Lokalpolitik

1. maj med drøje hug til Venstre

Kappelborgskolen i fokus, da 50 skagboer mødtes til kaffe og rundstykker

SKAGEN:I Skagen Kommune er valgkampen forud for det næste kommunalvalg om et par år allerede i gang. Det fremgik af udtalelser fra fremtrædende socialdemokrater, da LO og socialdemokraterne inviterede til rundstykker og morgenkaffe i anledning af 1. maj. Selvfølgelig var Kappelborgskolens fremtid et af emnerne. - Venstre er ved at løbe fra deres eneste valgløfte. Vi skal være klar til at rydde op efter næste valg, sagde socialdemokraternes lokale formand, Morten Dahlberg. Bjarne Kvist, postbud, socialudvalgsformand, formand for S-gruppen i byrådet og 1. viceborgmester var på linie med sin formand. - Når det gælder den fremtidige skolestruktur, er det åbenlyst, at der er dyb uenighed i Venstres byrådsgruppe. Selvfølgelig vil det være en kamel af megastørrelse at skulle sluge at træffe den eneste rigtige beslutning: nemlig at lukke Kappelborgskolen, sagde Bjarne Kvist i sin 1. maj tale. - Alt andet vil i midlertid være dybt useriøst af Venstre, som selv praler af at være et økonomisk ansvarligt parti, fortsatte Bjarne Kvist. Han opfordrede alle til hver eneste dag frem til næste valg at arbejde benhårdt på et systemskifte, lokalt og på landsplan. - Venstres byrådsflertal fremtræder gråt og modløst og er internt uenige om, hvordan udviklingen i vores kommune kan vendes, sagde Bjarne Kvist, der er et af de få postbude, der holdt fri 1. maj. Bjarne Kvist kommenterede også både den verdens- og landspolitiske situation. - Hvis argumentet for at indlede en krig mod et land skal være, at det råder over masseødelæggelsesvåben, er der vel i bund og grund ikke noget land, der råder over flere af den slags end netop USA, sagde Bjarne Kvist. - Desværre mente regeringen, at Danmark kunne gøre en forskel ved at sende en ubåd ind i ørkenkrigen. Jeg er glad for, at socialdemokraterne tog afstand fra den beslutning. - Apropos frygten for krig burde vi nok synge "Vi voksne kan også være bange", kommenterede morgenmødets forsanger, Peter Gislund. Den findes dog ikke socialdemokraternes 1. maj sanghæfte, så i stedet sang de 50 morgenduelige mødedeltagere "Danmark for folket".