 mio.kr., og det er hensigten, at erfaringen fra det pelagiske fiskeri skal bruges i udviklingen af normsæt for det øvrige fiskeri. En sådan kodeks, der også kendes fra andre erhverv, skal ses som en overbygning på de mere håndfaste love og regler, og kan handle om udsmid, redskaber opbevaring og kvalitet af fisken.