1.700 børn anbragt uden for hjemmet

Nordjyske kommuner anbringer stadig flere børn og unge hos plejefamilier eller på institutioner.

1700 børn og unge i Nordjylland var sidste år anbragt uden for hjemmet i kortere eller længere tid. Det er flere end året før - og svarer til, at mere end én af hver 100 nordjyder under 18 år med kommunens mellemkomst var i en plejefamilie eller på en institution, fordi forældrene ikke selv kunne magte barnet. - Det stigende antal anbringelser er en tikkende bombe under den kommunale økonomi. Og dette her bør virkelig få kommunerne til at forøge den forebyggende indsats, så færre fjernes hjemmefra, siger viceborgmester Bente Lyndrup (UP) fra Mors. Hun er formand for det regionale udviklingsråd, der efter strukturreformen følger udviklingen på det sociale område. Ifølge den ny årsrapport fra rådet er det især tre grupper af børn og unge, der oftere end før anbringes uden for hjemmet: såkaldt utilpassede unge, børn og unge med misbrugsforældre samt nyfødte, hvis forældre ikke har evne til at tage sig af dem. Kommunerne peger i rapporten på et nyt problem: En del af de anbragte større børn kan ikke som tidligere "rummes i plejefamilier på grund af uhensigtsmæssig adfærd". I Aalborg blev 644 børn og unge ifølge årsrapporten anbragt uden for hjemmet i 2008. Det er flere end året før, og stigningen glæder socialrådmand Mai-Britt Iversen (S): - Selvfølgelig er det ikke godt, at flere forældre ikke lever op til det, vi forventer af dem. Men det er godt, at flere børn og unge anbringes uden for hjemmet, for det betyder, at flere får hjælp til at få et godt liv, siger hun. Hun pointerer, at kommunen kun anbringer børn og unge, hvis det er nødvendigt, og at man hele tiden holder øje med pris og kvalitet de steder, de anbringes.