1,8 mio. kr. mangler

Hul i kassen

DRONNINGLUND:En stor stigning i antallet af elever med vidtgående handicap i det kommende skoleår betyder, at udgifterne til specialundervisning stiger eksplosivt. I budgettet for 2003 er der afsat 5,7 mio. kr. til undervisning af 32 elever, men til det kommende skoleår er 42 elever visiteret. Dermed mangler der 1,8 mio. kr., hvis specialundervisningen skal hænge sammen økonomisk. Børne- og kulturudvalget taget et møde med skolerne om situationen i denne uge. - Vi er ved at undersøge , om der er andre muligheder internt, men jeg kan ikke sige noget om, hvad det er, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), der tror på en løsning. Den ledende skolepsykolog er bl.a. blevet bedt om at se på alternative muligheder. - Vi er nødt til at se på det, så man fra det kommende budgetår kan få styr på det, siger Peter Bandholm. Han mener dog, det er svært, at spå om behovene på området. - Vi kan jo ikke gardere os mod, hvad vi får af børn med forskellige behov, siger Peter bandholm. Også andre steder halter økonomien. Ændringer i folkeskoleloven betyder bl.a., at eleverne i 1. klasse fra august 2003 skal have en times undervisning mere i dansk og matematik. For at opfylde kravene søger børne- og kulturuvalget om en tillægsbevilling på 67.700 kr., men man forventer at få pengene igen via bloktilskudstildelingen. Skolebestyrelsen på Hjallerup Skole har bedt om at få flere ressourcer til at udvide heldagsklassen på skolen. Børne- og kulturudvalget indstiller, at heldagsklassen udvides uden yderligere ressourcer. På spørgsmålet om det er rimeligt, siger formanden. - Jo, men det er økonomien, der tvinger os til at stille urimelige krav, siger Peter Bandholm, der vurderer, at der tidligst i 2004 eventuelt kan tilføres flere midler til heldagsklassen.