EMNER

1. maj aflyst lokalt - mød op i Aalborg

NIBE:Når arbejderbevægelsen om et par måneder fejrer Arbejdernes Internationale kampdag, bliver det uden det sædvanlige fællesarrangement i Nibe. Det konstaterer formanden for LO Nibe, Søren Bo Lauersen, der begrunder skrotningen af det lokale arrangement med mangel på tilslutning og den manglende råderet over SiD bygningen. Søren Bo Lauersen opfordrer dog ikke op til, at 1. majfesten droppes. Han lover gratis buskørsel til Aalborg, og under den livlige debat fremgik det, at de fremmødte 15 medlemmer - langt under det forventede - var enige med bestyrelsen i, at 1. maj i Nibe er for dyr og uden den store effekt. Formanden mener, at LO skal lægge sig i SiDs spor og søge sammenlægning med LO-sektion Vesthimmerland bestående af Løgstør, Fjerritslev, Aars og Farsø, frem for at søge ind mod Aalborg. Søren Bo Lauersen vurderer, at en fusion vil have gode chancer for at sikre det lokale islæt. Afdelingen er gået med i projektet "Gi en ung en guide", som Dansk Flygtningehjælp har iværksat for at skaffe unge etniske danskere i uddannelse eller job. Der bliver afholdt løbende work-shops om projektet, og LO Nibe har henvendt sig til den lokale frivillighedsgruppe, der er positiv. Jørgen Andersen, Benny Degn og Karl Ejner Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen, Anne-Gitte Eriksen med rod i FOA, Forbundet For Offentligt Ansatte, er nyvalgt. LO Nibe er på plads med en ni kvadratmeter bette stand på årets erhvervsmesse i Nibehallen næste weekend.