Børnepasning

1,9 mio. til kvalitet i børnepasning

Thisted Kommune får penge til projekter for bedre trivsel blandt børn.

Blandt pro­jek­ter­ne i Thi­sted Kom­mu­ne er op­fø­rel­se af et madpakkehus ved bør­ne­ha­ven i Vil­sund. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

Blandt pro­jek­ter­ne i Thi­sted Kom­mu­ne er op­fø­rel­se af et madpakkehus ved bør­ne­ha­ven i Vil­sund. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

På nær 50.000 kroner har Thisted Kommune fået samtlige 1,9 millioner kroner, som kommunen sidste år søgte fra en pulje på 190 millioner kroner, som var på finansloven for 2006. Pengene var afsat til forbedring af kvaliteten i de kommunale dagtilbud for børn. - Vi har netop fået besked om, at vi får stort set hele det ansøgte beløb, siger direktør Lars Sloth, Thisted Kommunens børne-, familie- og kulturforvaltning, der ser tildelingen af midler som udtryk for, at Thisted Kommunes projekt i form og indhold ligger på linje med Familie- og Forbrugsministeriets intentioner for de 190 millioner kroner i puljen. I ansøgningen fra Thisted Kommune lægges vægt på, at institutioner og dagpleje i det daglige i højere grad fokuserer på natur og naturfænomener som del af det daglige arbejde med børnene. Kommunen har nogle naturgivne rammer herfor, og det falder godt i tråd med undersøgelser som viser, at kost, motion og bedre indlæring er væsentlig for børns trivsel - herunder ikke mindst udsatte børn. En del af projektet i Thisted Kommune sigter således mod at nedbryde børns sociale arv. Konkret skal der som led i projektet opføres et madpakkehus ved børnehaven i Vilsund, mens Hundborg Børnecenter får mulighed for at etablere en legeplads og junglesti. Herudover skal det pædagogiske personale undervises i friluftsliv, økologi, madlavning, biologi, leg i naturen og sund livsstil, ligesom der skal undervises i samarbejde mellem institution og hjem med henblik på at ændre børns livsstil - et arbejde, som kræver inddragelse af forældrene. Ydermere er der i projektet midler til at ansætte en friluftskonsulent med speciale i udsatte børn og deres læring samt tilknytte en proceskonsulent, der skal varetage arbejdet med de udsatte børn og rådgive det pædagogiske personale. - Lige nu er projektet på et indledende stadie. Vi er trods alt kun et par uger inde i den nye kommune, så siden vi sendte ansøgningen i oktober sidste år, har der ikke været tid til at konkretisere tingene ret meget mere, siger Lars Sloth. Det arbejde kan nu starte i vished om, at pengene til at realisere projektet er i hus. Selv om projektet er rettet mod den kommunale børnepasning, falder det også godt i tråd med arbejdet på at give Thisted Kommune både en sundhedsprofil og en sundhedspolitik. En del af det arbejde handler nemlig også om livskvalitet og sund levevis, og sundhedsprojektet er tænkt ind i en større kommunal sammenhæng. - Derfor vil det være naturligt at se vores projekt som et led i en samlet sundhedsprofil for Thisted Kommune, siger Lars Sloth. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk